HF på 3 år
- med enkeltfag

HF-enkeltfag på 3 år

Tag en hel HF på 3 år

Tag en fuld HF med enkeltfag, men stræk den ud på fx 3 år. Så får du tid til læring og fritid.

Vi vil tilstræbe at undervisningen ligger mellem 9-15 hver dag. 

HF på 3 år er for dig, der gerne vil have:

  • tid til arbejde ved siden af, tid til familien eller bedre tid til din sport eller fritidsinteresse
  • bedre tid til dig selv og din læring
  • en rolig start, hvor du får genopfrisket lidt af det fra folkeskolen. I matematik starter du fx på FE-niveau og ender på C-niveau. I dansk er der lagt ekstra timer ind til læsning og skriftlighed. Du afslutter selvfølgelig dansk på A-niveau, så du kan komme videre i uddannelse.

På andet og tredje år vil du have en kombination af obligatoriske fag og valgfag.

HF på 3 år giver dig en udvidet periode og ved at fordele eksamener over længere tid, bliver det mindre pressede lektie- og eksamensperioder.

HF på Amager og i Hvidovre

Hvidovre- og Amager-afdelingen

Du kan læse HF på 3 år på både Amager- og Hvidovre-afdelingen. Når du tilmelder dig, skal du blot fortælle hvilken afdeling, du foretrækker at gå på.

Optagelseskrav

Du kan blive optaget på HF-forløbet så snart, der er gået et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.
Du skal have forkundskaber svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Økonomi og SU

HF på 3 år er bygget op efter enkeltfagsreglerne. Det betyder, at der er deltagerbetaling for de enkelte fag undervejs.
Hvis du består en hel HF-eksamen som enkeltfag, kan du få deltagerbetalingen tilbage for de fag, som indgår i denne.

Se priser på deltagerbetaling pr. fag her

Uddannelsen er SU-berettiget. Du kan få SU, hvis du er over 18 år og har mindst 23 timer om ugen. Hvis du har et barn under 7 år, skal du kun have 17 timer om ugen.

Studiestart og tilmelding

Nye hold starter op i august. Kontakt skolens vejledning, hvis du ønsker at tilmelde dig

"Enkeltfag på KBH SYD blev min billet til uni".
Mød Selay, der fik en fuld HF hen over 3 år med HF-enkeltfag
Selay Gedik: Jeg vil være et forbillede for min datter