Grundlæggende dansk og matematik/FVU

Læse-SkriveCentret

På Læse-SkriveCentret kan du modtage undervisning i dansk og matematik på grundlæggende niveau (FVU).

Vi tilbyder screening for at få afklaret, om du er i målgruppen for FVU-undervsining. Screeningen består af en computertest i læse-færdigheder og matematik.

Derudover er der mulighed for at blive testet for ordblindhed, hvis der er behov. Det kan være at du er ordblind, hvis du:

 • har svært ved at læse nye ord
 • har svært ved at stave
 • er usikker, når du skal skrive

FVU - dansk

Forberedende undervisning i dansk hjælper dig til at læse, skrive og stave bedre. Hermed kan du komme videre i uddannelsessystemet. 

Til dig, som vil blive bedre til at læse, stave og skrive.

Undervisningen har fokus på læsning, stavning og skrivning. Undervisningen tager udgangspunkt i de krav, som bliver stillet til dig i hverdagen. Du kommer bl.a. til at arbejde med: 

 • Stavning: Du får strategier til at stave bedre. 
 • Læsning og forståelse af tekster: Du arbejder med tekster fra din hverdag. For eksempel artikler, pjecer eller tekster fra dit arbejde.
 • Skrivning af forskellige tekster: Du får redskaber til at skrive tekster, som du har brug for i din hverdag. For eksempel huskesedler, e-mails, invitationer, referater og klager.  
 • Grammatik: Du arbejder med den danske grammatik efter eget behov.

Sammen med din lærer finder du ud af, hvad du har brug for at arbejde med.

4 trin med en prøve på hvert trin

Der er 4 trin på FVU. Hvert trin indeholder mellem 50-72 lektioner. Efter hvert trin kan du gå til prøve. Efter bestået prøve får du et bevis. 

Jeg har lært det, der skal til, for at jeg kan komme videre med mit uddannelsesforløb. Jeg vil gerne uddanne mig til Sosu-hjælper og måske assistent, og det føler jeg, at jeg sagtens kan nu, hvor det med grammatikken er ved at være på plads.
- FVU-kursist

FVU - matematik

For dig, der vil blive bedre til at regne, forstå tal og diagrammer

Fokus vil ligge på:

 • at regne
 • at læse og forstå tal
 • at forstå diagrammer med tal

Undervisningen

Du kommer bl.a. til at arbejde med den matematik, du møder i hverdagen:

 • Indkøb
 • Rette en madopskrift til et andet antal personer
 • Får du den rigtige rabat, når du handler?
 • Finde ud af det med brøker
 • Aflæse skemaer, elmåler, kort, lønseddel...
 • Omkreds og arealer (hus og have)
 • Valuta (rejse)

Undervisningen tilrettelægges oftest med 4 lektioner om ugen og er inddelt i 2 trin. Hvert trin består af 50 og 72 lektioner.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Fakta om FVU

 • Hvem kan deltage?

  Alle, som føler sig usikre i læsning, stavning og skrivning, kan have gavn af et kursus.

 • Alder?

  Man skal være fyldt 18 år for at deltage.

 • Koster det noget?

  Nej, undervisningen er gratis.

 • Hvor og hvornår?

  Hvidovre: ordblindehold eftermiddag og aften. FVU-hold om formiddagen.

  Amager: hold både formiddag og eftermiddag.

 • Varighed

  Alle hold har undervisning 4 lektioner pr. gang.

Vi starter jævnligt nye hold op.

VUC Erhverv

KBH Syd arbejder gerne ude af huset, fx hos virksomheder, institutioner eller fagforeninger. Vi har en række samarbejder med både private virksomhed og hel-og halvoffentlige institutioner. Vi har mange års erfaring med at levere skræddersyet undervisningsforløb til forskellige medarbejdergrupper.

Læs mere her

Ekspert-rådgivning

Vi tilbyder ekspert-rådgivning inden for ordblinde-området. Kontakt os og vi kan skræddersy et forløb med jer alt efter jeres behov. Fx til:

 • Folkeskoler der har modtaget flygtninge
 • Anden aktører, der er knyttet til kommunen
 • under under 18 og over 18 år

Vi har ekspertisen inhouse, så tøv ikke med at kontakte os.

Leder af Læse-SkriveCentret

Torgunn Poulsen
Ordblinde- og FVU-vejleder


tpo@kbhsyd.dk