Ordblinde-undervisning

Gratis undervisning for ordblinde. På Læse-SkriveCentret her på skolen får du gratis ordblinde-undervisning. Vi tester og underviser alle, som har vanskeligt ved at opfylde de læse- og skrivekrav, der stilles.

Læse-SkriveCenter på KBH SYD

Kontakt os og kom og bliv testet for om du er ordblind. Skriv til os på ordblind@kbhsyd.dk.

På Læse-SkriveCentret her på skolen får du gratis ordblinde-undervisning. 

Vi tester og underviser alle, som har vanskeligt ved at opfylde de læse- og skrivekrav, der stilles til.

Vanskelighederne kan skyldes ordblindhed. Dette kan opleves som:

 • Man har svært ved at læse nye ord
 • Man har svært ved at stave
 • Man er usikker, når man skal skrive

Bliv testet for ordblindhed

Ved en samtale og en test finder vi ud af, om du har brug for undervisning. Testen er gratis og tager 30 min. Du får svar med det samme.

Det er små hold, og jeg får den hjælp samt de hjælpemidler, jeg skal bruge. Der er meget mere tid til den enkelte, og jeg lærer meget. I folkeskolen fik jeg slet ikke den hjælp, jeg skulle have.
- OBU-kursist

Dansk for ordblinde

Undervisning

I samarbejde med din lærer finder du frem til, hvad du skal arbejde med i undervisningen. På den måde bliver undervisningen skræddersyet efter dine behov og ønsker.

Du kan for eksempel få undervisning i:

 • Læsning: Du får hjælp til at blive en mere sikker og hurtig læser
 • Stavning: Du får strategier til at stave bedre
 • Grammatik: Du får hjælp til den danske grammatik alt afhængig af niveau
 • Skrivning: Du får strategier til at skrive bedre

Tilbud om it-hjælpemidler

Du får adgang til it-hjælpemidler, som kan læse højt for dig eller hjælpe dig med at stave. Der findes både programmer til computer, tablets og smartphones. Sammen med din lærer finder du ud af, hvilke programmer og hjælpemidler, der kan hjælpe dig bedst.

Fakta om ordblinde i Danmark

 • Er man så uintelligent?

  At være ordblind har ikke noget at gøre med ens intelligens - eller om man er god til at kende forskel på højre og venstre.

 • Hvor mange ordblinde er der i Danmark?

  7% af voksne danskere svarede i en undersøgelse fra 1991, at de opfattede sig selv som ordblinde.

 • Er det arveligt?

  Hvis man er ordblind, er der ofte andre i ens familie, der har haft problemer med at lære at læse og skrive.

 • Hvad betyder det i skolen?

  Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, der gør det svært at lære at læse og skrive.

Engelsk for ordblinde

Der undervises i:

 • udtale
 • ordforråd
 • stavning
 • grammatik og sætningsopbygning

Sammen med din lærer finder du frem til, hvilke mål du vil arbejde hen imod.

Du får undervisning med materialet "HELP". Materialet er udviklet specielt til ordblinde, og træner systematisk de svære engelske sproglyde og stavemønstre. Til materialet hører et program med hjemmeopgaver, som du kan få installeret på din egen computer.

Kontakt os og kom og bliv testet for om du er ordblind. Skriv til os på ordblind@kbhsyd.dk.

'Veje Videre' - et samlet forløb

Et samlet forløb til dig, der er ordblind

Vi har samlet et helt forløb med fagene: Dansk, matematik, engelsk og samfundsfag på G-niveau (9. klasse).

Hvem kan søge?

Alle ordblinde over 16 år.

Hold og fag

På hold med ca. 18 deltagere får du:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Samfundsfag

Fagene suppleres med særlig ordblindeundervisning på små hold. I alt 27 lektioner om ugen. Undervisning i et godt og trygt miljø af meget erfarne lærere.

Hvornår? Hold starter i august og afsluttes med eksamen sommeren efter.

Hvor? Undervisningen foregår på afdelingen på Amager.

Støtte og hjælpemidler

Ordblindeundervisningen foregår på helt små hold med 4-6 kursister på hvert hold i fagene dansk, matematik og engelsk.

Du låner en IT-rygsæk (pc med støtteprogrammer) af skolen i den tid, du læser her.

Økonomi

Kurset koster 480 kr.

Hvis du er under 18 eller på kontanthjælp, skal din kommune betale for dig. De kan få oplyst prisen ved at henvende sig hos vores studieadministration.

Derudover kan du låne bøger af KBH SYD og søge om SU, hvis du er over 18 år. 

Ordblinde-vejledning

 

 

Amager

Hvidovre

Tirsdag 10-14  
Torsdag   10-14

Ændringer i åbningstiden i juni
22.6 er ordblindevejledningen rykket til Amager. Lene Krogh kan denne dag træffes fra kl. 10-13

Book en aftale med en ordblinde-vejleder:

Sammen med en ordblinde-vejleder finder I ud af, om du:

Bliv ringet op af en ordblinde-vejleder

TAK

Vi ringer dig op så snart som muligt.

Med venlig hilsen
Ordblindevejledningen på HF & VUC København Syd

Formularen indeholder følgende fejl

 • {{validation.errorMessage}}

Ordblinde- og FVU-vejleder

Lene Krogh
Ordblindevejleder


ordblind@kbhsyd.dk

Ordblinde- og FVU-vejleder

Kristine Ringsmose
Ordblindevejleder


ordblind@kbhsyd.dk

Info til kommune, jobcenter mm.

Økonomi, når kommunen dækker

Hvis du er under 18 eller på kontanthjælp, skal din kommune betale for dig. De kan få oplyst prisen ved at henvende sig hos vores studieadministration.

Derudover kan du låne bøger af KBH SYD og søge om SU, hvis du er over 18 år. 

Ekspert-rådgivning

Vi tilbyder ekspert-rådgivning inden for ordblinde-området. Kontakt os og vi kan skræddersy et forløb med jer alt efter jeres behov. Fx til:

 • Folkeskoler der har modtaget flygtninge
 • Anden aktører, der er knyttet til kommunen
 • under under 18 og over 18 år

Vi har ekspertisen inhouse, så tøv ikke med at kontakte os.

Torgunn Poulsen
Ordblinde-rådgiver


tpo@kbhsyd.dk

Undervisning på små hold giver et trygt miljø med plads til alle slags spørgsmål.