Adgangskrav til HF

adgangskrav til HF - hvis du kommer fra 9. klasse eller hvis du kommer fra 10. klasse.

HF-optagelse, 9. klasse

For at søge optagelse til 2-årig HF fra 9. klasse, skal du:

 • Søge rettidigt i direkte forlængelse af 9. klasse.
 • Være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  (Karaktererne gives senest 1. juni)
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse. Det behøver ikke være det samme sprogfag i alle årene.
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Både lovbundne prøver og udtræksprøver.
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Det vil sige et gennemsnit på mindst 4,0.
 • Opnår man mindst 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har man retskrav på optagelse, selvom man er vurderet ikke uddannelsesparat

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk. Hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene, kan du få en vejleder til at hjælpe dig med at gennemgå dit eksamensbevis. Book et møde her

HF-optagelse, 10. klasse

For at søge optagelse til 2-årig HF fra 10. klasse, skal du:

 • Søge rettidigt i direkte forlængelse af 10. klasse. 
  Være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer. (Karaktererne gives senest 1. juni.) 
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse (I 2019 dog kun 6.-9. klasse), og aflægge prøve heri hvis faget udtrækkes i 9. klasse. Det behøver ikke være det samme sprogfag i alle årene.
 • Have aflagt udtræksprøven i 9. klasse, skal du have fulgt undervisningen i fremmedsproget i 10. klasse og aflægge prøven i 10. klasse på 10. klasseniveau. Både mundtlig og skriftligt
 • Aflægge 10. klasseprøve i dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt
 • Have aflagt 9. klasse fælles naturfagsprøve, eller 10. klasseprøven i fysik/kemi
 • Have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.
 • Du kan komme ind med 6,0 i de lovbundne prøver, hvilket kan forbedres i 10. klasse

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk

HF-optagelse, AVU

Du kan også blive optaget på den 2-årige HF, hvis du er gået ud af skolen og i stedet har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (AVU) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Bliv optaget på HF på anden vis

Ansøgere uden retskrav på optagelse (ansøgere, der ikke søger i direkte forlængelse af 9. klasse, 10. klasse eller AVU-forløb).

Du kan søge ind på den 2-årige HF, også selv om du har været ude af skolen for en periode. Optagelsen her vil bero på en samlet vurdering af dine karakterer og generelle aktiviteter. Er vi i tvivl om dit faglige niveau, kan vi i tilbyde dig en optagelsesprøve.

HF kan give mig en uddannelse, hvor jeg kan have min fritid ved siden af - og gøre det på min måde og være mere mig selv.
- Kassem, 21 år