Voksenuddannelse: VUC eller FGU?

Fra august 2019 ændrer dine muligheder sig for at gå på VUC, hvis du er under 25 år. Du vil fortsat kunne tage hf-enkeltfag og 2-årigt hf på VUC.

Skal du læse på VUC eller FGU, når du er voksen men under 25 år gammel?

Fra august 2019 ændrer dine muligheder sig for at gå på VUC, hvis du er under 25 år. Du vil fortsat kunne tage enten HF-enkeltfag eller en 2-årig HF på VUC.

FGU (Forberedende Grunduddannelse) åbner overalt i landet i august 2019. Det betyder, at der er nye regler for, hvornår man læser Almen Voksenuddannelse (AVU), Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) på VUC-skoler eller på de nyåbnede FGU'er.

Kan du læse AVU, FVU, OBU på VUC?

Ja. Hvis du er under 25 år, kan du stadig læse på VUC, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.

Særligt for AVU (9.- 10. klasse):

 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU) men har behov for supplerende fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KUU,EUD eller EGU) men ønsker faglig opkvalificering.
 • Du tager HF-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt AVU-fag med undtagelse af følgende fag: 
  • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.
  • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.

Særligt for FVU og OBU:

 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du tilbydes ikke Forberedende Grunduddannelse (FGU) - fx hvis du først har brug for et intensivt OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.

Kilde: Følgeloven (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.)