Selvstuderende

Hvad er eksamen som selvstuderende?

Når du er selvstuderende bliver du tilmeldt eksamen i det konkrete fag, men du får ingen undervisning, og du skal selv skaffe relevante bøger eller lignende. Du får en times faglig vejledning - det er dog dit eget ansvar at kontakte en vejleder. Du må ikke gå til eksamen i eget pensum, dvs. at du skal følge det pensum, der er bestemt af læreren.

Du skal selv logge på ludusweb og finde tid og sted for din eksamen. Vær opmærksom på, at du møder op på den rigtige adresse. 

Eksamen som selvstuderende er ikke SU-berettiget.

Hvilke fag og niveauer?

Du kan tilmelde dig som selvstuderende i de niveauer, vi afholder eksamen i. Du kan tilmelde dig til mundtlig eksamen, skriftlig eksamen eller begge dele.

Prisen for eksamen som selvstuderende

Tilmelding som selvstuderende på HF-niveau

  • Tilmeldingsfristen for efteråret er den 15. oktober og 15. marts for foråret. Du tilmelder dig via vores online webshop. 
    Find de hold, der er betegnet som "selvstudie" i shoppen.

Efter tilmeldingsfristen er overskredet, vil du ikke længere kunne tilmelde dig som selvstuderende, og fagene vil derfor ikke være synlige i webshoppen. 

Laboratoriekursus

Hvis du tilmelder dig Fysik, Biologi, Kemi eller Geografi, skal du deltage på et obligatorisk laboratoriekursus, som afholdes på KVUC (Københavns VUC)

Se datoerne her

Tilmelding som selvstuderende på AVU-niveau

Tilmeldingsfristen for efteråret er den 15. oktober og 15. marts for foråret. Du skal henvende dig på personligt i Servicecentret på Hvidovre eller Amager for at blive tilmeldt som selvstuderende på AVU.

Du skal betale med det samme, når du tilmelder dig.

Efter tilmelding

Umiddelbart efter tilmeldingen modtager du en velkomstmail med informationer om hvilken lærer, der er din faglige vejleder samt information om eksamen.

Fortrydelsesret og tilbagebetaling

Du har 14. dages fortrydelsesret. Det betyder, at du kan få penge tilbage 14 dage efter, at du har betalt. 

Læs det fag, du mangler som e-learning

Er du interesseret i at læse fagene som e-learning og få din eksamen den vej igennem? 

Læs mere om mulighederne for at læse fag som e-learning her