SPS - Special Pædagogisk Støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Ekstra støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Formålet med SPS er at hjælpe dig, så du, så vidt det er muligt, kan gennemføre en ungdomsuddannelse på samme vilkår som andre. Støtten er individuelt målrettet, og der gives kun støtte til de forhold, der konkret vedrører din uddannelse. Du kan derfor ikke få støtte til eksempelvis leveomkostninger, transport eller psykologtimer.

Du har mulighed for at få SPS, hvis du har:

  • Høre- eller synsvanskeligheder
  • Læse- og skrivevanskeligheder (ordblinde)
  • Anden funktionsnedsættelse

Læs mere om SPS her på spsu.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside om SPS. 

Kontakt en af vores vejledere fra Læse-SkriveCentret for at høre mere om støtte til dig med funktionsnedsættelser.