Adgangskrav til HF

HF-optagelse, 9. klasse

For at søge optagelse til den 2-årige HF direkte fra 9. klasse, skal du blandt andet:

  • søge ind via optagelse.dk inden den 1. marts og i direkte forlængelse af 9. klasse.
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit.
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte det faglige niveau (mindst 4,0)

Vær opmærksom på, at opnår man mindst 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har man krav på optagelse, også selvom man er vurderet ikke uddannelsesparat. Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 9. klasse, på optagelse.dk.

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk. Hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene, kan du få en vejleder til at hjælpe dig med at gennemgå dit eksamensbevis.

HF-optagelse, 10. klasse

For at søge optagelse til 2-årig HF fra 10. klasse, skal du blandt andet:

  • søge ind rettidigt via optagelse.dk og i direkte forlængelse af 10. klasse. 
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i de afsluttende karakterer fra 10. klasse og fra 9. klasse.
  • have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 10. klasse, på optagelse.dk.

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk

HF-optagelse, AVU

Søg optagelse til 2-årig HF fra AVU

Du kan også blive optaget på den 2-årige HF, hvis du er gået ud af skolen, og i stedet har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (AVU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du bestå naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk - alle på G-niveau eller derover.

HF-optagelse, pause fra folkeskolen

Søg optagelse på HF, selvom du er gået ud af folkeskolen

Ansøgere uden retskrav på optagelse - altså ansøgere, der ikke søger ind direkte forlængelse af 9. klasse, 10. klasse eller AVU-forløb - kan godt søge ind på den 2-årige HF. Optagelsen her vil bero på en samlet vurdering af dine karakterer og generelle aktiviteter.

Er vi i tvivl om dit faglige niveau, kan vi tilbyde dig en optagelsesprøve.

Læs mere på ug.dk under afsnittet "Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse".

"HF kan give mig en uddannelse, hvor jeg kan have min fritid ved siden af - og gøre det på min måde og være mere mig selv"
- Kassem, 21 år