RKV - Realkompetencevurdering

Uddannelsesguiden skriver

En RKV giver dig papir på alt det, du faktisk kan og ved. Med et RKV-bevis i hånden kan du blive klar til at søge ind på en uddannelse, gå i gang med de dele af en uddannelse, du mangler for at få et fuldt uddannelsesbevis, eller søge job med et nyt kursusbevis på dit CV.

En RKV kommer typisk på tale, hvis du startede i job i stedet for i uddannelse. Hvis du vil skifte branche. Hvis du efter længere tid i job ønsker mere uddannelse. Eller hvis du har uafsluttede uddannelser bag dig og vil i gang igen.

Læs mere på ug.dk

KBH SYD tilbyder RKV

Skriv til os, hvis du ønsker en RKV for at komme videre i uddannelsessystemet. Før du kommer her hen for at få dine kompetencer vurderet, skal du:

  • Beskrive det, du kan i et CV og samle dokumentation. Det skal du sende i en ansøgning (med CV og dokumentation) til vejledningen.

Derefter skal du:

  • Afvente svar fra os
  • Møde op til RKV-samtale og eventuelle prøver, når/hvis du har fået svar fra skolen
  • Afvente skolens vurdering
  • Modtag beviset for den anerkendelse, du kan få

Vi kan efter den indledende samtale afslå en RKV, hvis vi skønner, at dine dokumenterede kompetencer ikke – eller kun i begrænset omfang – svarer til adgangskravene eller målene for den uddannelse, der er grundlag for vurderingen.