Kvalitetssikring

HF & VUC København Syds kvalitetssikringsikring og kvalitetsudvikling understøtter strategien for 2019-2022. Ligeledes støtter institutionens organisering og ledelsesgrundlag op om strategien. Vores kvalitetssikring handler om at sikre en løbende udvikling og opfølgning på hvaliteten af vores kerneopgave. 

Kvalietsopfølgning