SPS - Special Pædagogisk Støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Ekstra støtte

Hvad er SPS?
SPS står for special pædagogisk støtte og er et særligt tilbud til dig, der oplever en funktionsnedsættelse. På den måde er SPS lidt ligesom støttehjul på din ungdomsuddannelse.

SPS er en faglig hjælp, hvilket vil sige, at du hverken kan modtage terapi eller anden form for behandling gennem ordningen. Til gengæld kan det være: hjælp til læsevanskeligheder, hjælp til hvordan man tager noter, ergonomiske møbler eller tolkning.

Hvem kan få SPS?
SPS er for dig, der har en funktionsnedsættelse - og som kan dokumentere denne.

Funktionsnedsættelserne kan være tal- eller ordblindhed eller fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
Eksempelvis:

  • Depression
  • ADHD
  • Angst
  • Ordblindhed
  • Talblindhed
  • Døvhed
  • Høretab
  • Bevægelseshandicap

Dokumentationen kan bestå i en ordblindetest eller lægelig dokumentation. Udover denne er det et krav, at du ikke bare er indskrevet på en uddannelse - men også er aktiv på din uddannelse. Det vil sige, at du melder dig til dine eksaminer og prøver og afleverer opgaver til underviseren.

Vil du gerne søge om SPS?
Hvis du mener, du kan få gavn af SPS på grund af en funktionsnedsættelse, kan det være en rigtig god idé at søge om SPS. Men hvordan gør du så?

Du kan altid tage fat i din lærer og få hjælp, hvis det føles bedre at starte processen sådan, men det er Lene Krogh og Kristine Ringsmose, der i sidste ende skal hjælpe dig med din ansøgning. Det er nemlig ikke os her på KBH SYD, der afgør, om du får godkendt din ansøgning - det gør de inde i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Vil du vide mere? 
Læs mere om SPS her på spsu.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside om SPS. 

Kontakt en af vores vejledere fra Læse-SkriveCentret for at høre mere om støtte til dig med funktionsnedsættelser.