Grundlæggende
dansk og matematik
- FVU

Har du svært ved at læse, skrive og regne?

Bliv bedre til dansk og matematik

Kontakt vores vejledning og find vi ud af, hvilket niveau du skal starte på.

Vores FVU vejledning kan kontaktes
Tirsdag og torsdag kl. 10-14:
Tlf: 41 37 44 04

Vi udbyder:

 • Dansk (trin 1 -4)
 • Matematik (1 - 4) 
 • Faget 'FVU start' - det grundlæggende niveau

Vi starter jævnligt nye hold op.

Holdene afsluttes med prøve i juni eller december.

Jeg føler mig forberedt til danskprøven nu, efter at jeg er blevet færdig med trin 4 på FVU. Jeg læser hele tiden for at øve mit danske. Jeg synes, at jeg er blevet meget bedre siden sidst - fortæller Severin Severin drømmer om at blive så god til dansk, at han kan arbejde som læge igen.

Spørg en vejleder

Vejleder

Kristine Nedergaard
Ordblinde- og FVU-vejleder


ordblind@kbhsyd.dk

FVU - dansk

Forberedende undervisning i dansk hjælper dig til at læse, skrive og stave bedre. Hermed kan du komme videre i uddannelsessystemet. 

Til dig, som vil blive bedre til at læse, stave og skrive.

Undervisningen har fokus på læsning, stavning og skrivning. Undervisningen tager udgangspunkt i de krav, som bliver stillet til dig i hverdagen. Du kommer bl.a. til at arbejde med: 

 • Stavning: Du får strategier til at stave bedre. 
 • Læsning og forståelse af tekster: Du arbejder med tekster fra din hverdag. For eksempel artikler, pjecer eller tekster fra dit arbejde.
 • Skrivning af forskellige tekster: Du får redskaber til at skrive tekster, som du har brug for i din hverdag. For eksempel huskesedler, e-mails, invitationer, referater og klager.  
 • Grammatik: Du arbejder med den danske grammatik efter eget behov.

Sammen med din lærer finder du ud af, hvad du har brug for at arbejde med.

FVU - matematik

For dig, der vil blive bedre til at regne, forstå tal og diagrammer

Fokus vil ligge på:

 • at regne
 • at læse og forstå tal
 • at forstå diagrammer med tal

Undervisningen

Du kommer bl.a. til at arbejde med den matematik, du møder i hverdagen:

 • Indkøb
 • Rette en madopskrift til et andet antal personer
 • Får du den rigtige rabat, når du handler?
 • Finde ud af det med brøker
 • Aflæse skemaer, elmåler, kort, lønseddel
 • Omkreds og arealer (hus og have)
 • Valuta (rejse)

Undervisningen tilrettelægges oftest med 4 lektioner om ugen og er inddelt i 2 trin. Hvert trin består af 50 og 72 lektioner.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Fakta om FVU

 • Hvem kan deltage?

  Alle, som føler sig usikre i læsning, stavning og skrivning, kan have gavn af et kursus.

 • Alder?

  Man skal være fyldt 18 år for at deltage.

 • Koster det noget?

  Nej, undervisningen er gratis.

 • Hvor og hvornår?

  Hvidovre: ordblindehold eftermiddag og aften. FVU-hold om formiddagen.

  Amager: hold både formiddag og eftermiddag.

 • Varighed

  Alle hold har undervisning 4 lektioner pr. gang.

For ordblinde

Undervisning til ordblinde er gratis.

Du kan komme til KBH SYD og blive testet for om du er ordblind

KBH SYD har mange undervisningstilbud til ordblinde.

Læs mere her

VUC Erhverv

KBH Syd arbejder gerne ude af huset, fx hos virksomheder, institutioner eller fagforeninger. Vi har en række samarbejder med både private virksomhed og hel-og halvoffentlige institutioner. Vi har mange års erfaring med at levere skræddersyet undervisningsforløb til forskellige medarbejdergrupper.

Læs mere her

Ekspert-rådgivning

Vi tilbyder ekspert-rådgivning inden for ordblinde-området. Kontakt os og vi kan skræddersy et forløb med jer alt efter jeres behov. Fx til:

 • Folkeskoler der har modtaget flygtninge
 • Anden aktører, der er knyttet til kommunen
 • Under 18 og over 18 år

Vi har ekspertisen inhouse, så tøv ikke med at kontakte os.