HF Ung

HF Ung overskriften på tre HF-enkeltfag-fagpakker til dig, som savner et alternativ til den 2-årig HF.

Du kommer til at gå sammen med andre unge, der lige som dig gerne vil være del af et stærkt fællesskab, og læse sammen med andre unge med fælles interesser.

Du vil blive en del af et ungemiljø, hvor du har mulighed for at komme på studietur. Derudover er der mange andre aktiviteter f.eks. kan du dyrke musik, film, design, gaming og/eller iværksætteri sammen med andre unge, der vil være fredagscafeer, Halloweenfest og Gallafest. 

Du vil møde engagerede lærere, som deler samme interesser som dig.  

HF Ung:

- har deltagerbetaling.
- Det er muligt søge tilskud til deltagerbetalingen op til 85 %.
- giver mulighed for at forlænge din HF-uddannelsen, hvis du bliver forsinket undervejs.
- giver dig mulighed for at læse de ekstra fag, du skal bruge for at komme videre på din drømmeuddannelse.

HF Ung består af:

- HF Esport & Games
- HF Samfund
- HF Business

Pris

HF Ung er bygget op efter enkeltfagsreglerne. Det betyder, at der er deltagerbetaling for de enkelte fag undervejs. Hvis du består en hel HF-eksamen, kan du få deltagerbetalingen tilbage for de fag, som indgår i denne.

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

Webshop

MEW 0082 En My Større

Fag fordelt på semestre

Åben semesterflow som pdf

 

HF Ung består af 3 fagpakker

 

HF Esport & Games

HF Business

HF Samfund

Semesterflow - HF Ung - Amager og Hvidovre

HF ung (hf esport, hf business, hf samfund)

Fag på HF Ung

Dansk A

Du lærer om både mundtlig og skriftlig fremstilling og får viden om skønlitteratur fra fortid og nutid og om kommunikation i moderne medier.

Om undervisningen:
I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Historie B

Du lærer bl.a. om de centrale brudflader i dansk og europæisk historie og øver dig i kildekritik og metode i forbindelse med historiske problemstillinger.

Om undervisningen:
I faget historie på B-niveau får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge et givent historisk emne og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Mediefag C

Du lærer at bruge optage- og redigeringsudstyr og at lave en medieproduktion sammen med andre - herunder at udarbejde synopsis og storyboard.

Om undervisningen:
I mediefag på C-niveau arbejder du både teoretisk, analytisk og praktisk med medier som film og tv.r.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Matematik C

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Om undervisningen:
I faget matematik på C-niveau vil du lære at gennemføre simple matematiske ræssonementer og at bruge matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Du lærer også at kommunikere om matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Geografi C

Du får undervisning i vejr og klima, naturkredsløb og befolkningsforhold og lærer at bruge geofaglige data.

Om undervisningen
I geografi på C-niveau lærer du at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Samfundsfag C

Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

Om undervisningen:
I samfundsfag på C-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Engelsk B

Du lærer at tale og skrive på engelsk om almene og faglige emner, og du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

Om undervisningen:
I faget engelsk på B-niveau lærer du at forstå, tale og skrive et nogenlunde flydende og hovedsageligt korrekt engelsk. Du vil i den sammenhæng lære om det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Kemi C

Kemi handler om stoffers egenskaber og de betingelser, der er for forskellige reaktioner. Undervisningen giver dig mulighed for at reflektere over aktuelle kemiske problemstillinger.

Om undervisningen
I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Religion C

Faget giver dig bl.a. viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid, og du vil lære at formulere dig om etiske problemstillinger.

Om undervisningen:
I faget religion på C-niveau lærer du bl.a. at gøre rede for væsentlige sider af kristendommen historisk set men med hovedvægt på nutiden. Desuden for væsentlige sider af yderligere to religioner, hvoraf den ene er islam.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Design og arkitektur C

Du arbejder med design af produkter, af fysiske omgivelser og af kommunikation og får forståelse for samspillet mellem form, funktion og kommunikation.

Om undervisningen
I faget design på C-niveau vil du få de grundlæggende forudsætninger for at kunne gennemføre en designproces og for at kunne analysere og vurdere design i din omverden.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Biologi C

Undervisningen giver dig mulighed for at reflekterer over etiske problemstillinger, bl.a. i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område

Om undervisningen
I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Valgfag på HF Ung

 

Religion B

Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

Om undervisningen
I faget religion på B-niveau lærer du at gøre rede for centrale sider af kristendom og islam samt hinduisme eller buddhisme, herunder disse religioners vigtigste historiske og nutidige skikkelser.


Læs mere pm faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Samfundsfag B

Du får bl.a. undervisning i at sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre. Ligeledes får du viden om politiske og økonomiske retninger.

Om undervisningen
I samfundsfag på B-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved hjælp af enkle teorier og begreber. Du lærer bl.a. at undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold, samt at sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige lande.

Læs mere pm faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Matematik B

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til problembehandling inden for matematikkens verden.

Om undervisningen
I faget matematik på B-niveau lærer du at gennemføre matematiske ræsonnementer og logisk tankegang. Du lærer også at håndtere simple formler og at forholde dig til og diskutere brugen af matematik.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

Kemi B

Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

Om undervisningen
I faget kemi på B-niveau vil du opnå kendskab til naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Tilmelding i skolens webshop eller via skolens vejledning

HF Esport & Games

HF Esport & Games er til dig, som drømmer om en fuld HF kombineret med mulighed for at dyrke din passion for e-sport & games sammen med andre der deler samme passion. Du får mulighed for træning og deltagelse i turneringer.

Desuden vil du få Mediefag B som valgfag.

HF Esport & Games er særligt rettet mod videregående uddannelser inden for det digitale felt. Der findes en lang række uddannelser og virksomheder i denne retning, så mulighederne er brede og mange, som vi skal arbejde med og besøge.

HF Esport og Games læses her som HF-enkeltfag, hvilket i praksis betyder, at du har mulighed for at tilmelde dig denne fagpakke direkte hos vejledningen her på skolen. Desuden er det faktisk nemmere supplere din HF-eksamen med andre fag, som finder ud af, at du har skal bruge for at komme ind på din drømmeuddannelse. 

Hvis du har flere spørgsmål til HF Esport & Games kan du skrive til projektleder Andreas Morgensen på AMO@kbhsyd.dk

HF Business

Til dig som drømmer om en HF-eksamen kombineret med iværksætteri, virksomhedsstrategi og marketing.

Her får du lov til at udfolde dine iværksætterdrømme med opstart af egen virksomhed, der afslutter med skolens 'Løvens hule’.

Du får derfor også også erhvervsøkonomi C som valgfag.

HF-Business åbner døre til en række kommercielle uddannelsessteder. På HF-Business besøger vi virksomheder og uddannelsessteder, som Copenhagen Business Academy

Hvis du har flere spørgsmål til HF Business kan du skrive til projektleder Emir Jevric på eje@kbhsyd.dk

 

HF Samfund

Til dig som drømmer om en fuld HF og gerne vil gøre en forskel for andre og samfundet omkring dig. På denne linje får du lov til at dyrke dine interesser for samfundsdebatten, samtidigt med at du udvikler dig selv og får mulighed for at gøre din stemme hørt. Vi tager på ungdommens folkemøde og deltager i andre aktiviteter, der involverer det samfund vi alle er en del af. 

Hvis du har flere spørgsmål til HF Samfund kan du skrive til Rikke Anthon på RAN@kbhsyd.dk

Billede Til To Billede Modul På Hf Europe 1
Billede To To Billede Modul På Hf Europe 2

Eksamen og prøver

Når du læser fuld HF med enkeltfag skal du op til eksamen i alle fag. Og du skal skrive Større Skriftlig Opgave (SSO) og Eksamensprojekt (EP).

Find al info om eksamen her:

- Eksamensdatoer
- SSO, EP
- Mødetid til eksamen
- Hvad du gør, hvis du bliver syg ved eksamen
- Hvornår der afholdes sygeeksamen
- Karakterer og eksamensbeviser

Gå til eksamensoversigt

Calendar
Kom til åbent hus i januar 2024
;