HF-enkeltfag

Til dig, der mangler fag eller søger en fleksibel HF. Læs også om gsk, karakterforbedring, merit, dispensation for ordblindhed og handicap, samt tilmelding. Og find alle fagene på HF-enkeltfag.

Hvad kan du med HF-enkeltfag?

 

Du kan tage et fag, kombinere flere fag på 1 år eller få en hel HF-uddannelse på 2 år, 3 år eller 4 år. På den måde skræddersyr du et skema, der matcher dit liv og din hverdag.

HF-enkeltfag er fleksibelt og individuelt tilrettelagt for dig, der fx:

 • vil læse en hel HF, men gøre det i dit eget tempo. Vi tilrettelægger undervisningen over fx 2, 2½ eller 3 år.
 • vil kombinere hf-fag og -niveauer med AVU (9.- 10. klasse) for at ruste dig til en hel hf.
 • skal have et eller flere fag på et bestemt niveau, for at komme ind på en bestemt uddannelse.
 • vil afslutte en afbrudt gymnasial uddannelse.
 • vil i gang med en uddannelse.

Med HF-enkeltfag på Amager eller i Hvidovre kan du:

 • tage de enkelte fag, du har brug for eller har lyst til og sammensætte din egen HF.
 • starte både til august og i januar.
 • følge de fleste af vores HF-enkeltfag som e-learning, hvor du ikke behøver være fast på skolen. 
 • blande HF-enkeltfag med HF e-leaning, så du får en fleksibel hverdag.

 

Godt elevfællesskab

På HF-enkeltfag kommer du til at gå på klasselignende hold med et tæt kursistfællesskab. Og undervisningen foregår med høj faglighed. 

Mød nogle af eleverne på KBH SYD her

En hel HF med enkeltfag

En hel HF med HF-enkeltfag er til dig, der går efter en fuld gymnasial uddannelse med henblik på de muligheder, det giver.

Uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag. Du skal være opmærksom på, at sammensætning af fag og niveauer kan have betydning for dine senere valgmuligheder. 

Hel HF på HF-enkeltfag kræver:

 • dansk A, engelsk B og matematik C
 • fagene biologi C, geografi C og kemi C
 • fagene historie B, religion C og samfundsfag C eller faget: kultur- og samfundsfagsgruppe.
 • 3-5 yderligere fag: hør nærmere hos studievejlederen.
 • en større skriftlig opgave
 • et skriftligt eksamensprojekt
Enkeltfag på KBH SYD blev min billet til uni.
Mød Selay, der fik en fuld HF hen over 3 år med HF-enkeltfag
Selay Gedik: Jeg vil være et forbillede for min datter

Vinter HF

Januar-start

Hvis du vil læse en fuld HF som enkeltfag, kan du gå i gang i januar og læse den som Vinter HF. Vinter HF er baseret på enkeltfag, men du går i en almindelig klasse. 

Læs mere om Vinter HF

Da jeg startede på HF-enkeltfag var der flere elever, der var nogenlunde på min alder. Det var rart, og også grunden til at jeg valgte en HF & VUC-skole. Jeg tror simpelthen ikke, jeg havde klaret den, hvis jeg skulle have gået i en almindelig gymnasieklasse, hvor alle var unge. Stressramte Kent på 41 år bruger HF-enkeltfag til at starte forfra

1-årige HF-pakker

Sygeplejerskepakken, Socialrådgiverpakken, pædagogpakken og Force-pakken

På KBH SYD kan du også tilmelde dig en af de 1-årige HF fagpakker, der er er sammensat af enkeltfag. Så kan du med fire HF-fag komme ind på fx sygeplejerskeuddannelsen

Vores HF-pakkerne nemlig er professionsrettede mod: sygeplejerske-, socialerådgiver-, pædagog-uddannelsen eller politiskolen/beredskabsstyrelsen/militæret.

Ønsker du fx at blive pædagog, skal du have "pædagogpakken". Det er fire HF-fag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C og psykologi C

Læs mere om HF-pakkerne

Gymnasiale suppleringskurser i Hvidovre (GSK)

GSK-hold i Hvidovre

Mangler du et fag eller et bestemt niveau for at komme ind på en bestemt uddannelse, så kan du vælge GSK, gymnasiale suppleringskurser. Læs mere om suppleringsfag og optagelseskrav for GSK i linket.

Når du udfylder ansøgningen kan du angive, hvilken skole eller hold du helst vil gå på. Her kan du skrive HF & VUC København Syd, hvis du helst vil læse GSK-fagene her på KBH SYD

 
Fysik C-B (8-uger)  start: sommer, vinter og forår
Matematik B-A (8-uger)  start: sommer, vinter og forår

Se de hold, der bliver udbudt her

HF-enkeltfag på niveau C

Mangler du få fag på C-niveau? Fx Matematik C?

Vil du gerne have en kontoruddannelse og mangler matematik på niveau C? eller vil du være fængselsbetjent og mangler engelsk C? eller....? eller....?

Der er efterhåneden mange uddannelser, der kræver, at du har et eller flere fag på gymnasialt niveau.

Hos os kan du fx læse samfundsfag C – hvis du søger mod et erhvervsuddannelsesforløb (EUX) – eller har brug for faget. 

Samfundsfag C, matematik C, psykologi C, biologi C, kemi C, fysik C, erhvervsøkonomi C

Udover samfundsfag på C-nveau, kan kan du vælge mellem fagene: Matematik C, psykologi C, biologi C, kemi C, fysik C, erhvervsøkonomi C

Alternativt kan du også være HF e-learningsfagene: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C samt et C-niveau yderligere giver dig mulighed for at søge SU. Tilmeld dig HF e-learning her

Det har virkelig været en aha-oplevelse at have matematik C med vores matematiklærer Ivan. Den måde som han forklarer tingene på, er helt ny for mig. Han skærer det ud i pap for os, men på en måde, vi bare aldrig har hørt før..." Bianca læser matematik C på HF-enkeltfag. Matematik er ikke så skræmmende mere ...

Alle enkeltfag (A, B og C-niveau)

Fagene på HF-enkeltfag på KBH SYD

Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Du skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før du kan vælge faget på et højereliggende niveau - altså C før B og B før A. Se listen med alle de fag KBH SYD udbyder i linket her nedenunder.

Karakterforbedring

Gør dine karakterer bedre

Hvis du ønsker at forbedre en eller flere karakterer, så kan du gøre det med HF-enkeltfag eller HF e-learning på KBH SYD. Du kan du gøre det i den ordinære eksamenstermin, der kommer efter du har bestået dine eksamener. Så vil du være klar til at søge ind på drømmeuddannelsen straks derefter.

På HF enkeltfag kan du indstilles til eksamen i samme fag to gange. Hvis der i faget både er mundtlig og skriftlig prøve, behøver du ikke at gå op i begge. Du kan nøjes med at gå op i den ene prøve. (vær opmærksom på, at på HF e-learning kan du kun gå til eksamen i samme fag én gang).

Du skal være opmærksom på, at du skal betale gebyr for at gå til 2. prøveforsøg.

Hør mere om, hvordan du kan forbedre dine karakterer med HF-enkeltfag: Kontakt skolens vejledere

Skemaer på enkeltfag

Du kan læse HF-enkeltfag på KBH SYD enten som dagshold eller som e-learning (flex/fjernundervisning). Læs mere om HF-enkeltfag som e-learning her.

 Hvis du ønsker at vide, hvornår du kan læse et specifikt fag, kan du kontakte studievejledningen på vejledning@kbhsyd.dk.

Søg merit

Få overført karakterer fra en anden skole

Du har mulighed for at overføre karakterer til dit HF-bevis. Det kan du gøre, hvis du har en prøvekarakter i faget fra en anden gymnasial uddannelse på samme eller højere niveau.

Henvend dig i studievejledningen i god tid og få det ordnet. Du skal medbringe originale eksamensbeviser eller udskrift af eksamensprotokol fra den tidligere uddannelse.

Fristen er 30. april

Eksamen på enkelfag

Al praktisk information omkring afholdelsen af eksamen offentliggøres i Edulife og på kursistintra. Du kan læse mere om eksamen her

Dispensation for ordblindhed eller handicap

Hvis du læser HF enkeltfag på KBH SYD, så kan du få ekstra hjælp, hvis du fx er ordblind eller har et handicap. Så kan du få forlænget tid, læsehjælp eller skrivehjælp. Du skal søge om dispensation. Spørg i vejledningen.

Tilmelding og priser

 

Uddannelse Pris
HF-enkeltfag - biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag, spansk, italiensk og tysk 550 kr. *)
HF-enkeltfag - øvrige fag 1400

*) Beløbet tilbagebetales til elever der afslutter en hel hf eller en af de pakker, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser.

Tilmelding

For at tilmelde dig HF-enkeltfag skal du snakke med en studievejleder. Book en tid via tilmeldingen.