SPS - Special Pædagogisk Støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Støtte til jer med funktionsnedsættelse

Hvis du har en funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Formålet med SPS er at hjælpe dig så du, så vidt det er muligt, kan gennemføre en ungdomsuddannelse på samme vilkår som andre. Støtten er individuelt målrettet og der gives kun støtte til de forhold, der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis leveomkostninger, transport eller sociologtimer.

Du har mulighed for at få SPS hvis du har:

  • Høre- eller synsvanskeligheder
  • Læse- og skrivevanskeligheder (ordblinde)
  • Anden funktionsnedsættelse