HF E-learning

Læs om online undervisning på HF-niveau i Hvidovre og på Amager. Kom forbi e-learningscentret på Amager. Se åbningstider nederst på siden.

Læs en HF hjemmefra

KBH SYD tilbyder HF e-learning. Det er HF-enkeltfag via internettet. Det vil sige, at du har mulighed for at studere, når det passer dig, og hvor det passer dig - så længe du har adgang til internettet. 

Undervisningens faglige indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med eksamen, som kan finde sted enten i Hvidovre eller på Amager, på skolens to afdelinger.  

Dygtige e-learningslærere

På e-learning møder du dedikerede og rutinerede e-didaktikere, der er nemme at komme i kontakt med på fx mail eller telefon, når du har brug for hjælp. Og som giver hurtig feedback på dine opgaver og afleveringer.

HF e-learning er et godt valg for dig, hvis:

 • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din livssituation
 • gerne vil arbejde selvstændigt, og derved selv planlægge dit arbejde med faget
 • ikke kan møde på et bestemt sted på faste tidspunkter.
 • er god til at arbejde ved en computer og læse digitalt
 • du er indstillet på at være studieaktiv og følge en studieplan

Vi udbyder følgende enkeltfag og niveauer som e-learning. Herunder kan du læse de generelle fagbeskrivelser om fagene. Klik på det fag, du gerne vil vide mere om.

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Dansk Engelsk (0-B) Biologi
Matematik Fysik (0-B) Filosofi
  Fysik (C-B) Fysik
  Historie Geografi
  Matematik Kemi
    Matematik
    Psykologi
    Religion
    Samfundsfag

 

E-learnings-fag på HF-niveau

Fordele ved HF e-learning på HF & VUC København Syd

 • Læs enkeltfag hjemmefra

  E-learning er undervisning uden krav om fremmøde i løbet af studiet (mødepligt til eksamen). 

 • En individuel studieaftale

  Du får en individuel aftale med skolen om dit individuelle studieforløb

 • Mere fordybelse

  Mulighed for fordybelse i faget og god træning i at være selvstuderende

 • Vejledning

  Du får faglig vejledning og respons via din computer samt tilbud om personlige møder med din lærer

Priser og fag

Her finder du de HF-fag, du kan læse på HF e-learning på KBH SYD

Nedenstående priser er gældende for kursister, som:

 • ikke er alderspensionister eller efterlønnere
 • ikke har en videregående uddannelse
 • Vi anbefaler max 3 fag ad gangen på e-learning, da det er en ret krævende studieform

Fag
Start fra 20.8.2018

Pris
i DKK

SU
timetal


Eksamen

Biologi C 550 6,67 Vinter 2018/19
Filosofi C 1400 6,67 Vinter 2018/19
Fysik C-B 550   Vinter 2018/19 
Fysik C 550 6,67 Vinter 2018/19
Geografi C 550 6,67 Vinter 2018/19
Kemi C 550 6,67 Vinter 2018/19
Matematik A 550 11,11 Vinter 2018/19
Matematik B 550 11,11 Vinter 2018/19
Matematik C 550   Vinter 2018/19
Psykologi C 550 6,67 Vinter 2018/19
Religion C 550 6,67 Vinter 2018/19
Samfundsfag C 550 6,67 Vinter 2018/19
       
Dansk A 550   Sommer 2019
Engelsk 0-B 550 10,00 Sommer 2019
Fysik 0-B 550 8,89 Sommer 2019
Historie B 550 6,67 Sommer 2019
Matematik A 550 6,67 Sommer 2019
Matematik B 550 6,67 Sommer 2019
Matematik C 550 6,67 Sommer 2019

 

SU

Eksamen på HF e-learning

Selvom du læser din HF online, skal du møde op på KBH SYD, når du skal til eksamen. Enten på Amager eller i Hvidovre.

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen afholdes i december og i maj. Tid og sted kan du se i vores undervisningssystem Ludusweb, når du er tilmeldt som kursist.

Mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen afholdes i december/januar og i maj/juni. Tid og sted offentliggøres et stykke tid før og kan ses i LudusWeb.

Godt at vide om eksamen

 • Deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde. KBH SYD har afdelinger på Amager og i Hvidovre. 
 • For at gå til eksamen skal alle moduler afleveres.
 • Til laboratoriefagene kræves et godkendt laboratoriekursus.
 • Vær OBS på hvilken afdeling eksamen finder sted. Mundtlig og skriftlig kan godt ligge på forskellige afdelinger.
 • Til eksamen skal du medbringe ID med foto.

Online tilmelding

Forklaring til tilmelding på HF e-learning

Du tilmelder dig fag og niveauer online.

Ved din tilmelding skriver du under på, at du opfylder adgangskravene. 

Når du har udfyldt og indsendt til tilmelding til HF e-learning.

 • Hvis noget skal uddybes, før du kan blive tilmeldt, vil du modtage en e-mail.
 • Hvis alt er som det skal være i din online tilmelding, vil du modtage e-mail med informationer om betaling 
 • Du vil modtage et velkomstbrev vedrørende opstart, når betalingen er registreret hos os

Adgangskravene på HF e-learning

Laboratoriekurser

Din afleveringsplan

Du får din egen afleveringsplan. Din afleveringsplan fortæller, hvornår du skal aflevere dine opgaver i det pågældende fag. Afleveringsplanen har til formål at strukturere og skabe overblik over dit studieforløb, så du når igennem fagets pensum, inden du skal til eksamen.

Hvordan bruger du afleveringsplanen?

Du kan bruge afleveringsplanen som et redskab til at planlægge arbejdet med faget forud for afleveringerne af opgaverne. Du får øvelse i og erfaring med selvstændigt at sætte tid af til at gennemgå fagets materiale og udarbejde opgaverne inden deadline for aflevering. Du motiveres dermed til at arbejde mere kontinuerligt med dit fag, og arbejdsbyrden fordeles mere jævnt over hele kursets forløb. 

Afleveringsplanen vil du kunne se på http://ludusweb.kbhsyd.dk/ under "lektier/afleveringsplan" når du er tilmeldt.

Du logger på Ludusweb med dit uni-login, som du vil modtage på SMS

Undervisningsmaterialer

Digitale materialer

Mange fag i e-learning anvender digitale materialer. Dvs. du kan se og evt. downloade/udskrive materialerne fra fagets "site". KBH SYD arbejder med Google sites. Det er et digitalt læringssystem, hvor læreren laver sin egen hjemmeside til hvert fag. Herigennem finder du links til undervisningsmaterialer og opgaver. Det er nemt at arbejde i og nemt at tilgå derhjemme fra computeren.

Bøger

Nogle fag bruger stadig bøger, som du kan låne på skolen. Bøgerne fås ved at lave en aftale med bogadministratoren.

Hvidovre-afdelingen: Bogadministrationen fhs@kbhsyd.dk
Amager-afdelingen: Bogadministrationen mi@kbhsyd.dk

Skriv dit navn, kursistnummer, hold og hvilke bøger, du ønsker at låne hvornår. Afvent en retur mail, så ved du, at du har en aftale.

Afhentning og aflevering

Ved afhentning skal du medbringe billedlegitimation. Har du ikke selv mulighed for at hente bøgerne, er det ok at lade en anden person afhente dem for dig. Skriv det i mailen og giv personen en fuldmagt med din underskrift. Bøgerne skal afleveres tilbage til København Syd, straks du afslutter eller meldes ud af et fag.

Digitale læringsplatforme

Edulife

Skolens intranet hedder edulife.kbhsyd.nu. Du skal logge ind med dit unilogin, som du vil modtage på sms. På Edulife finder du alt det, du skal bruge. Der vil bl.a. være diverse info fra skole, nødvendige vejledninger samt oplysning vedr. eksamen, SSO og EP.

Her vil du også finde indgangen til de Google Apps som skolen arbejder med. Google Sites er en af disse. 

På Edulife finder nemlig du links til alle e-learningssitene, og på de enkelte sites finder en oversigt over de faglige moduler, som du skal igennem. Under de enkelte moduler finder du henvisninger/links til dine undervisningsmaterialer, og du finder dine modulopgaver, som du skal arbejde med.

Kontakt E-learningcentret

København Syds E-learningcenter har åbent for fysiske henvendelser to dage om ugen. Her kan du komme forbi, hvis du har brug for at få hjælp.

Du vil selvfølgelig også altid kunne få den rette hjælp og vejledning ved at ringe eller skrive en mail til e-learningkontoret.

København Syds E-learningcenter 

Adresse:

HF & VUC København Syd, Amager-afdelingen
E-learningcenter, Lokale 12
Sneserevej 10
2770 Kastrup

 

 • E-learningcentrets åbningstider: Tirsdag/torsdag 10.00 - 14.00

  Åbningstider i E-learningscentret
  Lokale 12 på HF & VUC København Syd, Amager

  • Tirsdag: 10.00 - 14-00
  • Torsdag 10.00 - 14.00

E-learningkontoret

Else Bjerregaard
Administrativ medarbejder

Tlf. 4511 4321
net-uv@kbhsyd.dk

E-learningkontoret

Rosemarie Kløve
Administrativ medarbejder

Tlf. 4511 4321
net-uv@kbhsyd.dk

5 gode råd

5 gode råd, hvis du vil læse HF e-learning

 • 1. Kend dit mål

  Sæt dig ind i de krav, der stilles i det fag, du er tilmeldt, læs eventuelt i fagbeskrivelserne.

   

 • 2: Planlæg dit arbejde

  En kalender er uundværlig og planlægning giver overblik. Som udgangspunkt for din planlægning anbefaler vi, at du bruger afleveringsplanen med afleveringsdatoerne.

 • 3: Læs aktivt

  Find ud af din personlige læringsstil: Hvor, hvornår og hvordan arbejder og koncentrerer du dig bedst? Indret dig efter det.

 • 4: Gem guldkornene

  Tag noter. Hold styr på dine noter, skriftlige besvarelser, lærerens kommentarer osv.

 • 5: Oplys dine kilder

  Husk korrekt kildeangivelse, når du skriver opgaver og undgå dermed snyd. Gentagen snyd medfører bortvisning.

 • Simones 5 gode råd

  E-leaningskursist Simones kommer med sine råd til dig, der vil læse HF e-learning. Læs dem her

Kært barn har mange navne: Flex, netundervisning, e-læring, online undervisning, online aftenskole, HF på nettet, fjernundervisning ... 

Undervisning via nettet kan hedde noget forskelligt, fx: e-learning, flex, fjernundervisning, netundervisning, HF på nettet, HF online osv. Man kan også kalde det en ny form for aftenskole, for du bestemmer selv, hvornår du vil "gå i skole", og du kan derfor sidde om aftenen efter en travl dag ved din computer og modtage undervisning - direkte fra din lærer.

På KBH SYD kalder vi denne form for undervisning "e-learning", da ordet direkte betyder "undervisning, der foregår ved hjælp af computer, især fjernundervisning via internettet."