Adgangskrav til HF e-learning

Adgangskraven til HF e-learning

Generelle adgangskrav til HF

For at blive optaget på HF e-learning gælder nogle generelle adgangskrav og særlige betingelser.

Du skal:

 • enten have afsluttet folkeskolens 10. klasse mindst et år inden optagelsen eller
 • have afsluttet folkeskolens 9. klasse og have en eller anden form for yderligere uddannelse eller
 • have afsluttet avu dansk på minimum D niveau

Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået:  

 • enten faget dansk som andet sprog på D niveau
 • avu dansk på minimum D niveau eller
 • "Studieprøven i dansk som andet sprog" (Danskuddannelse 3, modul 6)

Du har kun ét forsøg pr. fag pr. niveau.

Har du tidligere været tilmeldt et fag via nettet og er dumpet eller droppet ud før tid, er det ikke muligt at tage dette fag endnu engang som e-learning. Det anbefales i stedet, at du tager faget som traditionel holdundervisning.

Særlige betingelser for e-learning

Ved e-learning skal du være opmærksom på flg. inden tilmelding:

Computer og programmer 

 • Du skal have daglig adgang til en computer med internetopkobling
 • Du skal være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet
 • Deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde på VUC Hvidovre-Amager 
 • Du skal have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer
 • Du skal have installeret Excel 
 • Du skal jævnligt tjekke din mail og e-boks

Skolen stiller microsoft office-pakken til rådighed for alle aktive kursister.

Bøger:

Nogle fag bruger stadig fysiske bøger, som du skal afhente på skolen (vi sender ikke bøger)

Eksamen:

Det er et krav, du møder fysisk op til eksamen enten i Hvidovre eller på Amager

Biologi C, Fysik B, Geografi C og Kemi C

Der indgår et obligatorisk laboratoriekursus. Det foregår hen over en weekend (fysik B dog to weekender), der er mødepligt alle dage, og kurset skal beståes for at kunne fortsætte faget. 

Matematik A og matematik B 

A niveau kræver bevis på bestået B niveau.

B niveau kræver bevis på bestået C niveau. 

Engelsk B

Kræver bevis på en minimum karakter fra 10. klasse-niveau eller højere. Dine karakterer i mundtlig og skriftlig engelsk skal være: 

 • Minimum 8 efter gammel skala
 • Minimum 7 efter ny skala

Opfylder du ikke det krav, skal du bestå en optagelsesprøve for at blive godkendt

Engelskprøve til e-learning engelsk B

Gem engelskprøve-skemaet på din egen computer. Udfyld det og send så skemaet som vedhæftet fil til net-uv@kbhsyd.dk – og vent på svar!