SVU

Statens Voksenuddannelses-støtte

Statens VoksenuddannelsesStøtte (SVU)

SVU er et tilbud til dem, der er i arbejde. Man indgår en aftale med arbejdsgiver om at få orlov til uddannelse. Støtten er 80% af højeste dagpengesats i de timer, du bruger på undervisning, som kan udbetales til kursist eller arbejdsgiver.

 www.svu.dk kan du se om du opfylder kravene for at komme i betragtning. Du kan på denne side udskrive ansøgningsskema. Skemaet skal afleveres i Studievejledingen på en af de to afdelinger hos HF & VUC København Syd, når du og arbejdsgiver har udfyldt og underskrevet ansøgningen.