HF Ordblind

På denne 3-årige HF-fagpakke har vi hele tiden øje for din ordblindhed. Du kan nemlig sagtens tage en studentereksamen, selvom du er ordblind. Det er ingen forhindring. Du skal blot have den rette hjælp til at stave og skrive såvel som fuld forståelse for din ordblindhed. 

HF ordblind tager 3 år. Det betyder, at du får mere tid og støtte til læsning og skrivning samt ekstra meget SPS-hjælp i naturvidenskabelige fag og matematik.

På HF Ordblind får du alt den støtte og hjælp, som du har brug for. Du får ordblindeundervisning på små hold, som tager udgangspunkt i det, der er sværest for dig. Det kan for eksempel være at skrive en længere tekst på dansk, læse engelsk eller læse i matematik. Samtidig får du også støtte af din ordblindementor, der blandt andet hjælper dig med det tekniske.

Klassen tager på studietur på 2. eller 3. år (hvor der vil være egenbetaling på ca. til 2700 kr).

HF Ordblind for dig, der:

- der er ordblind.
- der vil være en del af et stærkt fællesskab.
- der gerne vil gå i en klasse med andre, der er ordblinde ligesom dig.
- der har brug for ekstra hjælp i undervisningen.

HF Ordblind er bygget op som en 2-årig HF (på HF2-bekendtgørelsen), men der er ekstra tid til fagene, derfor tager den 3 år. Denne fagpakke giver derfor adgang til de samme uddannelser som en 2-årig HF.

Du kan læse HF Ordblind på HF & VUC København Syds afdeling på Amager Strandvej 390 (lige ved Kastrup Metrostation). 

Tilmelding

Tilmelding foregår via optagelse.dk. Du skal logge ind med nemid/MitID eller unilogin. Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller HF Europe, er du velkommen til at kontakte skolens vejledning.

Kontakt vejledningen

 

Elev 1

Fag på HF Ordblind

Dansk A

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Om undervisninigen:
I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Biologi, Geografi og Kemi: Naturvidenskabelig faggruppe

Du får indsigt i naturvidenskabens metoder, og hvordan de bruges til at opnå forståelse af fænomener i naturen og af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

Om undervisningen:
Den naturvidenskabelige faggruppe – hf er et tværfagligt fag, der giver indblik i sammenhænge mellem naturvidenskab, teknologi og samfund. Faggruppen omfatter fagene biologi C, geografi C og kemi C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk B

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:
I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Historie, religion og samfundsfag: Kultur- og samfundsgruppe

Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

Om undervisningen:
Kultur og samfundsfaggruppe - hf er et tværfagligt fag, der giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark så vel som internationalt. Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Matematik C

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Om undervisningen:
I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Biologi B (Fagpakkefag på 2. år)

Du lærer at anvende fagbegreber og modeller til at beskrive og analysere biologiske problemstillinger. Du bliver også i stand til at vurdere samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold.

Om undervisningen:
Du får indsigt i samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med livets udvikling og levende organismers egenskaber, tilpasninger og livsprocesser på alle niveauer, fra det molekylære niveau til økosystemniveau.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Samfundsfag B (Fagpakkefag på 2. år)

Du får bl.a. viden om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på samfundsudviklingen.

Om undervisningen:
I faget får du en teoretisk og aktuel baggrundsviden, der gør dig i stand til at arbejde problemorienteret med fokus på at undersøge aktuelle samfundsmæssige udfordringer og diskutere løsninger.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

B-niveaufag (Valgfag På 2. år)

Gennem sammensætningen af valgfag har du selv indflydelse på dele af uddannelsens indhold. Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau. Man skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

Retorik C (Fagpakkefag på 2. år)

Faget er praktisk anlagt, og du får mulighed for at bruge din viden om retorikkens appelformer aktivt i øvelser med dine medstuderende.

Om undervisningen:
I faget retorik på C-niveau lærer du at argumentere for et standpunkt på en måde, der er egnet til at overbevise. Undervisningen giver dig viden og bevidsthed om sprogets funktioner i forskellige kommunikationssituationer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Billede Til To Billede Modul På Hf Europe 1
Billede To To Billede Modul På Hf Europe 2

Eksamen og prøver

På det 2-årige HF skal du op til eksamen i alle fag. Og du skal skrive Større Skriftlig Opgave (SSO).

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- SSO, EP
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

Calendar
Kom til åbent hus i januar 2024
;