Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du brug for støtte til din uddannelse? 

Specialpædagogisk Støtte (eller forkortet som SPS) skal sikre, at kursister med funktionsnedsættelser har mulighed for at tage en uddannelse på lige vilkår med andre studerende. Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, funktionsnedsættelsen giver i forhold til uddannelsen.

Hvem kan få SPS?

SPS er for dig, der har en funktionsnedsættelse - og som kan dokumentere denne.

  • Ordblinde
  • Talblinde
  • Psykisk sårbare – eksempelvis med diagnoserne PTSD, ADHD, depression, angst, skizofreni, borderline, autisme, Aspergers syndrom.
  • Fysiske funktionsnedsættelser som eksempelvis rygproblemer, høre- og synshæmmede, bevægelseshandica

Dokumentationen kan bestå i en ordblindetest eller lægelig dokumentation. Udover denne er det et krav, at du ikke bare er indskrevet på en uddannelse - men også er aktiv på din uddannelse. Det vil sige, at du melder dig til dine eksaminer og prøver og afleverer opgaver til underviseren.

Ansøg om SPS

Tal med din lærer om, at du ønsker ekstra støtte til din undervisning. Dernæst kan du og/eller din lærer kontakte vejledningen. Her skal du sammen med skolen udfylde en ansøgning om ekstra støtte, som skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Du kan også skrive direkte til sps-vejl@kbhsyd.dk og høre, om du kan ansøge om SPS

Vil du vide mere? 
Læs mere om SPS her på spsu.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside om SPS. 

Særligt for ordblinde

Hvis du er ordblind, så læs mere om den hjælp, du kan hente her: