Lærerteams og lærere udarbejder undervisningsbeskrivelser for hvert hold. Undervisningsbeskrivelsen beskriver undervisningsforløbets indhold, omfang, og særlige fokuspunkter, holdet indbefatter. Undervisningsbeskrivelserne er tilgængelige på hjemmesiden senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse.

Undervisningsbeskrivelser vinter 2021/22

Fysik
Retorik
Historie
Idræt
Matemetaik
Psykologi
Religion
Samfundsfag
KS-fag
Engelsk
Filosofi
Mediefag
Geografi
Arabisk
Erhvervsøkonomi
Biologi
Kemi