Om os

KBH SYDs strategiske opgave

Vores opgave er at inspirere og hjælpe vores kursister, så de

  • oplever og bidrager til åbenhed og forskellighed
  • får træning i aktivt medborgerskab
  • virkeliggør deres drømme gennem uddannelse

Vores mission

 HF & VUC København Syd har til formål at give undervisning til gældende love og bekendtgørelser for voksenuddannelsescentre i Danmark. 

HF & VUC København Syd er en selvejende institution under Undervisningsministeriet. Vores samfundsopgave er at bidrage til at opfylde 95% målsætningen for unge voksne, at sikre at voksne kan dygtiggøre sig indenfor læsning, skrivning og talkundskaber samt at muliggøre livslang læring for voksne.

Vores vision

Visionen for København Syd: At vi til stadighed er en tidssvarende og dynamisk uddannelsesinstitution, der formår at være det naturlige udgangspunkt i uddannelsessammenhænge for såvel borgere som virksomheder. København Syd spiller en central rolle i forhold til at sikre et højt kompetence- og uddannelsesniveau i befolkningen, og vi yder et vigtigt bidrag ved at levere fleksible uddannelser af høj kvalitet.

Målsætning

  • At blive kendt og anerkendt som voksenundervisningsstedet i lokalområderne og være samlingspunkt uddannelsesmæssigt og kulturelt
  • At udbyde kurser til virksomheder, private såvel som offentlige
  • At opsøge nye aftager-institutioner
  • At udvikle tilbud der er med til at sikre Folketingets målsætning: 95 % af de unge skal have en ungdomsuddannelse