Eksamen og Store skriftlige opgaver (SSO og EP)

Find info om eksamensdatoer, SSO, EP, mødetid, sygeeksamen og meget mere

Sommer-eksamen 2021

Der er særlig forhold gældende for sommer-eksamen 2021 grundet coronasituationen. Hvis du er elev på skolen skal du følge med på skolens intranet Edulife, hvor du kan læse mere.

 

Eksamensdatoer sommer 2021

 • HF eksamen sommer 2021

  Grundet corona-situationen er eksamen ændret for sommer 2021. 

  Mandag den 3. maj kl. 12.00 kan I se i Ludus, hvilke eksamener, I skal til.

  2-årig HF (1. år):

  • NF-intern afholdes i maj-juni
  • NF-ekstern særfaglig (biologi, geografi eller kemi) afholdes i juni

  Alle andre skriftlige og mundtlige eksamener er aflyst og fagene skal afsluttes med afsluttende standpunktskarakterer.

  2-årig HF (2. år):

  • Skriftlig eksamen i Dansk A afholdes 21. maj. Alle øvrige skriftlige og mundtlige eksamener er aflyst, og fagene skal afsluttes med afsluttende standpunktskarakterer.
  • Der er udtrukket 3 mundtlige prøver for hver af jer, som I skal til eksamen i. 
  • Mundtlige eksamener vil ligge mellem den 7. juni - 23. juni.

  HF-Enkeltfag (også e-learning, HF på 3 år og Basecamp):

  • Skriftlig eksanen i Dansk eller Dansk som Andetsprog på A-niveau afholdes 21. maj 2021. Alle andre skriftlige eksamener er aflyst, og fagene skal afsluttes med afsluttende standpunktskarakter.
  • EP-eksamen bliver afholdt, og eksamen forventes at ligge i slutningen af maj
  • Som elev på HF-enkeltfag kan du højst komme til 4 eksamener (hvoraf skriftlig Dansk A eller Dansk som Andetsprog A tæller som én og EP-eksamen tæller som én). 
  • Mundtlige eksamener (undtagen EP) vil ligge mellem 14. juni - 23 juni.

  Se detaljeret forklaring på Edulife

  Find tidspunktet for din eksamen i LudusWeb. Eksamen finder sted på begge afdelinger

  Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

 • AVU eksamen sommer 2021

  Grundet corona-situationen er eksamen ændret for sommer 2021.

  AVU (også AVU e-learning):

  • Alle eksamener på AVU er aflyst, og du vil i stedet få afsluttende standpunktskarakterer.

   

   

  AVU selvstuderende:

  Hvis du er selvstuderende på AVU, vil du fortsat skulle op til eksamen. 

  Mundtlige prøver

  Du vil få nærmere besked om de mundtlige prøver i maj 2021. Sidste eksamensdag vil være den 4/6.

  Dato for skriftlige prøver, hvis du er selvstuderende

  Mandag den 17. maj:

  • Dansk G sproglig prøve, kl. 9.00-9.30
  • Dansk D sproglig prøve, kl. 9.00-10.00
  • Dansk som andetsprog G sproglig prøve, kl. 9.00-10.00
  • Udlevering af hæfter kl. 10.00

  Tirsdag den 18. maj:

  • Dansk G skriftlig fremstilling, kl. 10.00-13.00
  • Dansk D skriftlig fremstilling, kl. 10.00-14.00
  • Dansk som andetsprog G skriftlig fremstilling, kl. 10.00-13.30
  • Dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling, kl. 10.00-14.00

  Onsdag den 19. maj: 

  • Engelsk G skriftlig prøve, kl. 9.00-10.00
  • Engelsk D skriftlig prøve, kl. 9.00-13.00

  Torsdag den 20. maj:

  • Matematik D, skriftlig prøve, kl. 9.00-13.00

  Find tidspunktet for din eksamen i LudusWeb. Eksamen finder sted på begge afdelinger

  Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

   

 • FVU eksamen sommer 2021

  Grundet corona-situationen er eksamen ændret for sommer 2021.

  DATO EKSAMEN
  27/5/2021 FVU Matematik
  28/5/2021 FVU Dansk
     

  Find tidspunktet for din eksamen i LudusWeb. Eksamen finder sted på begge afdelinger

  Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

 

Klik her, hvis du søger info om karakterer og eksamensbeviser.

Klik her, hvis du vil se skolens ferie- og årskalender her

Mundtlige prøver

 • Mødetid ved mundtlige prøver

  Dine mundtlige eksamensdatoer og tidspunkt kan du se på LudusWeb senest sidste undervisningsdag. Ved alle mundtlige prøver skal du være ved/i det pågældende lokale, når kursisten før dig skal trække spørgsmål (normalt mellem ½ eller 1 time før). Vær i øvrigt opmærksom på de forskellige eksamensformer.

  Ved eksamen med 24-timers forberedelse, skal du trække spørgsmålet på kontoret. For HF-fag trækkes spørgsmålet kl. 8.30. For AVU-fag trækkes spørgsmål kl. 9.00. 

Skriftlige prøver

 • Mødetid ved skriftlige prøver

  Ved alle skriftlige prøver skal du møde senest 1/2 time før prøven starter. Ca. 2 dage før skriftlig eksamen kan du finde opslag på skolen om, hvor du skal sidde. Du må ikke komme for sent til prøven. Hvis du kommer efter prøven er gået i gang, bliver du ikke lukket inde i skrivelokalet og kan derfor ikke gå op til prøven.

 • Computer til eksamen

  Da du skal benytte egen computer ved skriftlige prøver, skal du møde op i god tid for at gøre den klar til prøven.

 • Brug af mobiltelefoner under skriftlige prøver

  Det er ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under skriftlige prøver. Hvis du forsøger at kommunikere med andre under eksamen, bliver du bortvist fra prøven og kan først gå til den pågældende prøve igen ved næste ordinære eksamenstermin. Under prøver er anvendelse af elektroniske hjælpemidler dog tilladt - men kun når det gælder egne lærermidler, egne notater og egne arbejder (jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen, §15, Stk.2). Mobiltelefoner må kun bruges til at tilgå elektroniske hjælpemidler, hvis du skriver din besvarelse i hånden. I dette tilfælde skal mobiltelefonen være på lydløs og ligge fremme på bordet. Elektroniske hjælpmidler skal tilgås fra computer, hvis du skriver på computer. I dette tilfælde skal mobiltelefonen være slukket og ligge i tasken. 

Syg ved eksamen

 • Syg ved eksamen for HF

   

  Syg ved mundtlig eksamen for HF

  Du skal kontakte skolen på e-mail hurtigst muligt, og fortælle at du er syg. Du skriver til: kbhsyd@kbhsyd.dk. Derefter giver skolen din lærer besked.

  Derefter skal du udfylde formularen her og vedhæfte gyldig dokumentation senest 5 hverdage efter din eksamen:

  https://webshop.kbhsyd.dk/formular/sygeeksamen.html

   

  Syg ved skriftlig eksamen for HF

  Du behøver ikke give skolen besked om, at du er syg ved eksamen, når de drejer sig om en skriftlig eksamen.

  Derimod skal du udfylde formularen her og vedhæfte gyldig dokumentation senest 5 hverdage efter din eksamen:

  https://webshop.kbhsyd.dk/formular/sygeeksamen.html

  Følg proceduren på Elevintra "syg til eksamen". Her kan du se, hvordan du sender dokumentationen til skolen.

   

  Lægelig dokumentation og Covid-19 (corona) 

  Find ud af hvad lægelig dokumentation er, og hvilke regler, der gælder, hvis du har corona eller har været tæt på en med corona her på elevintra under Syg til eksamen

 • Syg ved eksamen AVU og FVU

  Syg ved mundtlig eksamen for AVU og FVU

  Du kontakte skolen på mail hurtigst muligt, og fortælle at du er syg.

  Du skriver til: kbhsyd@kbhsyd.dk. Derefter giver skolen din lærer besked.

   

  Syg ved skriftlig eksamen for AVU og FVU


  Du behøver ikke give skolen besked om, at du er syg ved eksamen, når det drejer sig om en skriftlig eksamen.

   

   

   

 • Sygeeksamen

  Sygeeksamen på HF
  Skriftlig og mundtlig sygeeksamen afholdes normalt i juni, for dem, der var syge til vintereksamen, og i august for dem, der var syge til sommereksamen.

  Sygeeksamen for AVU og FVU

  Der afholdes normalt ikke sygeeksaminer på FVU eller AVU, men du kan gå til eksamen igen til næste eksamenstermin.

  Har du spørgsmål til sygeeksamen kan du skrive til eksamen@kbhsyd.dk

Ekstra tid til eksamen

 • Hvordan søger man dispensation fra eksamenskrav på AVU og HF?

  Dispensation fra eksamenskrav på AVU og HF

  Du kan søge dispensation fra eksamensreglerne, hvis du har et handicap, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig.

  Eksempler på dispensationer er forlænget forberedelsestid, ekstra hjælpemidler, bisidder ved eksamen. Du skal søge om dispensation hos vejlederne.

SSO og EP

 • Hvad er reglerne ved EksamensProjekt (EP)?

  Hvem

  Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde et eksamensprojekt, der afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Der gives én karakter.

  Hvilke fag?

  Eksamensprojektet kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe. Det skal omfatte 2-3 fag, der frit vælges af dig/jer.
  Eksamensprojektet skal udarbejdes på højeste faglige niveau, som du har haft i det/de fag, du vælger. Det er vigtigt at overveje, hvilke fag du ønsker at kombinere til projektet. Der er frit valg blandt de fag, der er afsluttet eller afsluttes. Du skal enten have afsluttet fagene eller følge dem nu, så de afsluttes i samme termin som eksamensprojektet. Der er intet krav om, at fagene skal være på et bestemt niveau.

  Tilmelding

  Tilmelding foregår digitalt. Du tilmelde sig via et link, som offentliggøres i Edulife. Linket fører til et tilmeldingsskema, som udfyldes og sendes digitalt. Hvis du ikke følger fag på skolen og kan ikke logge på Edulife, skal du kontakte vejledning. Tilmeldingsfrister: oplyses i EP-sitet.

  Eksamensprojektvejledere

  Dine lærere er normalt dine eksamensprojektvejledere, hvis du laver eksamensprojekt, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til eksamensprojekt og forsøger at imødekomme ønskerne. Oversigten med vejledere offentliggøres i Edulife.

  Edulife

  I Edulife ligger der vejledningsmateriale om, hvordan man kan gribe projektet an.
  Emne for eksamensprojektet
  Du vælger i samråd med din/dine eksamensprojektvejleder/vejledere dit ”emne” for eksamensprojektet.

  Problemformulering

  Du formulerer en ”problemformulering”, der skal godkendes af din/dine eksamensprojekt-vejledere.

  EP-perioden

  Eksamensprojektperioden løber ca. en måned og afsluttes med aflevering af en ”synopsis” i det nødvendige antal eksemplarer (antal fag + 1) på kontoret. I skriveperioden arbejder du med dit eksamensprojekt ved siden af de ”almindelige” fag. Der vil være mulighed for at mødes med din/dine vejleder/vejledere undervejs.
  Du skal udarbejde din synopsis, som skal danne grundlag for den mundtlige eksamen i januar. En synopsis kan betragtes om et ”talepapir”, som du, lærer og censor bruger som udgangspunkt for eksamen. Du kan finde en skabelon til synopsis i Edulife under elevintra.

  Prøven

  Prøven er en individuel mundtlig prøve. Du skal medbringe synopsen og evt. supplerende noter til prøven. Eksaminationstiden er brutto 30 min. Prøven består af din præsentation og fremlæggelse.

 • Hvad er reglerne ved SSO?

  Hvem 

  Hvis du tager en hel HF, skal du udarbejde en større skriftlig opgave, der bedømmes af lærer og censor. Der gives én karakter.

  Hvilke fag?

  Opgaven er individuel og udarbejdes inden for 1-2 fag.

  Du skal skrive på det højest faglige niveau, dog mindst B-niveau. Det vil sige, hvis du kun skal skrive i et fag, skal det som minimum være på B-niveau. Hvis du følger eller har fulgt og aflagt prøve i faget på A-niveau, så skal SSO’en skrives på niveau A.

  Hvis du skriver i to fag og ikke har nogle A-niveaufag, så skal det første fag mindst være på B-niveau, og det andet fag skal være på højeste faglige niveau. Det andet fag kan godt være på C-niveau, hvis det er det højest niveau, du har i det pågældende fag.

  Hvornår?

  Vi råder dig til at vente med at skrive SSO, til du er tæt på at afslutte en hel HF.

  Tilmelding 

  Tilmeldingsdato bliver meldt ud på Edulife. 

  Hvem er opgavevejledere? 

  Din lærer er normalt din opgavevejleder, hvis du laver opgaven, mens du følger faget. Hvis du har afsluttet faget, er det typisk administrationen, som fordeler faglærere til større skriftlige opgaver og forsøger at imødekomme ønskerne.

  ”Område” for opgaven

  Du vælger i samråd med din/dine opgavevejleder /-vejledere det faglige ”område”, opgaven skal ligge indenfor.

  ”Opgaveformulering” for opgaven 

  Din/dine opgavevejleder/-vejledere formulerer en ”opgaveformulering” for opgaven. Denne opgaveformulering må du ikke få kendskab til, før du får den udleveret fra kontoret.

  Opgaveugen

  Opgaveugen ligger i uge 7. Opgaveformuleringen udleveres af kontoret om fredagen. Opgavebesvarelsen skal afleveres på kontoret en uge efter. Du skal aflevere 1 original + 1 kopi for hvert fag. Opgaven skal også uploades digitalt - nærmere info følger.

  Dispensation til 10-dages opgaveuge

  Har du 30 timers erhvervsarbejde om ugen, kan du søge om at få forlænget afleveringsfristen. Ansøgning skal være skriftlig med dokumentation fra din arbejdsgiver (f.eks. lønsedler) og skal afleveres til kontoret.

  Dispensation på grund af ordblindhed eller handicap

  Hvis du pga. ordblindhed eller handicap ønsker forlænget tid, læsehjælp eller skrivehjælp, skal du søge om dispensation samtidig med at du tilmelder dig SSO.

  Sygdom

  Bliver du syg før opgaveugen og sygdommen løber ind i opgaveugen, skal du inden kl. 12, den dag opgaveformuleringen udleveres, melde dig syg til kontoret. Du skal aflevere lægeerklæring hurtigst muligt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter lægen senest samme dag, opgaveformuleringen udleveres. Du kan så skrive opgaven ved sygeeksamen.

  Bliver du syg i opgaveugen, skal du straks meddele det til kontoret. Du skal sørge for en lægeerklæring (se ovenfor) og kan så skrive ved sygeeksamen, hvor du vil få udleveret en ny opgaveformulering.

  Bedømmelse af opgaven

  Opgaven bedømmes af opgavevejleder-/vejledere og censor. Karakteren meddeles af opgavevejleder/e og kan også ses i Ludus Web senest syv uger efter aflevering af opgavebesvarelsen.

  Originalen

  Hvis du vil have din opgave tilbage, kan du hente den på kontoret, når den er kommet retur fra censor, og klagefristen er udløbet.

Klager over eksamen

 • Hvordan klager jeg over min eksamen?

  Klager over eksamen

  Hvis du ønsker at klage over en karakterbedømmelse, Du skal klage senest to uger efter, at du har fået din karakter, dvs. senest to uger efter en mundtlig prøve og senest to uger efter at du har fået karakter for skriftlig eksamen. Send en skriftlig og begrundet klage til: eksamensklage@kbhsyd.dk
  I din klage skal du påvise, hvordan du mener, at du præsterede bedre end til den karakter, som du har fået. Du skal tage udgangspunkt i karakterbekendtgørelsen og fagets mål og påvise konkret, hvordan du mener at opfylde målene, for at berettige en højere karakter.

  Behandling af klager over eksamen

  Skolen afgør, om klagen skal afvises som åbenbar grundløs, eller om den skal behandles. Hvis skolen afviser din klage, får du en skriftlig begrundelse. Hvis skolen vurderer, at der er grund til at gå videre med din klage, bliver den sendt til eksaminator og censor(er) som bliver bedt om en udtalelse.

  På baggrund af alle disse oplysninger, træffer skolen en afgørelse som kan indebære:

  • ny bedømmelse (ombedømmelse)
  • tilbud om ny prøve (omprøve), eller
  • at du ikke får medhold

  Du får skriftlig besked om afgørelsen.

  Klage over skolens afgørelse

  Du kan klage til Undervisningsministeriet over retslige forhold i forbindelse med skolens afgørelser. Du kan for eksempel klage over en beslutning om at afvise en klage

  Du kan læse mere om klageregler på ministeriets hjemmeside:

Studenter giver deres bedste tips til en god eksamen