HF-enkeltfag

HF-Enkeltfag. Til dig, der mangler fag eller søger en feksibel HF

Du kan tage et fag, kombinere flere fag eller få en hel HF-uddannelse på 2 år, 3 år eller 4 år. På den måde skræddersyr du et skema, der matcher dit liv og din hverdag.

HF-enkeltfag er fleksibelt og individuelt tilrettelagt for dig, der fx:

 • vil læse en hel HF, men gøre det i dit eget tempo. Vi tilrettelægger undervisningen over fx 2, 2½ eller 3 år.
 • vil kombinere hf-fag og -niveauer med AVU (9.- 10. klasse) for at ruste dig til en hel hf.
 • skal have et eller flere fag på et bestemt niveau, for at komme ind på en bestemt uddannelse.
 • vil afslutte en afbrudt gymnasial uddannelse.
 • vil i gang med en uddannelse - og vil starte på en frisk. 

Med HF-enkeltfag i på HF & VUC København Syd kan du:

 • tage de enkelte fag, du har brug for eller har lyst til og sammensætte din egen HF.
 • starte både til august og i januar.
 • følge de fleste af vores HF-enkeltfag som e-learning, hvor du ikke behøver være fast på skolen. 
 • blande HF-enkeltfag med HF e-leaning, så du får en fleksibel hverdag.
Det har virkelig været en aha-oplevelse at have matematik C med vores matematiklærer Ivan. Den måde som han forklarer tingene på, er helt ny for mig. Han skærer det ud i pap for os, men på en måde, vi bare aldrig har hørt før..." Bianca læser matematik C på HF-enkeltfag. Matematik er ikke så skræmmende mere ...

Du kommer til at gå på klasselignende hold med et tæt kursistfællesskab. Og undervisningen foregår med høj faglighed. 

En hel HF med enkeltfag

Er til dig, der går efter en fuld gymnasial uddannelse med henblik på de muligheder, det giver.

Uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag. Vær opmærksom på, at sammensætning af fag og niveauer kan have betydning for dine senere valgmuligheder. 

Hel HF på HF-enkeltfag kræver:

 • dansk A, engelsk B og matematik C
 • fagene biologi C, geografi C og kemi C
 • fagene historie B, religion C og samfundsfag C eller faget: kultur- og samfundsfagsgruppe.
 • 3-5 yderligere fag: hør nærmere hos studievejlederen.
 • en større skriftlig opgave
 • et skriftligt eksamensprojekt
Jeg vil ind og læse en bachelor som stage manager eller event manager. Og så koble den med journalistik på RUC. Jeg stiler mod en kandidat-uddannelse.
- Kira er mønsterbryder, hun har samlet en fuld HF med enkeltfag og er den første i familien der bliver student

1-årige HF-pakker

HF 1-årige fagpakker

HF 1-årig - fagpakker er bestemte HF-fag i et skema.

Ønsker du fx at blive pædagog, skal du fx have "pædagogpakken". Det er fire HF-fag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C og psykologi C

Vores fagpakker er professionsrettede mod: sygeplejerske-, socialerådgiver- eller pædagog-uddannelsen eller politiskolen.

Gymnasial supplering (GSK)

GSK på KBH SYD
Gymnasial supplering - 1-årig eller som "turboforløb"

Mangler du et fag eller et bestemt niveau for at komme ind på en bestemt uddannelse, så kan du vælge HF-GSK, gymnasial supplering.

 
Fysik C-B (8-uger)  start: sommer, vinter og forår
Matemaik B-A (8-uger)  start: sommer, vinter og forår

Se de hold, der bliver udbudt her

Fag på niveau C

Mangler du et enkelt eller nogle få enkelte fag på gymnasialt niveau?

Vil du gerne have en kontoruddannelse og mangler matematik på niveau C? eller vil du være fængselsbetjent og mangler engelsk C? eller....? eller....?

Der er efterhåneden mange uddannelser, der kræver, at du har et eller flere fag på gymnasialt niveau.

Hos os kan du læse fagene dansk C, engelsk C, samfundsfag C – hvis du søger mod et erhvervsuddannelsesforløb (EUX) – eller har brug for fagene på C-niveau. De kan også læses som enkeltfag.

Desuden vælger du mellem fagene: Psykologi C, biologi C, kemi C, fysik C, erhvervsøkonomi C

Alternativt E-learningsfagene: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C samt et C-niveau yderligere giver dig mulighed for at søge SU

Alle fag (A, B og C-niveau)

Fagene på HF-enkeltfag på KBH SYD

Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Du skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før du kan vælge faget på et højereliggende niveau - altså C før B og B før A.

Karakterforbedring

Hvis du ønsker at forbedre en eller flere karakterer, kan du gøre det i den efterfølgende ordinære eksamenstermin.

Du kan indstille dig til eksamen i samme fag 2 gange. Hvis der i faget både er mundtlig og skriftlig prøve, behøver du ikke at gå op i begge. Du kan nøjes med at gå op i den ene prøve.

Du skal være opmærksom på at du skal betale gebyr for at gå til 2. prøveforsøg.

Merit

Hvis du har en prøvekarakter eller en overført karakter i fag på en anden gymnasial uddannelse på samme eller højere niveau, er der mulighed for at overføre karakterer herfra til dit HF-bevis.

Husk at henvende dig i studievejledningen i god tid og få det ordnet. Du skal medbringe originale eksamensbeviser eller udskrift af eksamensprotokol fra den tidligere uddannelse.

Fristen er 30. april

Dispensation

Man kan få dispensation pga. ordblindhed eller andet handicap. Hvis du pga. ordblindhed eller handicap ønsker forlænget tid, læsehjælp eller skrivehjælp, kan du søge dispensation. Spørg i vejledningen.

Tilmelding og priser

 

Uddannelse Pris
HF-enkeltfag - biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, spansk, italiensk og tysk 450 kr. *)
HF-enkeltfag - øvrige fag 1100

*) Beløbet tilbagebetales til kursister, der afslutter en hel hf eller en af de pakker, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser.

Tilmelding

For at tilmelde dig HF-enkeltfag skal du først snakke med en studievejleder. Book en tid via tilmeldingen.