Om os

Vi er HF & VUC København Syd (KBH SYD)

Vores opgave er at inspirere og hjælpe vores elever, så alle:

 • oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed
 • får træning i aktivt medborgerskab
 • virkeliggør drømme gennem uddannelse

Medborgerskab på skemaet

Her på skolen har vi fokus på medborgerskab. Det er et emne, der er med i alle fag.

Læs her neden under om noget af arbejdet med medborgerskab i klasserne.

KBH SYD i tal

Vores to afdelinger giver undervisning til ca. 900 årskursister (budget 2013). Her er nogle flere tal, der beskriver vores to skoler på Amager og i Hvidovre:

 • 61 % af kursisterne på 2-årigt Hf er under 22 år. For Hf-enkeltfag er det 37 % og på AVU er det 44 %.
 • 48 % af AVU kursisterne er indvandrere. For Hf-enkeltfag er det 16 % og for 2-årigt Hf 21 %.
 • 40 % af AVU kursisterne bor med enten deres kæreste/ægtefælle og barn/børn eller kun barn/børn. For Hf-enkeltfag er det 23 % og for 2-årigt Hf 11 %
 • 33 % af alle kursister har gennemført en ungdomsuddannelse inden de begyndte på København Syd HF & VUC
 • 66 % af kursisterne har tidligere påbegyndt en ungdomsuddannelse uden at gennemføre den. Manglende motivation er den hyppigste årsag (36%) til tidligere at være droppet ud af en ungdomsuddannelse.

KBH SYDs uddannelses-udbud

Vi tilbyder undervisning på mange niveauer:

 • AVU (Almen Voksenuddannelse)
 • FVU (Forberedende Voksenuddannelse)
 • OBU (ordblindeundervisning)
 • HFE (HF enkeltfag)
 • HF2 (2- årig HF)
 • E-learning
 • GSK (Gymnasiale suppleringskurser)

Herudover har vi en række særlige tilbud såsom specialsyede kurser til virksomheder og forberedelses-kurser til HF (brobygning), og fagpakker til bestemte uddannelser såsom politibetjent, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske. Vi foretager også IKV/RKV (individuel kompetencevurdering). Og endelig tilbyder vi 9. klasse for ordblinde på vores Veje Videre-hold.

Fakta om VUC i Danmark

VUC har 30 skoler rundt om i Danmark med næsten 31.000 årskursister og mere end 110.000 deltagere på vores uddannelser.