RKV- Realkompetence-vurdering

Realkompetencer (RKV / IKV) er din samlede viden, færdigheder og kompetencer - uafhængigt af hvor og hvordan de er tilegnet. Realkompetencer kan fx være opnået:

  • I arbejdslivet, i fritiden og gennem uddannelse
  • Gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • Gennem deltagelse i foreningslivet
  • Som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
  • Gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse

På KBH SYD tilbyder vi realkompetencevurderinger i de specifikke fag og niveauer, som vi tilbyder undervisning i. Vi udfører ikke vurderinger i hele uddannelser eller titler – disse kan søges ved de pågældende uddannelsesinstitutioner. 

Du kan søge en RKV hos os, hvis du ved præcist hvilket fag og niveau, du ønsker vurderet. Det kan fx være et at du mangler et fag, for at kunne søge om optagelse på en videregående.

Behandlingstiden for RKV

Behandlingstiden vil være ca. en måned efter ansøgningsfristen.

Hvad skal du have klar, før du søger RKV?

Når du henvender dig for at få foretaget en RKV, skal du selv have gjort forarbejdet. Dvs. du skal begrunde hvorfor dine kompetencer kan erstatte 6-12 måneders undervisning i det pågældende fag og niveau.

Find udtalelser, eksamenspapirer, jobbeskrivelser og evt. egne begrundelser frem, og vedlæg dette når du søger om at få foretaget en RKV.

Når du udarbejder din ansøgning kan det være en fordel at benytte dig af www.minkompetencemappe som er et godt redskab til at skabe overblik.

Læs også mere på undervisningsministeriets hjemmeside her

Dokumentationen er meget vigtig. Hvis du møder op uden dokumentation, kan vi ikke behandle din sag. 

Udfyld din ansøgning for RKV via denne blanket

Formularen er kun åben tæt på ansøgningsfrist-datoen.

Eksempler

RKV for Engelsk B el. A-niveau kunne fx være på baggrund af:

  • at du har været ude at rejse i en længere periode,
  • har arbejdet på en international arbejdsplads,
  • eller måske du har taget en uddannelse i udlandet i andre fag, men svarende til et engelsk B eller A niveau. 

English language RKV

Read the linked document for RKV-application in English

 

Har du spørgsmål? Kontakt vejledningen