Ordblind

Bliv testet for ordblindhed, og få de rigtige IT-værktøjer til eksamener og i undervisningen. Du kan også modtage dansk- eller engelskundervisning for ordblinde.

Ordblindeundervisning

Vi tester og underviser alle, som har vanskeligt ved at opfylde de læse- og skrivekrav, der bliver stillet. Det er helt gratis.

Det kan være, at du har:

 • svært ved at læse nye ord
 • svært ved at stave
 • er usikker, når du skal skrive

Undervisningen

Du går på små hold, hvor der er tid til den enkelte, og du får de hjælpemidler, du skal bruge.

HF Ordblind på 2 år

Fra januar 2021 tilbyder skolen nu også en HF Ordblind på 2 år, hvor du går i en almindelig HF-klasse med andre, der ligesom dig er ordblind. Læs mere om HF-ordblind her.

Vil du vide mere om din ordblindhed?

Hvis du har spørgsmål til din ordblindhed, så har skolens ordblindevejledere stor viden på området.

Vil du vide mere om ordblindhed? Er ordblindhed arveligt? Kan du træne din ordblindhed væk? Eller noget helt tredje? Så læs mere på Ordblindeforeningens hjemmesiden eller på siden Et liv som ordblind.

Ordblindetest

Ved en samtale og en test finder vi ud af, om du har brug for undervisning. Testen er gratis og tager 30 min. Du får svar med det samme.

Skriv en mail til ordblindevejledningen, hvis du ønsker at blive testet. Hvis du foretrækker, at vi ringer dig op, så udfyld formularen herunder. 

SPS - Få støtte i undervisningen

Med SPS (special pædagogisk støtte) får du hjælp til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre.

Du har mulighed for at få SPS, hvis du har:

 • Høre- eller synsvanskeligheder
 • Læse- og skrivevanskeligheder (ordblinde)
 • Anden funktionsnedsættelse

Læs mere om SPS her

Kontakt ordblinde-vejlederen

Book et møde med en ordblinde-vejleder

Du kan enten booke et møde på skolen eller bede om at blive ringe op af en ordblindevejleder. Du bestemmer selv. Hvis du klikker på Book et møde med ordblindevejlederen, kan du vælge afdeling eller telemøde. 

Dansk for ordblinde

Undervisning i dansk for ordblinde

I samarbejde med din lærer finder du frem til, hvad du skal arbejde med i undervisningen. På den måde bliver undervisningen skræddersyet efter dine behov og ønsker.

Du kan for eksempel få undervisning i:

 • Læsning: Du får hjælp til at blive en mere sikker og hurtig læser
 • Stavning: Du får strategier til at stave bedre
 • Grammatik: Du får hjælp til den danske grammatik alt afhængig af niveau
 • Skrivning: Du får strategier til at skrive bedre

Tilbud om it-hjælpemidler

Du får adgang til it-hjælpemidler, som kan læse højt for dig eller hjælpe dig med at stave. Fx CD ORD og IntoWords. Der findes både programmer til computer, tablets og smartphones. Sammen med din lærer finder du ud af hvilke programmer og hjælpemidler, der kan hjælpe dig bedst.

Se hvordan IntoWord bruges i praksis her

Engelsk for ordblinde

Undervisning i engelsk for ordblinde

Der undervises i:

 • udtale
 • ordforråd
 • stavning
 • grammatik og sætningsopbygning

Sammen med din lærer finder du frem til, hvilke mål du vil arbejde hen imod.

Du får undervisning med materialet "HELP". Materialet er udviklet specielt til ordblinde, og træner systematisk de svære engelske sproglyde og stavemønstre. Til materialet hører et program med hjemmeopgaver, som du kan få installeret på din egen computer.

Dansk for ordblinde, e-learning

Dansk for ordblinde som e-learning er for dig, der:

 • har brug for fleksibiliteten på grund af job eller familieliv
 • du har tid til at arbejde eller studere ved siden af
 • du bestemmer selv, hvornår du læser og laver opgaver
 • du kan få opkvalificeret dine færdigheder og komme videre i livet med videre uddannelse eller nyt job-område

Du har ikke et fast skema eller timer at gå til, men en individuel afleveringsplan. Læreren følger din læring tæt. Læreren følger også op på din afleveringsplan sammen med dig løbende. 

Kontakt vores vejledning og bliv tilmeldt

 

 

Fakta om ordblinde i Danmark

 • Er man så uintelligent?

  At være ordblind har ikke noget at gøre med ens intelligens - eller om man er god til at kende forskel på højre og venstre.

 • Hvor mange ordblinde er der i Danmark?

  7% af voksne danskere svarede i en undersøgelse fra 1991, at de opfattede sig selv som ordblinde.

 • Er det arveligt?

  Hvis man er ordblind, er der ofte andre i ens familie, der har haft problemer med at lære at læse og skrive.

 • Hvad betyder det i skolen?

  Ordblindhed er en indlæringsvanskelighed, der gør det svært at lære at læse og skrive.

Talblindhed

Hvis du har en test på, at du er talblind, kan du få forlænget tid til prøver og eksaminer, hvor din talblindhed giver dig udfordringer. Det kan for eksempel være matematik, kemi og lignende.

Hvis du gerne vil testes for talblindhed skal du kontakte den kommune, du bor i.

Vejlederne i vores ordblindevejledning kan være behjælpelige med, hvor du kan blive screenet (testet for talblindhed).

Info til kommune, jobcenter mm.

Økonomi, når kommunen dækker

Hvis du er under 18 eller på kontanthjælp, skal din kommune betale for dig. De kan få oplyst prisen ved at henvende sig hos vores studieadministration.

Derudover kan du låne bøger af KBH SYD og søge om SU, hvis du er over 18 år. 

Ekspert-rådgivning

Vi tilbyder ekspertrådgivning inden for ordblindeområdet. Kontakt os, så vi kan skræddersy et forløb med jer alt efter jeres behov. Eksempelvis til:

 • Folkeskoler der har modtaget flygtninge
 • Anden aktører, der er knyttet til kommunen
 • Ansatte i virksomheder, der har behov for ordlindetest eller undervisning

Vi har ekspertisen in house, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan også læse mere under FVU eller VUC erhverv

Ordblinde-rådgiver

Signe Skøt
Leder for LSC, vejledning og erhverv

Tlf. 41172703
ssk@kbhsyd.dk