IKV - Kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering

På HF & VUC København Syd kan du få en individuel vurdering af dine kompetencer, så du ikke bruger tid på at lære noget, du allerede kan i forvejen. Det gælder både hvis du vil have vurderet dit faglige niveau for konkrete fag på 9.-10.klasses-niveau (AVU) og på hf-niveau. 

Kvalificerende erfaring

Du opbygger ikke kun dine kompetencer gennem skolegang og efteruddannelse, men også gennem de erfaringer du får på jobbet, i fritiden og med familie og venner. Du har måske lavet frivilligt arbejde eller været i udlandet – eller har fået erfaring med nogle fagområder via dit arbejde. 

Dette kan vi hjælpe dig med at vurdere, så din uddannelsesvej bliver så kort som mulig. Samtidig får du papir på det, du kan.

Hvordan foregår en IKV?

Dine kompetencer er din samlede viden, færdigheder og evner – kort sagt alt det, du kan og ved. En vurdering af dine realkompetencer foretages altid med udgangspunkt i målene for de konkrete fag på København Syd. Du skal selv være med til at dokumentere dine kompetencer (fx ved at have kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde). 

Dokumentationen er meget vigtig; hvis du møder op uden dokumentation, kan vi ikke behandle din sag. 

Når vi har lavet en vurdering af dine kompetencer i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter får du et bevis for den anerkendte kompetence. 

Vurderingen vil bestå af fx samtaler og interviews (individuelt og kollektivt), skriftlige opgaver og test, mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver. 

 

Din egen kompetencemappe 

www.minkompetencemappe.dk ligger et elektronisk CV, som skal indgå i IKV'en