HF & VUCs uddannelsesudvalg

Repræsentant for driftsoverenskomstpartner:
Driftsoverenskomstparter VSK - Vestegnen sprog - og kompetencecenter
Uddannelsesleder Hanne Kit Olesen

Repræsentant for Jobcenter Tårnby:
Jan Wittendorf Heitmann, Centerchef i Tårnby Kommune

Repræsentant for arbejdstagere:
Michael Friis, 3F (Amager)

Repræsentant for arbejdsgivere:
Nicolai Thim, DHL Aviation

Repræsentant fra Jobcenter Hvidovre:
Gitte Høg Larsen, Afdelingsleder Ungeenheden, Hvidovre Kommune

Fra HF & VUC København Syd:
Signe Skøt, Koordinator for AVU/FVU/OBU og Erhverv, ssk@kbhsyd.dk
Tille Nielsen, Markeds- og kommunikationschef, tsn@kbhsyd.dk

Ved hvert voksenuddannelsescenter nedsætter bestyrelsen et uddannelsesudvalg, der rådgiver centeret i uddannelsesspørgsmål.
Udvalget sammensættes af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere og repræsentanter for driftsoverenskomstparter.