Adgangskrav til HF e-learning

Adgangskrav til HF e-learning

Generelle adgangskrav til HF

For at blive optaget på HF e-learning gælder nogle generelle adgangskrav og særlige betingelser.

Du skal være fyldt 18 år og opfylde mindst en af nedenstående:

 • enten have afsluttet folkeskolens 10. klasse mindst et år inden optagelsen eller
 • have afsluttet folkeskolens 9. klasse og have en eller anden form for yderligere uddannelse eller
 • have afsluttet avu dansk på minimum D niveau

Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået:  

 • enten faget dansk som andet sprog på D niveau
 • avu dansk på minimum D niveau eller
 • "Studieprøven i dansk som andet sprog" (Danskuddannelse 3, modul 6)

Du har kun ét forsøg pr. fag pr. niveau.

Har du tidligere været tilmeldt et fag via nettet og er droppet ud før tid, er det ikke muligt at tage dette fag om igen på e-learning. Det anbefales i stedet, at du tager faget som traditionel holdundervisning.

Særlige betingelser for e-learning

Ved e-learning skal du være opmærksom på flg. inden tilmelding:

Computer og programmer 

 • Du skal have daglig adgang til en computer med internetopkobling
 • Du skal være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet
 • Deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde på VUC Hvidovre-Amager 
 • Du skal have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer
 • Du skal have installeret Excel 
 • Du skal jævnligt tjekke din mail og e-boks

Skolen stiller microsoft office-pakken til rådighed for alle aktive kursister.

Bøger:

Nogle fag bruger stadig fysiske bøger, som du skal afhente på skolen (vi sender ikke bøger)

Eksamen:

Det er et krav, du møder fysisk op til eksamen enten i Hvidovre eller på Amager

Biologi C, Fysik B, Geografi C og Kemi C

Der indgår et obligatorisk laboratoriekursus. Det foregår hen over en weekend (fysik B dog to weekender), der er mødepligt alle dage, og kurset skal beståes for at kunne fortsætte faget. 

Matematik A og matematik B 

A niveau kræver bevis på gennemført B niveau.

B niveau kræver bevis på gennemført C niveau. 

Engelsk B

For at læse engelsk B, bedes du tage denne test: Engelsk-B-test

Du vil umiddelbart efter, du har sendt testen modtage dit resultat. Er dit resultat under 53 point anbefaler vi, du starter på FED niveau. Tilmelding til FED niveau foregår via studievejledningen.