Dispensation til eksamen

Få fx ekstra tid til eksamen hvis du har en diagnose, et handikap, er tal- eller ordblind.

Få ekstra tid eksamen

På KBH SYD, så kan du få dispensation, fx ekstra tid til eksamen, hvis du fx er ordblind, talblind, har et handicap eller en diagnose.

Det kan betyde, at du får forlænget tid, læsehjælp eller skrivehjælp.

Hvis du ønsker at søge om dispensation skal du kontakte vejledningen. Det er vigtigt at du kan dokumentere, at du har krav på dispensation.

Spørg i vejledningen.