Eksamen som selvstuderende

Her på siden finder du info tilmelding til eksamen som selvstuderende. Nederst på siden her, kan du læse om, hvordan du kontakter din lærer, får fat i pensum og går til eksamen som selvstuderende.

Når du er selvstuderende bliver du tilmeldt eksamen i det konkrete fag, men du får ingen undervisning, og du skal selv skaffe relevante bøger eller lignende. Du får 45 min. faglig vejledning - det er dog dit eget ansvar at kontakte en vejleder. Du må ikke gå til eksamen i eget pensum, dvs. at du skal følge det pensum, der er bestemt af læreren. Du skal også være opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig som selvstuderende, hvis du har haft faget og niveauet før.

Du kan tilmelde dig som selvstuderende i de niveauer, vi afholder eksamen i. Du kan tilmelde dig til mundtlig eksamen, skriftlig eksamen eller begge dele. Se fagudbuddet og priser i webshoppen.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen for efteråret er den 15. oktober. Der udbydes ikke hold til selvstuderende i foråret. For at blive tilmeldt, skal du snakke med en vejleder først. 

🠢 Tilmelding: Book et møde og bliv tilmeldt 

Du kan se selve fagudbuddet i webshoppen her - men du kan ikke tilmelde dig gennem webshoppen.

NB: Eksamen som selvstuderende er ikke SU-berettiget.

Efter tilmeldingsfristen er overskredet, vil du ikke længere kunne tilmelde dig som selvstuderende, og fagene vil derfor ikke være synlige i webshoppen. 

Laboratoriekursus

Hvis du skal bruge Fysik, Biologi, Kemi eller Geografi, skal du tilmelde dig via KVUC (Københavns VUC)

 

Sådan foregår din eksamen som selvstuderende

Umiddelbart efter tilmeldingen modtager du en sms, der bekræfter at du er blevet tilmeldt.

Senere modtager du en anden sms med login-info. Få hjælp til login her, og se hvordan du logger på Edulife her.

Du skal logge på skolens Edulife, for at se det hold/fagsite, som du er tilknyttet som selvstuderende. Her finder du også info om din lærer. Dit hold finder du i kolonnen til højre, når du logger på Edulife.

Der er et særligt tilrettelagt pensum, som du skal følge. Du kan kontakte fagets lærer og få oplyst pensum. Du desuden ret til 45 minutters vejledning med fagets lærer. 

🠢 Det er dit ansvar at kontakte læreren.

Selve eksamenen

Du skal selv holde øje med din eksamensdato på skolens eksamensside her

Hvis du har spørgsmål til din eksamenstilmelding kan du skrive til selvstud@kbhsyd.dk

Gældende for HF-eksamen

De fleste skriftlige prøver foregår nu online via netproever.dk. Derfor skal du i god tid, inden din prøvedag, sikre dig, at du kan logge på netproever.dk med dit unilogin. Her skal du også teste din computer.

Eksamen kan afvikles på både Hvidovre- og Amager-afdelingen. Hold dig orientering om, hvor din eksamen foregår på LudusWeb.

Vær opmærksom på, at der altid medbringes billed-ID til eksamen. Hvis du ikke har billed-ID med, får du ikke adgang til prøven.

Har du spørgsmål? Kontakt vejledningen