Optagelsesprøver

Optagelsesprøve til HF

Det kan være at vejlederne på KBH SYD vurderer, at du skal op til en optagelsesprøve, for at blive blive tilmeldt en uddannelse på skolen her.

Datoer for næste optagelsesprøver

Næste interne prøve afholdes tirsdag 5. maj 2020.

Hvis du skal deltage i denne, har du fået brev i din eboks. Husk at medbringe dette brev til prøven.

Skriv til vejledning@kbhsyd.dk, hvis du ønsker at høre om vores optagelsesprøver.

  • Sted: HF & VUC København Syd, Hvidovreafdelingen. Åmarkvej 1, 2560 Hvidovre
  • Alle skal medbringe det fremsendte brev, samt pas eller ID med billede på

Prøven bliver afholdt i fire fag: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, og prøverne er skriftlige. Alle fire fags opgaver udleveres ved prøvens begyndelse.

Hjælpemidler

Du må IKKE bruge hjælpemidler, hverken ordbog eller computer.

Det skal du huske

Du skal medbringe blyant, lineal og viskelæder samt ID

Samtale efter prøven

Elever, der skal til samtale efter prøven, vil få besked snarest muligt.