HF på 3 år
- basecamp

HF til dig, der har en autismediagnose

KBH SYD tilbyder en 3-årig HF-uddannelse, som er særligt tilrettelagt for unge med en autisme-diagnose. Uddannelsen kalder vi HF BaseCamp.

HF BaseCamp er et særligt tilrettet HF-forløb, som gør det muligt for dig at gennemføre en fuld HF på 3 år, også selvom du har autimespektrumforstyrrelser (ASF), asperger, eller andre diagnoser, der udfordrer din læring. Denne særlige 3-årige HF vil anvende klassisk autisme-pædagogi med fokus på forudsigelighed, struktur og gennemskuelighed.

Det faglige og det sociale

På de 3 år, som HF-uddannelsen tager, vil dine lærere og mentorer arbejde med dig, så du bliver godt rustet til at fortsætte på en videregående uddannelser på helt almindelige vilkår.

Faste lærere, der kender dig godt

De to første år er du i en stamklasse med faste lærere. På dit tredje år vil det være muligt at deltage i en af skolens HF fagpakker.

Din egen mentor, der hjælper dig med en læringsstrategi

Du vil få tilknyttet en fast mentor, og din mentor vil have en socialpædagogisk baggrund. Mentorens opgave er at støtte dig i at komme godt igennem uddannelsen, og din mentor hjælper dig også med at skabe forudsigeligheder i undervisningen. Du vil få hjælp til at udvikle strategier for din læring og undervisning, som du kan bruge, når du skal læse videre på en videregående uddannelse.

Fokus på din trivsel 

Både din mentor og dine lærere vil have fokus på din trivsel på skolen og i klassen.

En rolig klasse

Du vil gå i en lille klasse med 15-18 elever. Klasselokalet vil vi forsøge at skærme for skolens ellers travle liv, så der er ro. Klasselokalet vil være indrettet, så det passer bedst til dine behov for struktur og faste rammer. Det vil eksempelvis være mulighed for, at du kan trække dig lidt tilbage og finde ro. 

Tid til fagene

HF BaseCamp giver dig tid til dine fag. Første år kan du fokusere på dansk og matematik. Du starter på folkeskolenivau, så du får genopfrisket fagene og bevæger dig op på A og C niveau. Andet år skal du kun have fagene engelsk, naturvidenskabelig faggruppe (kemi, biologi og geologi) og historie. På tredje år vil du have mulighed for at følge en almindelig fagpakke

1. år

  • 25 lektioner ugenligt
  • Fag: dansk (niveau FE-A) og matematik (Niveau FE-C)

2. år

  • 27 lektioner ugenligt
  • Fag: engelsk (Niveau FE-B),naturvidenskabelig faggruppe og historie

3. år

Optagelseskrav

HF BaseCamp er også for unge, der har gennemført 9. - 10. klasse og som har de samme problematikker, men ikke har en egentlig diagnose. Men som har gavn et autismevenligt miljø. Eleven skal være derudover være gymnasieeget.

Snak med vejledningen eller dit lokale UU-center

Du kan blive visiteret til denne HF BaseCamp via UU-syd eller andre kommunale indsatser. 

Kontakt skolens vejledning for at høre nærmere her

Varighed

Uddannelsen tager 3 år og giver dig mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse efterfølgende.

Økonomi og SU

Som kursist på HF BaseCamp kan du søge om SU (Statens uddannelsesstøtte) efter gældende regler. Det betyder, at du kan få SU, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at være berettiget til SU. Du søger om SU via su.dk.