Selvstuderende

Hvad er eksamen som selvstuderende?

Når du er selvstuderende bliver du tilmeldt eksamen i det konkrete fag, men du får ingen undervisning, og du skal selv skaffe relevante bøger eller lignende. Til gengæld får de en times faglig vejledning - det er dog dit eget ansvar at kontakte en vejleder. 

Hvilke fag og niveauer?

Du kan tilmelde dig som selvstuderende i HF-fag på de niveauer, vi afholder eksamen i. Du kan tilmelde dig til mundtlig eksamen, skriftlig eksamen eller begge dele.

Prisen for eksamen som selvstuderende

tilmeldingen koster 450 kr. pr. fag/niveau. Visse fag koster dog 1100 kr.

Tilmelding 

Du tilmelder dig ved at kontakte vores studievejledning.

  • Tilmelding til sommereksamen skal ske i midt i februar
  • Tilmelding til vintereksamen skal ske midt i september.

Du får udleveret en bekræftelse på tilmeldingen (med girokort), når du tilmelder dig hos vejledningen. Betalingsfristen er 2 uger. 

Efter tilmelding

Når du har betalt gebyret, får du tilsendt papirer, der oplyser, hvilken lærer der er din faglige vejleder, og du bliver orienteret om arbejdsgangen.

Laboratoriekurser

(biologi, fysik, geografi og kemi)
Ønsker du at gå til eksamen i disse 4 fag skal du gennemføre laboratorieøvelser og lave øvelsesrapporter, der bliver godkendt. Vores kontor tilmelder dig laboratoriekurset.

Du kan blive fritaget for laboratoriekursus, hvis du har lavet laboratorieøvelser og fået øvelsesrapporter godkendt i forbindelse med et tidligere undervisningsforløb.