HF & VUCs uddannelsesudvalg

Repræsentant for driftsoverenskomstpartner:
Driftsoverenskomstparter VSK - Vestegnen sprog - og kompetencecenter
Uddannelsesleder Hanne Kit Olesen

Repræsentant for kommunen:
Jan Wittendorf Heitmann, Centerchef i Tårnby Kommune

Repræsentant for arbejdstagere:
Michael Friis, 3F (Amager)

Repræsentant for arbejdsgivere:
Vakant

Repræsentant fra Jobcenter Hvidovre:
Hanne Mørup, Afdelingsleder i Hvidovre Kommune

Fra HF & VUC København Syd:
Uddannelsesleder Signe Skøt, ssk@kbhsyd.dk
og
Markeds- og kommunikationschef Tille Sara Nielsen, tsn@kbhsyd.dk

 

Ved hvert voksenuddannelsescenter nedsætter bestyrelsen et uddannelsesudvalg, der rådgiver centeret i uddannelsesspørgsmål.
Udvalget sammensættes af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere og repræsentanter for driftsoverenskomstparter.