E-learning

- Online undervisning på HF-niveau.

HF-fjernundervisning med base i København

E-learning er enkeltfagsundervisning via internettet. Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med eksamen.

Kært barn har mange navne: Flex, netundervisning, e-læring, online undervisning, fjernundervisning ... 

Undervisning via nettet kan hedde noget forskelligt, fx: e-learning, flex, fjernundervisning, netundervisning, undervisning på nettet, HF online osv. 

På KBH SYD kalder vi det e-learning, da ordet direkte betyder "undervisning, der foregår ved hjælp af computer, især fjernundervisning via internettet."

Fordele ved e-learning

 • Læs enkeltfag hjemmefra

  E-learning er undervisning uden krav om fremmøde i løbet af studiet (mødepligt til eksamen). 

 • En individuel studieaftale

  Du får en individuel aftale med skolen om dit individuelle studieforløb

 • Mere fordybelse

  Mulighed for fordybelse i faget og god træning i at være selvstuderende

 • Vejledning

  Du får faglig vejledning og respons via din computer samt tilbud om personlige møder med din lærer

HF e-learning er et godt valg for dig, hvis:

 • du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din livssituation
 • du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt – på de tidspunkter, der passer dig bedst
 • du er indstillet på selvstændigt at planlægge dit arbejde med faget
 • du er indstillet på at være studieaktiv og følge en studieplan

Fag på HF-niveau

Vi udbyder følgende enkeltfag og niveauer som e-learning. Herunder kan du læse de generelle fagbeskrivelser om fagene:

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Dansk Engelsk (0-B) Biologi
Matematik Fysik (0-B) Filosofi
  Fysik (C-B) Fysik
  Historie Geografi
  Matematik Kemi
    Matematik
    Psykologi
    Religion
    Samfundsfag

 

Priser og fag

Nedenstående priser er gældende for kursister, som:

 • ikke er alderspensionister eller efterlønnere
 • ikke har en videregående uddannelse
 • Vi anbefaler max 3 fag ad gangen på e-learning, da det er en ret krævende studieform

Fag

Pris
i DKK

SU
timetal

Holdstart
efterår

Holdstart
forår

Biologi C - ½ år 450 6,67 20/8 - 20/9 20/1 - 20/2
Dansk A - 1/1 år 450 11,11 20/8 - 20/9 - 15/10 20/1 - 20/2 - 15/3
Engelsk 0-B - 1/1 år 450 10,0 20/8 - 20/9 - 15/10 20/1 - 20/2 - 15/3
Filosofi C - ½ år 1100 6,67 20/8 - 20/9 20/1 - 20/2
Fysik 0-B - 1/1 år 450 8,89 20/8 - 20/9 - 15/10  
Fysik C-B - ½ år 450 11,11   20/1 - 20/2
Fysik C - ½ år 450 6,67 20/8 - 1/9  
Geografi C - ½ år 450 6,67 20/8 - 20/9 20/1 - 20/2
Historie B - 1/1 år 450 6,67  20/8 - 20/9 - 15/10 20/1 - 20/2 - 15/3
Kemi C - ½ år 450 6,67 20/8 - 1/9 20/1 - 1/2
Matematik A - 1/1 år 450 6,67 20/8 - 20/9 - 15/10  
Matematik A - ½ år 450 11,11 20/8 - 1/9  
Matematik B - 1/1 år 450 6,67 20/8 - 20/9 - 15/10  
Matematik B - ½ år 450 11,11  20/8 - 1/9 20/1 - 1/2
Matematik C - 1/1 år 450 6,67 20/8 - 20/9 - 15/10  
Matematik C - ½ år 450 11,11 20/8 - 1/9 20/1 - 1/2
Psykologi C - ½ år 450 6,67 20/8 - 20/9 20/1 - 20/2
Religion C - ½ år 450 6,67 20/8 - 20/9 20/1 - 20/2
Samfundsfag C - ½ år 450 6,67 20/8 - 20/9 20/1 - 20/2

 

SU

Eksamen

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen afholdes i december og i maj. Tid og sted kan du se i vores undervisningssystem Ludusweb, når du er tilmeldt som kursist.

Mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen afholdes i december/januar og i maj/juni. Tid og sted offentliggøres et stykke tid før og kan ses i LudusWeb.

Godt at vide om eksamen

 • Deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde.
 • For at gå til eksamen skal alle moduler afleveres.
 • Til laboratoriefagene kræves et godkendt laboratoriekursus.
 • Vær OBS på hvilken afdeling eksamen finder sted. Mundtlig og skriftlig kan godt ligge på forskellige afdelinger.
 • Til eksamen skal du medbringe ID med foto.

Online tilmelding

Forklaring til tilmelding

Du tilmelder dig fag og niveauer online.

Ved din tilmelding skriver du under på, at du opfylder adgangskravene. 

Når du har tilmeldt dig:

 • Hvis noget skal uddybes, før du kan blive tilmeldt, vil du modtage en e-mail.
 • Hvis alt er som det skal være i din online tilmelding, vil du modtage e-mail med informationer om betaling 
 • Du vil modtage et velkomstbrev vedrørende opstart, når betalingen er registreret hos os

Adgangskravene

Din afleveringsplan

Du får din egen afleveringsplan. Din afleveringsplan fortæller, hvornår du skal aflevere dine opgaver i det pågældende fag. Afleveringsplanen har til formål at strukturere og skabe overblik over dit studieforløb, så du når igennem fagets pensum, inden du skal til eksamen.

Hvordan bruger du afleveringsplanen?

Du kan bruge afleveringsplanen som et redskab til at planlægge arbejdet med faget forud for afleveringerne af opgaverne. Du får øvelse i og erfaring med selvstændigt at sætte tid af til at gennemgå fagets materiale og udarbejde opgaverne inden deadline for aflevering. Du motiveres dermed til at arbejde mere kontinuerligt med dit fag, og arbejdsbyrden fordeles mere jævnt over hele kursets forløb. 

Afleveringsplanen vil du kunne se på http://ludusweb.kbhsyd.dk/ under "lektier/afleveringsplan" når du er tilmeldt.

Du logger på Ludusweb med dit uni-login, som du vil modtage på SMS

Undervisningsmaterialer

Digitale materialer og bøger

Nogle fag i e-learning anvender udelukkende digitale materialer. Dvs. du kan se og evt. downloade/udskrive materialerne fra fagets side på internettet. Andre fag bruger bøger, som du kan låne på HF & VUC Kbhsyd. Bøgerne fås ved at lave en aftale med bogadministratoren.

Hvidovre: Bogadministrationen fhs@kbhsyd.dk
Amager: Bogadministrationen bol@kbhsyd.dk

Skriv dit navn, kursistnummer, hold og hvilke bøger, du ønsker at låne hvornår. Afvent en retur mail, så ved du, at du har en aftale.

Afhentning og aflevering

Ved afhentning skal du medbringe billedlegitimation. Har du ikke selv mulighed for at hente bøgerne, er det ok at lade en anden person afhente dem for dig. Skriv det i mailen og giv personen en fuldmagt med din underskrift. Bøgerne skal afleveres tilbage til København Syd, straks du afslutter eller meldes ud af et fag.

Edulife - vores læringsplatform

Edulife og Google Apps

Vores læringsplatform er Edulife og Google Apps. Skolens intranet hedder edulife.kbhsyd.nu. Du skal logge ind med dit unilogin, som du vil modtage på sms.

På Edulife finder du alt det, du skal bruge. Der vil b.l.a. være diverse info fra skole, nødvendige vejledninger samt oplysning vedr. eksamen, SSO og EP. På Edulife vil hvert e-learningsfag have sit eget site, hvor du finder en oversigt over de faglige moduler, som du skal igennem. Under de enkelte moduler finder du henvisninger/links til dine undervisningsmaterialer, og du finder dine modulopgaver, som du skal arbejde med.

E-learning-koordinator

Else V. Bjerregaard
Koordinator og vejleder for e-learning

Tlf. 4511 4300
net-uv@kbhsyd.dk

5 gode råd

5 gode råd hvis du vil læse e-learning

 • 1. Kend dit mål

  Sæt dig ind i de krav, der stilles i det fag, du er tilmeldt, læs eventuelt i fagbeskrivelserne.

   

 • 2: Planlæg dit arbejde

  En kalender er uundværlig og planlægning giver overblik. Som udgangspunkt for din planlægning anbefaler vi, at du bruger afleveringsplanen med afleveringsdatoerne.

 • 3: Læs aktivt

  Find ud af din personlige læringsstil: Hvor, hvornår og hvordan arbejder og koncentrerer du dig bedst? Indret dig efter det.

 • 4: Gem guldkornene

  Tag noter. Hold styr på dine noter, skriftlige besvarelser, lærerens kommentarer osv.

 • 5: Oplys dine kilder

  Husk korrekt kildeangivelse, når du skriver opgaver og undgå dermed snyd. Gentagen snyd medfører bortvisning.

 • Simones 5 gode råd

  E-leaningskursist Simones kommer med sine råd til dig, der vil læse HF e-learning. Læs dem her