Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du brug for støtte til din uddannelse? 

SpecialPædagogisk Støtte (SPS) skal sikre, at kursister/elever med funktionsnedsættelser (det kan være psykiske eller fysiske udfordringer) har mulighed for at tage en uddannelse på lige vilkår med andre studerende. Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, funktionsnedsættelsen giver i forhold til uddannelsen.

Hvad kan man få?

SPS tildeles på baggrund af en faglig vurdering af den enkeltes behov og afhængigt af funktionsnedsættelsen og uddannelsen. Støtten kan for eksempel være i form af:

  • hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler og instruktion i brugen heraf
    studiestøttetimer
  • særligt tilrettelagte studiematerialer
  • tegnsprogstolk og skrivetolk

Hvem kan få SPS?

SPS er for dig, der har en funktionsnedsættelse - og som kan dokumentere denne.

  • Ordblinde
  • Talblinde
  • Psykisk sårbare – eksempelvis med diagnoserne PTSD, ADHD, depression, angst, skizofreni, borderline, autisme, Aspergers syndrom.
  • Fysiske funktionsnedsættelser som eksempelvis rygproblemer, høre- og synshæmmede, bevægelseshandicap

Dokumentationen kan bestå i en ordblindetest eller lægelig dokumentation. Udover denne er det et krav, at du ikke bare er indskrevet på en uddannelse - men også er aktiv på din uddannelse. Det vil sige, at du melder dig til dine eksaminer og prøver og afleverer opgaver til underviseren.

Ansøg om SPS

 

Hvordan fungerer SPS

Se video her:

Vil du vide mere? 
Læs mere om SPS her på spsu.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside om SPS. 

Særligt for ordblinde

Hvis du er ordblind, så læs mere om den hjælp, du kan hente her: