Du skal selv søge SU på SU.dk

Det gør du via MinSU på su.dk. Her kan du: søge om SU, ændre sluttid, ændre bopælsstatus, hente, oplysninger om dine egne SU-forhold, se om du risikerer at skulle betale SU tilbage, vælge SU fra, søge om SU-lån, genbestille et lånebevis, søge om forsørgertillæg og se hvor lang tid, du kan få SU med din nuværende uddannelse.

Har du spørgsmål til din SU, kan du

 • Skrive til su-vejl@kbhsyd.dkAlle mails bliver behandlet i den rækkefølge de kommer ind, og vi svarer dig så hurtigt vi kan. Typisk inden for 1-2 hverdage.
 • Book et telefonmøde med en su-vejleder: Booke et møde med vejleder
 • Su-vejledningen holder sommerferielukket uge 27 - 29.

SU-frister sommer 2023

Slutter dit fag med eksamen i juni, og skal du fortsætte i august med nye fag? Betal dine nye fag senest og gerne før d. 31 maj. og din SU fortsætter automatisk i juli. Du vil modtage et brev i eboks, når du har betalt og din SU er forlænget

Slutter dit fag allerede i maj, og skal du fortsætte i august med nye fag?  Betal dine nye fag senest d. 12 maj. Du vil modtage et brev i eboks, når du har betalt og din SU er forlænget.

Opdager du i sommerferien, at du ikke er tildelt SU - men ønsker det? Betal for fag og forlæng din SU på su.dk inden d. 31 Juli. Betaler du først for din tilmelding i august, mister du retten til SU for juli. 

Få svar på spørgsmål om SU:

Kan jeg få SU i sommerferien?

Du kan få SU i juli måned, hvis din uddannelse starter igen senest d. 20. august, og hvis du har været SU-berettiget til og med juni.

Hvis din SU for juli måned skal nå at komme til tiden, så skal tilmeldingen til det videre forløb være på plads senest d. 28 maj. OBS! du er først tilmeldt, når du har betalt deltagergebyret. Hvis du overskrider denne dato, risikerer du, at SU’en for juli først kommer senere.

Hvis du først betaler for dine hold i august, har du ikke ret til SU i juli. SU kan nemlig ikke tildeles med tilbagevirkende kraft.

Hvis du er overflyttet fra et andet uddannelsessted, og du ønsker SU i juli, skal du kontakte SU-vejledningen. Du skal også huske at søge om SU igen for juli, fordi du skifter uddannelsessted. 

Forlængelse af SU

Forlænger du din igangværende uddannelse inden dens slutdato, skal du ikke søge om SU igen. Systemet forlænger automatisk din SU.

Du skal dog altid selv tjekke om systemet har oprettet en Online Ansøgning på dig i minSU –> Se din SU –> Status for ansøgning ca. 5 hverdage efter, du har betalt. Hvis der er en Online ansøgning på dig i systemet, betyder det, at systemet er i gang med at forlænge din SU.

Ingen SU-ret i juli måned

Du får ikke SU i juli måned, hvis du skifter mellem 2 forskellige uddannelser. Fx hvis du går på AVU før sommerferien, og skifter til HF-enkeltfag fra august, kan du ikke få SU i juli.

Se eksempler på, hvornår du har ret til SU i sommerferien:

eksempler på, hvornår du har SU-ret

Er du i tvivl om din SU ret, kan du altid kontakte SU-vejledningen.

Ny uddannelse

Starter du på en ny uddannelse til august, skal du tidligst søge om SU i juli. Den eneste undtagelse er udenlandske statsborgere, som kan søge om SU fra det tidspunkt deres uddannelsesforløb er registreret.

Du har SU-ret for august, når du i øvrigt opfylder de generelle betingelser (jf. www.su.dk), under forudsætning af, at du er påbegyndt uddannelsen senest d. 20. i måneden.

SU-udbetaling

Alle SU-udbetalinger er systemkørte. Vi på KBH SYD har ingen indflydelse på forsinkelser, der måtte opstå under SU-kørsler og vi kan hverken fremskynde sagsbehandlinger eller SU-udbetalinger, der varetages af SU-styrelsen.

Har jeg timer nok til at få SU?
For at være SU berettiget i en måned, skal du være påbegyndt en SU-berettiget uddannelse (min. 23 timer/ugen) senest d. 20. i måneden.

OBS: Hvis du først opfylder SU-timetalskravet efter den 20. i en måned, kan du tidligst få SU fra måneden efter.

Timetalskravet til SU er følgende:

 • Du er SU-elev: 23 timer
 • Du har et hjemmeboende barn under 7 år: 17 timer

Har du ikke timer nok skal du kontakte studievejledningen.

Hvornår er fristen for SU?
SU-frister:

Den sidste frist for at søge SU er den sidste dag i den måned, hvor du er berettiget til SU. Er du f.eks. berettiget til SU i august måned, så skal du senest ansøge om SU den 31. august.

Søger du senere end dette, kan du først få SU i måneden efter. Du mister hermed retten til SU, hvis du ikke ansøger i tide.

For at få SU, skal du udover at overholde SU-ansøgningsfristen, være SU berettiget. Det er du ved at være studieaktiv med min. 23 timer/ugen senest d. 20 i en måned. Vær opmærksom på de andre betingelser, der også skal være opfyldt. Læs mere på su.dk.

Særlig frist for december

Der gælder særlige frister for december måned, hvor det er ekstra vigtigt at søge om SU i god tid. Sidste frist for at søge om SU for december er den 5. december. Søger du senere end dette, mister du SU-retten for december og kan der ved først få SU til januar.

Frister, hvis du lige er fyldt 18 år

illustrationen her fortæller, hvornår du kan søge SU, hvis du lige er fyldt 18

illustration, der viser hvornår du kan søge SU, hvis du lige er fyldt 18 år

Status på din SU
Du kan altid tjekke status for sin ansøgning i minSU. Find Se din ansøgning ->Status for ansøgning. Har du alligevel spørgsmål til din ansøgning, så skriv til su-vejl@kbhsyd.dk

Du kan også: Gå ind på minSU. Vælg ”Se din SU” og ”SU-oversigt”. Hvis der står ”Normal Støtte” er din SU blevet bevilget i de måneder, hvor det står.

Jeg har forlænget min uddannelse, hvordan forlænges min SU?
Forlænger du din igangværende uddannelse inden dens slutdato, vil systemet automatisk forlænge din SU og du skal derfor ikke søge om SU igen.

1-2 dage efter, at din betaling er registreret (du vil modtage en kvittering herpå), kan du i Ludus se om dit uddannelsesforløb er su-berettiget ved at bjælkerne er grønne for perioden.

Ca. 4 dage efter, at din betaling er registreret, kan du se om systemet er i gang med at forlænge din SU. Det gør du i minSU – se din SU – status på ansøgning. Ligger der en ny ansøgning på dig, er systemet i gang med at forlænge din SU. Gør der ikke, skal du søge om SU igen.

Husk desuden, at du hver tirsdag altid finde de nyeste og mest opdaterede informationer om din SU. Gå i minSU. Vælg ”Se din SU” og ”SU-oversigt”. Hvis der står ”Normal Støtte” er din SU blevet bevilget i de måneder, hvor det står.

Enlig forøger bosiddende i udlandet

Er du enlig forsørger og modtager forsørgertillæg og er bosiddende i udlandet, skal du hver gang du forlænger din uddannelse sende opdateret dokumentation for din status som enlig forsørger til SU-styrelsen via. digital post.

Hvordan sender jeg mails til SU-styrelsen via E-boks?
Du kan kontakte SU-styrelsen via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks.

Dette drejer sig f.eks om dokumentation for forsørgertillæg eller fra skatteforvaltningen, Udbetaling Danmark eller ved afslag på ligestilling.

Login på Borger.dk/e-Boks med NemID og gør følgende:

 • Vælg fanebladet "Digital post"
 • Vælg ”Skriv ny post”
 • I feltet ”Til” klik på "Vælg modtager"
 • I feltet "Eller find via en kategori" vælg "Offentlige myndigheder/Stat" i drop down-menuen
 • Klik på pilen > ved "Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte"
 • Vælg "SU (Statens Uddannelsesstøtte)" på menuen, der åbnes
 • Vælg eventuelt relevant underemne på menuen, der åbnes
 • Angiv, hvad din forespørgsel drejer sig om i drop down-menuen
 • Udfyld felterne "Støttemodtagerens cpr-nummer" og "Støttemodtagerens navn"
 • Når du har skrevet din mail, klik ”Send”

SE SU-styrelsens guide til digital post her

Jeg er ikke dansk statsborger, kan jeg få SU?

Hvis du ikke er dansk statsborger, starter du også med at søge om SU, men du skal også søge Ligestilling med danske statsborgere.

Når du har sendt din ansøgning om SU, får du en kvitteringsside med et link til “Equal status”. Du kan også finde siden på minSU under SØG SU > Application for equal status. Du skal udfylde denne med oplysninger om din opholdstilladelse og godkende. 

Hvis du har søgt om SU, men mangler at ansøge om ligestilling, bliver din ansøgning ikke behandlet, før du har ansøgt om ligestilling på minSU. 

Du kan søge SU op til tre måneder før, du ønsker SU, dog tidligst fra det tidspunkt du er optaget på en uddannelse.

Du kan læse mere om ligestillingskravene på su.dk: https://www.su.dk/su/udenlandsk-statsborger/

Hvorfor ventetid? Jeg har sendt min SU-ansøgning for over 3 uger siden og venter stadig på svar
Du kan altid tjekke status for sin ansøgning i minSU. Find Se din ansøgning ->Status for ansøgning. Har du alligevel spørgsmål til din ansøgning, så skriv til su-vejl@kbhsyd.dk

Husk, at du hver tirsdag altid kan finde de nyeste og mest opdaterede informationer om din SU.

Gå ind på minSU. Vælg ”Se din SU” og ”SU-oversigt”. Hvis der står ”Normal Støtte” er din SU blevet bevilget i de måneder, hvor det står.

Hvordan får jeg et ungdomskort?

Du kan søge om Ungdomskort, når du er blevet optaget på dine fag og har betalt, men du skal også være berettiget til at modtage SU. Du kan godt søge om Ungdomskort, selvom din SU-ansøgning venter på at blive behandlet.

Sådan søger du om Ungdomskort: 

 • Gå ind på www.ungdomskort.dk og log på med din NemID.
 • Vælg ”Godkend” for at godkende din skoleperiode. Du kan evt. justere på perioderne. Første periode oprettes som standard for 3 måneder. Du kan selv ændre på start- og slutdato, men perioden skal være på mindst 30 dage. Du får svar i din digitale e-Boks.
 • Vælg ”Gå til bestilling”.
 • Når du har bestilt, vil du modtage dit Ungdomskort med posten.

Hvis du har spørgsmål om bestilling af Ungdomskort, forsendelse mm., så skal du kontakte DSB på tlf.: 70 13 14 15. Vælg 2-2-2.

Jeg har også timer på en anden skole, hvad betyder det for min SU?
Det er den skole, hvor du har flest timer, som skal administrere din SU.

Hvis du har flest timer på en anden skole og skal bruge dokumentation på dine timer hos os, skal du kontakte SU-vejledningen på su-vejl@kbhsyd.dk

Jeg har hjemmeboende børn under 7 år. Kan jeg få SU for færre timer?
Hvis du hjemmeboende barn under 7 år, kan du få SU til forløb på min. 17 timer/ugen.

Husk dog at dispensationen til at kunne læse under 23 timer/ugen med SU kun kan tildeles for en periode på maks. 35 måneder.

Når du bliver tilmeldt din uddannelse, skal du tage stilling til om du ønsker, at læse 23 timer/ugen eller min. 17 timer/ugen (hvis du har hjemmeboende barn under 7 år). Vær opmærksom på, at du ikke kan ændre dette, når du først er startet. Dit valg vil være bindende for resten af din uddannelsesperiode.

Sådan søger du dispensation fra kravet på 23 timer/ugen

Når du bliver tilmeldt, skal du fortælle en vejleder, om du ønsker dispensation, så du kan læse færre end 23 timer/ugen (dog min. 17 timer/ugen). Vejlederen vil dernæst registrere, at du har barn  under 7 år, og at du søger dispensation for timekravet. Hvis du er du bosiddende i udlandet, skal du aflevere dokumentation på, at du har hjemmeboende barn under 7 år. Du kan indsende til SU-vejledningen her

Husk: Med dispensation til et ugentligt timetal på mindst 17 timer, skal du kunne gøre uddannelsen færdig inden for 35 måneder.

 

Husk, du kan søge særskilt forsøgertillæg, hvis du har børn under 18 år.

 

 

Hvordan får jeg SU-lån?

Du skal først søge om SU-lån på www.minsu.dk. For at få udbetalt dit SU-lån, skal du godkende din låneplan. Du kan se hvordan i din støttemeddelelse på e-boks.dk.

SU-lånet er et tilbud. Vil du have lånet udbetalt, skal du i minSU under ”Ret din SU” og ”Vælg lånebeløb” udfylde, hvor meget lån du vil have udbetalt for hver måned og godkende lånebetingelserne. Vil du ikke have lånet, skal du intet foretage dig.

Du modtager dit lån ca. 10 dage efter, du har godkendt din låneplan. Du kan læse meget mere om SU-lån, satser for lån, tidsfrister mm. på su.dk.

Billede af hvordan/hvornår du søger SU-lån

Nyt år - ny låneplan

Du skal godkende en låneplan ved hvert årsskifte.

 

Hvordan er SU-reglerne for E-learning?
E-learning giver også mulighed for at du kan få SU. Du skal være studieaktiv og opfylde kravet om timetal. 
Hvorfor er min SU stoppet? For jeg er ikke stoppet på skolen.
Hvis din SU er stoppet for tidligt, kan det skyldes følgende:
 • Du har ikke længere timer nok.
 • Du har fået lavet skemaændringer, som har ændret dine timer frem og tilbage, og derfor er der fejl i din SU.
 • Du er blevet helt udmeldt af skolen.
 • Du skal først selv tjekke dine timer i Ludus Web under ”Kursist” og ”SU”. Den grønne bjælke viser, hvor lang tid du har timer nok til at modtage SU. Hvis bjælken er rød, har du ikke timer nok
 • Book af tid hos studievejledningen
Jeg har fået et krav om tilbagebetaling af SU, hvad gør jeg?
Hvis du har modtaget et tilbagebetalingskrav fra SU-styrelsen, som du ikke forstår, skal du kontakte su-vejl@kbhsyd.dk.

Udbetaling Danmark administrerer din studiegæld. Hvis du vil have ændret din afdragsordning, skal du derfor kontakte Udbetaling Danmark.

På www.minsu.dk kan du selv se, hvilke(n) måned(er), du skal betale tilbage. Vælg ”Se din SU” og ”Tilbagebetalingskrav”. Du kan selv følge med i, hvor langt du er med tilbagebetalingen på www.borger.dk

Hvordan kan jeg selv kontrollere min SU?
Du kan selv holde øje med din SU på minSU.dk.

Husk, hver tirsdag kan du altid finde de nyeste og mest opdaterede informationer om din SU.

Gå ind på minSU. Vælg ”Se din SU” og ”SU-oversigt”. Hvis der står ”Normal Støtte” er din SU blevet bevilget i de måneder, hvor det står.

Selvom ansøgningen er bevilget kan der godt stå ”0” i kolonnen ”SU netto”. Det er fordi, at ansøgningen ikke er kørt helt færdig i SU-systemet. Det vigtigste er, at der står ”Normal Støtte” i kolonnen ”SU status”.

Du kan også se, hvilken periode du har timer nok til SU i Ludus Web under ”Kursist” og ”SU” . Den grønne bjælke viser de måneder, hvor du opfylder timetalskravet til at modtage SU. Den røde bjælke viser de måneder, hvor du ikke har timer nok til at modtage SU.

Hvis bjælken er rød har du ikke timer nok, derfor skal du kontakte studievejledningen.

Hvordan er SU under barsel?

Får du barn under uddannelse, kan du søge fødsels-støtte

Søg barsel som elev på KBH SYD

Derudover er det vigtigt, at du inden du går på barsel meddeler studievejledningen om hvorvidt du ønsker, at være studieaktiv eller ej under din barsel.

Søg om barsel som elev på KBH SYD, klik her: Blanket: Ansøg om barsel som elev på KBH SYD 

Har du spørgsmål til ansøgning om fødselsstøtte, skal du skrive til skolens SU-vejledning på su-vejl@kbhsyd.dk

 

 

Kan jeg få handicaptillæg?
Du kan ikke få handicaptillæg på en ungdomsuddannelse

Som elev på en ungdomsuddannelse er du ikke berettiget til handicaptillæg.

Handicaptillæg er udelukkende for elever, der er tilmeldt en erhvervsuddannelse eller som studerende på videregående uddannelser.

Læs mere her: https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/

Jeg er under 20 år, kan jeg søge om udeboende SU?

Du er først automatisk berettiget til udeboende SU, når du fylder 20 år. 

Hvis du er under 20 år, kan du dog blive godkendt til at modtage udeboende SU, hvis du opfylder ét af disse kriterier: 

 • Den normale transportvej er 20 kilometer eller mere mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl.
 • Transporttiden (med offentlige transportmidler) mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl er på mere end 75 minutter. Ventetid mellem de forskellige offentlige transportmidler tæller med i de 75 minutter.
 • Du har været udeboende uafbrudt i mindst 12 måneder, lige frem til du blev berettiget til SU til den uddannelse, du er i gang med.
 • Du kan ikke længere bo hjemme på grund af ganske særlige omstændigheder i hjemmet (for eksempel meget trange boligforhold eller langvarig sygdom). (Se vejledning her "SU med udeboende sats pga. særlige forhold i hjemmet")

Sådan søger du:

For at ansøge om udeboende SU skal du igennem 3 trin: 

 1. Søg via www.su.dk:  ”Søg SU” → ”Udeboende – 18-19 årige” → Vælg måned. 
 2. Hent skemaet “Ansøgning om udeboende sats” og udfyld det.
 3. Send din ansøgning til skolen her.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte SU-vejledningen på su-vejl@kbhsyd.dk

Indlæs flere