HF på 3 år
- basecamp

HF på 3 år, som er særligt tilrettelagt for unge med en autisme-diagnose. Uddannelsen kalder vi HF Basecamp.

Tilmeldinger til infomøderne om Basecamp sker via basecamp@kbhsyd.dk

HF til dig, der har en autismediagnose

KBH SYD tilbyder en HF-uddannelse på 3 år, som er særligt tilrettelagt for unge med en autisme-diagnose. Uddannelsen kalder vi HF Basecamp.

HF Basecamp er et særligt tilrettet HF-forløb, som gør det muligt for dig at gennemføre en fuld HF på 3 år, også selvom du har autimespektrumforstyrrelser (ASF), asperger, eller andre diagnoser, der udfordrer din læring. Denne særlige HF kombinerer forudsigelighed og overskuelighed med den nyeste viden om stressreducering, relationers betydning og hjerneforskning.

HF Basecamp får du tilknyttet en fast mentor med socialpædagogisk baggrund. Det er et unikt tilbud, fordi det er mentoren, der er klasselærer og gennemgående figur gennem alle tre år. Mentoren er en naturlig del af den daglige undervisning og som sådan en værdifuld sparringspartner for både elev og lærer.

Det faglige og det sociale

På de 3 år, som HF-uddannelsen tager, vil dine lærere og mentorer arbejde med dig, så du bliver godt rustet til at fortsætte på en videregående uddannelse.

Faste lærere, der kender dig godt

De to første år er du i en stamklasse med faste lærere. På dit tredje år tager du fag - herunder valgfag - i almindelig klasse, men stadig med mentorstøtte.

Din egen mentor, der hjælper dig med en læringsstrategi

Du vil få tilknyttet en fast mentor, og din mentor vil have en socialpædagogisk baggrund. Mentorens opgave er at støtte dig i at komme godt igennem uddannelsen, og din mentor hjælper dig også med at skabe forudsigeligheder i undervisningen. Du vil få hjælp til at udvikle strategier for din læring og undervisning, som du kan bruge, når du skal læse videre på en videregående uddannelse.

Fokus på din trivsel 

Både din mentor og dine lærere vil have fokus på din trivsel på skolen og i klassen.

Mød Tobias, der fortæller om at gå på HF Basecamp

Mød mentorerne Louise og Anne:

En rolig klasse

Du vil gå i en lille klasse med 15-18 elever. Klasselokalet er skærmet fra skolens ellers travle liv, så der er ro og indrettet så det passer til vores undervisning. Du har medindflydelse på hvordan og hvor du sidder i rummet - og du kan trække dig fra undervisningen. 

Mød Mona, dansklærer

Tid til fagene

HF BaseCamp giver dig tid til dine fag.

Første år kan du fokusere på dansk og matematik. Du starter på folkeskolenivau, så du får genopfrisket fagene og bevæger dig op på A og C niveau. I matematik er der mulighed for differentiering, så du kan følge et højere niveau, men stadig være i samme klasse.

På andet år har du engelsk B, historie B, samfundsfag C og psykologi C. I andet semester løfter du enten psykologi eller samfundsfag til B-niveau.

På tredje år tager du naturfagene og dine valgfag. Andet år skal du kun have fagene engelsk, naturvidenskabelig faggruppe (kemi, biologi og geologi) og historie. 

1. år

  • 25 lektioner ugenligt
  • Fag: dansk (niveau FE-A) og matematik (Niveau FE-C+)

2. år

  • 25-27 lektioner ugenligt
  • Fag: engelsk (Niveau FE-B), historie B, samfundsfag C-B og psykologi C-B. 

3. år

  • 25-27 lektioner ugenligt
  • Naturvidenskabelige faggruppe og valgfag

Mød Christian, engelsklærer

Mød Ivan, matematiklærer

Optagelseskrav

HF Basecamp er for unge der har været ude af folkeskolen i mindst et år og har en diagnose, der giver ret til særlig pædagogisk støtte (SPS). Du skal have fagligt niveau til HF/Gymnasium, men ikke kunne gennemføre på normale vilkår.

Man skal visiteres af sin bopælskommune, da der skal gives en kommunal bevilling.

Tilmelding

Året rundt kan man skrive til basecamp@kbhsyd.dk for at høre nærmere og finde ud af om tilbuddet er aktuelt for én selv eller en ung, man kender.

Der vil desuden være infoaftener og besøgsdage, der meldes ud på hjemmesiden her - og hvis man har tilmeldt sig kontaktlisten ved at skrive til basecamp@kbhsyd.dk

Vigtigste element for tilmelding er den personlige samtale med mentorerne. 

Varighed

Uddannelsen tager 3 år og giver dig mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse efterfølgende.

Økonomi og SU

Som kursist på HF Basecamp kan du søge om SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SU. Du søger om SU via su.dk.

Stine fortæller om HF Basecamp