Adgangskrav til HF

adgangskrav til HF - hvis du kommer fra 9. klasse eller hvis du kommer fra 10. klasse.

 

HF-optagelse, 9. klasse

For at blive optaget på den 2-årige HF fra 9. klasse i 2017 eller 2018 skal du have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau.

Derudover skal du:

 • være vurderet uddannelsesparat.
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i folkeskolen eller undervisning på tilsvarende niveau i:
  • 7.-9. klasse, hvis du søger optagelse til skoleåret 2017-2018
  • 6.-9. klasse, hvis du søger optagelse til skoleåret 2018-2019
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klasse.
 • opnå mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.

Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk

HF-optagelse, 10. klasse

For at blive optaget på den 2-årige HF i 2017 og 2018 skal du være vurderet uddannelsesparat og have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse.

Derudover skal du:

 • have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller have gennemført anden undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolens 10. klasse.
 • have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag.
 • have aflagt folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi.
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed, og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk

HF-optagelse, AVU

Du kan også blive optaget på den 2-årige HF, hvis du er gået ud af skolen og i stedet har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (AVU) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Bliv optaget på HF på anden vis

Ansøgere uden retskrav på optagelse (ansøgere, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. klasse, 10. klasse eller AVU-forløb).

Du kan søge ind på den 2-årige HF, også selv om du har været ude af skolen for en periode. Optagelsen her vil bero på en samlet vurdering af dine karakterer og generelle aktiviteter. Er vi i tvivl om dit faglige niveau, kan vi i tilbyde dig en optagelsesprøve.

HF kan give mig en uddannelse, hvor jeg kan have min fritid ved siden af - og gøre det på min måde og være mere mig selv.
- Kassem, 21 år