Adgangskrav til HF

adgangskrav til HF hvis du kommer fra 9. klasse eller du kommer fra 10. klasse

Kort fortalt om adgangskrav til HF

Du skal være opmærksom på disse 4 punkter, hvis du overvejer at søge en HF

 • Hvis du går i 9. klasse nu, skal du være erklæret uddannelsesparat og afslutte 9. klasse med minimum 4 i gennemsnit.
 • Hvis du går i 10. klasse nu, skal du også være erklæret uddannelsesparat og have aflagt prøve i dansk, matematik og engelsk.
 • Hvis du allerede har en 10. klasse (eller tilsvarende) skal du have aflagt prøve i dansk, engelsk, matematik og have afsluttet 9. kl. afgangsprøve.
 • Hvis du kommer fra AVU, kan du søge optagelse på den 2-årige HF, hvis du har bestået en række fag - og hvis du søger optagelse umiddelbart efter, at du har bestået fagene.

Nederst på denne side, finder du uddybende punkter om alle optagelseskravene.

Jeg er super glad for at være her og glæder mig til at fortsætte min uddannelsesrejse.
- Omid, 28 år

Hvis du kommer fra AVU

Du kan søge optagelse på den 2-årige HF direkte fra AVU.

Du skal blot sikre dig, at du

 • Har beståget fagene: dansk D eller dansk som andetsprog D, engelsk D, matematik D, naturvidenskab G (eller et højere niveau end G) og et af fagene: fransk, historie samfundsfag eller tysk på G-niveau eller derover.
 • Søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene

NB:

Hvis du søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, og ikke ha bestået fagene på AVU, kan du blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger.

Hvis du har 9. klasse

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk

Du skal blot sikre dig, at du:

 • søger om optagelse i forlængelse af din 9. klasse, altså i første skoleår efter du har afsluttet 9. klasse.
 • har et karakter-gennemsnit på 4,0 fra folkeskolens afgangseksamen.
 • hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, har et karaktergennemsnit på 6,0. 
 • har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen - eller det der svarer hertil.
 • har taget folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Eller har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • har fået bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.
 • I 2017 og 2018 søger optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.

Hvis du har 10. klasse

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk

Du skal blot sikre dig, at du:

 • søger om optagelse i direkte forlængelse af din 10. klasse. Altså det første skoleår, efter du har afsluttet 10. klasse.
 • er vurderet uddannelsesparat eller har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit i resultaterne af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
 • har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen - eller det der svarer til - og har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren. Eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Ansøgere, som har aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve og skal have aflagt både mundtlig og skriftlig prøve.
 • i 10. klasse har modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del.
 • har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysisk/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.
 • har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik i 10.-klasseprøverne