Sådan bliver du HF-student med HF-enkeltfag

HF-uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag. Du skal være opmærksom på, at sammensætning af fag og niveauer kan have betydning for dine senere valgmuligheder. Det er derfor en rigtig god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig fag. Der er desuden deltagerbetaling på HF-enkeltfag

Kontakt vejledningen

Obligatoriske fag og eksamensform:

 • Dansk, A-niveau, skriftlig og mundtlig eksamen
 • Engelsk, B-niveau, skriftlig og mundtlig eksamen
 • Matematik, C-niveau, skriftlig og mundtlig eksamen
 • Biologi, C-niveau, mundtlig eksamen
 • Geografi, C-niveau, mundtlig eksamen
 • Kemi, C-niveau, mundtlig eksamen
 • Historie, B-niveau, mundtlig eksamen
 • Religion, C-niveau, mundtlig eksamen
 • Samfundsfag, C-niveau, mundtlig eksamen
 • Idræt eller kunstnerisk fag, C-niveau, mundtlig eksamen

Valgfag i fagpakke

 • To fag på B-niveau (løft fra de obligatoriske fag) og min. 200 timers valgfag/projekt
  eller
 • Et fag på B-niveau (løft fra obligatorisk fag), et nyt valgfag på C-niveau og min. 250 timers valgfag/projekt
  eller
 • Et nyt valgfag på B-niveau, et nyt valgfag på C-niveau og min. 175 timers valgfag/projekt

Opgaver du skal aflevere og bestå

 • Større skriftlig opgave (SSO). Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.
 • Eksamensprojekt (EP). Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Overbygning på HF-enkeltfag

Hvis du vil fortsætte på en lang videregående uddannelse fx på universitetet, skal du supplere din HF-enkeltfagseksamen med en overbygning. Det der også hedder "udvidet fagpakke."

Her skal du løfte to fag til højere niveau. Et fag skal løftes til A-niveau og et skal løftes til B-niveau. Dette skal du gøre inden du lukker dit bevis.

Hvis du allerede har lukket dit bevis, kan du tage forløbet som supplerende overbygning på HF (SOF) efter du har lukket dit eksamensbevis. Dette forløb udbyder KBH SYD desværre ikke.