SPS - Special Pædagogisk Støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Ekstra støtte til undervisningen

Hvad er SPS?

SPS står for special pædagogisk støtte, og er et særligt tilbud til dig, der oplever en funktionsnedsættelse. På den måde er SPS lidt ligesom støttehjul på din ungdomsuddannelse.

SPS er en faglig hjælp, hvilket vil sige, at du hverken kan modtage terapi eller anden form for behandling gennem ordningen. Til gengæld kan det være: hjælp til læsevanskeligheder, hjælp til hvordan man tager noter, ergonomiske møbler eller tolkning.

Hvem kan få SPS?
SPS er for dig, der har en funktionsnedsættelse - og som kan dokumentere denne.

Funktionsnedsættelserne kan være tal- eller ordblindhed eller fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
Eksempelvis:

  • Depression
  • ADHD
  • Angst
  • Ordblindhed
  • Talblindhed
  • Døvhed
  • Høretab
  • Bevægelseshandicap

Dokumentationen kan bestå i en ordblindetest eller lægelig dokumentation. Udover denne er det et krav, at du ikke bare er indskrevet på en uddannelse - men også er aktiv på din uddannelse. Det vil sige, at du melder dig til dine eksaminer og prøver og afleverer opgaver til underviseren.

Ansøg om SPS

Tal med din lærer om, at du ønsker ekstra støtte til din undervisning. Dernæst kan du og/eller din lærer kontakte skolens Læse-skriveCenter, som står for SPS. Her skal du sammen med skolen udfylde en ansøgning om ekstra støtte, som skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Du kan også skrive direkte til sps-vejl@kbhsyd.dk og høre, om du kan ansøge om SPS

Vil du vide mere? 
Læs mere om SPS her på spsu.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside om SPS. 

Særligt for ordblind

Hvis du er ordblind, så læs mere om den hjælp, du kan hente her

Se noget af den hjælp, du kan få som ordblind på KBH SYD