VUC Erhverv

KBH SYD underviser virksomheder

KBH Syd arbejder gerne ude af huset, fx hos virksomheder, institutioner eller fagforeninger. Vi har en række samarbejder med både private virksomhed og hel-og halvoffentlige institutioner. Vi har mange års erfaring med at levere skræddersyet undervisningsforløb til forskellige medarbejdergrupper.

Et meget lærerig og intenst forløb. Intensiv undervisning giver meget mere end et længere kursus
- SAS-medarbejder
Spanskhold med SAS-medarbejder igen en succes

Hvem kan kontakte KBH SYD?

Alle har mulighed for at kontakte os med henblik på et skræddersyet forløb. Dette henvender sig både til virksomheder og medarbejder. Derudover er der også muligt at få lavet et forløb til grupper, af privatpersoner med fælles interesse. Endvidere kan initiativet også komme fra fagforeninger og jobcentre.

Det har været rigtigt dejligt at komme lidt væk fra firmaet og hverdagen. Det er en god mulighed for at lærer et nyt sprog. Da jeg tit rejser rundt i Spanien, var dette kursus oplagt
- Kim, SAS-medarbejder

Intensive sprogkurser

Eksempel på sprogkursus for en virksomhed

20 medarbejder i SAS Ground handling valgte spansk på HF-niveau. Det var et intensivt sprogkursus på 6 uger. Det hele startede med at en ildsjæl, der ville lærer spansk, som kontaktede 3F. Derefter indgik KBH Syd og 3F et samarbejde om at undervise virksomheder. Dette forløb blev en kæmpe succes.

Sprogkurser forår 2018

Forår 2018

 • Spansk B

  Spansk B -  6 ugers forløb, start i Uge 2 (Undervisningsfri i uge 7)

 • Fransk B

  Fransk B -  6 ugers forløb, start i Uge 11 (Undervisningsfri i uge 13)

 • Spansk A

  Spansk A -  start i Uge 9  

FVU og ordblindeundervisning

Vi tilbyder FVU-undervisning (trin 1-4) på små hold samt ordblindeundervisning på hold med max. 6 deltagere.

Vores undervisere er uddannet til at varetage netop denne form for undervisning. Ofte udvikler de materiale, som er brancherelateret, med det formål at gøre lektionerne maximalt motiverende og relevante for kursisterne.

FVU-forløb afsluttes med en prøve, der giver medarbejderne et bevis og ordblindeundervisningen munder ud i en individuel vurdering af kursistens status.

Undervisningen i praksis

Undervisningsforløbet planlægges, så det passer bedst muligt til den enkelte medarbejdergruppe / virksomhed.

Det betyder, at vi fra skolens side rykker ud og tester/screener medarbejderne, indplacerer hver enkelt på det rette niveau, sætter hold sammen og præsenterer virksomheden for et forslag til et forløb. Typisk vil undervisningen foregå på selve virksomheden i et passende lokale og på et tidspunkt, som passer ind i medarbejdernes vagtplaner.

Værdien for virksomheden

Efteruddannelse kan mange ting

KBH SYD samarbejder med forskellige EUD- og AMU-uddannelsesinstitutioner. TEC er en af dem

”Vi får fat i en målgruppe, der ikke kender uddannelsessystemet." fortæller uddannelseskonsulent Susan Broe Hansen fra TEC. Og medarbejderne bliver introduceret til AMU og FVU. Igennem KBH SYD Erhverv og TEC bliver de motiveret. "De færreste ville have valgt efteruddannelse eller AMU-kurser selv”, fortæller Susan.

Siden 2013 har TEC og KBH SYD samarbejdet med virksomheder om efteruddannelsesforløb. Der har være over 200 igennem forskellige forløb.

Hvad betyder efteruddannelse for medarbejderne?

Det KBH SYD (i samarbejde med TEC) tilbyder er det fagunderstøttende sat sammen med det sprogfaglige. Kursisterne er i et fagligt mijø, og det giver derfor mening for dem. "For den enkelte medarbejder/kursist får rigtig meget ud af kurset. Stort set alle blomstre op, for det er meget stort for dem at få en uddannelse hvad end det er AMU eller EUD", fortæller Susan

Hvad betyder efteruddannelse for virksomheden?

For virksomheder betyder det, at de fastholder deres medarbejder. De styrker personale- og virksomhedskulturen – og så kan det betyde, at de kan effektivisere nogle arbejdsrutiner, fordi deres medarbejdere bliver bedre til arbejdet.

Eksempler på uddannelsesforløb

Søg støtte i Kompetencefonden

Hos Kompetencefonden kan du søge støtte til bl.a. efter- og videreuddannelse.

Den Kommunale Kompetencefond er etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2013. På Kompetencefondens hjemmeside kan du læse om, hvem der kan søge, og om hvad der gives støtte til.

Der står blandt andet:

 • Den Kommunale Kompetencefond kan støtte din uddannelse med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder.
 • Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80% af udgifterne, de resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen.
 • Der kan søges individuelt eller gruppevist, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst. 

Ansøg her

Kontakt uddannelseschefen om VUC Erhverv

Kontakt uddannelseschef Karina Brundsgaard Bek

Karina Brunsgaard Bek
Uddannelseschef for AVU og Læse-SkriveCentret

Tlf. 5356 3610
kbb@kbhsyd.dk