Fagene på F, E og D-niveau

  • dansk (F, E og D-niveau), matematik (F, E og D-niveau), engelsk (F, E og D-niveau) og naturfag (G-niveau). 

Undervisningen på AVU

Alle fag på F, E, D og G-niveau kan du afslutte på et ½ år. 

Undervisningen foregår som "værkstedsundervisning", dvs. at du deltager i undervisning på tværs af niveau.

Prøver

På niveauerne G og D vil faget afsluttes med prøve. Niveauerne basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren.

AVU er SU-berettiget

Læs mere om adgangskrav til AVU

Tilmelding til AVU - 10. klasse 

Du kan tilmelde AVU-hold ved at:

Nogle fag, kan du også tilmelde dig direkte gennem KBH SYDs webshop. Vær dog opmærksom på, at AVU-holdene kun er tilgængelige før holdtstart. Hvis du vil tilmeldes et hold, som allerede er startet eller vil spørge ind til hold, som endnu ikke er tilgængelige i webshoppen, anbefaler vi, at du kontakter en vejleder.