Grundlæggende
dansk og matematik
- FVU

Har du svært ved at læse, skrive og regne?

Bliv bedre til dansk og matematik

Forberedende undervisning får dig videre i uddannelsessystemet. Kontakt vores FVU-vejleder og find vi ud af, hvilket niveau du skal starte på.

FVU-udbud:

 • Dansk (trin 1 -4)
 • Matematik (1 - 4) 
 • Faget 'FVU start' - det grundlæggende niveau

Vi starter jævnligt nye hold op.

Holdene afsluttes med prøve i juni eller december.

Kontakt FVU-vejledningen

Kristine Nedergaard
FVU-vejleder


FVU-vejl@kbhsyd.dk

FVU - dansk

Forberedende undervisning i dansk hjælper dig til at læse, skrive og stave bedre. Hermed kan du komme videre i uddannelsessystemet.

Til dig, som vil blive bedre til at læse, stave og skrive.

Undervisningen har fokus på læsning, stavning og skrivning. Undervisningen tager udgangspunkt i de krav, som bliver stillet til dig i hverdagen. Du kommer bl.a. til at arbejde med: 

 • Stavning: Du får strategier til at stave bedre. 
 • Læsning og forståelse af tekster: Du arbejder med tekster fra din hverdag. For eksempel artikler, pjecer eller tekster fra dit arbejde.
 • Skrivning af forskellige tekster: Du får redskaber til at skrive tekster, som du har brug for i din hverdag. For eksempel huskesedler, e-mails, invitationer, referater og klager.  
 • Grammatik: Du arbejder med den danske grammatik efter eget behov.

Sammen med din lærer finder du ud af, hvad du har brug for at arbejde med.

FVU - matematik

For dig, der vil blive bedre til at regne, forstå tal og diagrammer

Fokus vil ligge på:

 • at regne
 • at læse og forstå tal
 • at forstå diagrammer med tal

Undervisningen

Du kommer bl.a. til at arbejde med den matematik, du møder i hverdagen:

 • Indkøb
 • Rette en madopskrift til et andet antal personer
 • Får du den rigtige rabat, når du handler?
 • Finde ud af det med brøker
 • Aflæse skemaer, elmåler, kort, lønseddel
 • Omkreds og arealer (hus og have)
 • Valuta (rejse)

Undervisningen tilrettelægges oftest med 4 lektioner om ugen og er inddelt i 2 trin. Hvert trin består af 50 og 72 lektioner.

Prøve - deltagerbevis

 • du kan gå til prøve efter hvert trin
 • du kan få et deltagerbevis

Læs mere om FVU prøvebevis her

Tilmelding til FVU

Du kan tilmelde FVU-hold ved at:

Du kan også tilmelde dig direkte gennem KBH SYDs webshop. Vær dog opmærksom på, at FVU-holdene kun er tilgængelige før holdtstart. Hvis du vil tilmeldes et hold, som allerede er startet eller vil spørge ind til hold, som endnu ikke er tilgængelige i webshoppen, anbefaler vi, at du kontakter FVU-vejlederen på FVU-vejl@kbhsyd.dk.

Fakta om FVU

 • Hvem kan deltage?

  Alle, som føler sig usikre i læsning, stavning og skrivning, kan have gavn af et kursus.

 • Alder?

  Man skal være fyldt 25 år for at deltage.

  Der kan være enkelte undtagelser, hvor man kan få lov at deltage, selvom man er under 25. Hør vejlederen ad om dette er en mulighed i dit tilfælde.

 • Koster det noget?

  Nej, undervisningen er gratis.

 • Hvor og hvornår?

  Hvidovre: ordblindehold eftermiddag og aften. FVU-hold om formiddagen.

  Amager: hold både formiddag og eftermiddag.

 • Varighed

  Alle hold har undervisning 4 lektioner pr. gang.

Jeg føler mig forberedt til danskprøven nu, efter at jeg er blevet færdig med trin 4 på FVU. Jeg læser hele tiden for at øve mit danske. Jeg synes, at jeg er blevet meget bedre siden sidst - fortæller Severin Severin drømmer om at blive så god til dansk, at han kan arbejde som læge igen.

FVU Erhverv

KBH Syd arbejder gerne ude af huset - fx med FVU-undervisning. Vi tager ud til virksomheder, institutioner eller fagforeninger. Vi har en række samarbejder med både private virksomhed og hel-og halvoffentlige institutioner. Vi har mange års erfaring med at levere skræddersyet undervisningsforløb til forskellige medarbejdergrupper.

Læs mere her

Ekspert-rådgivning

Vi tilbyder ekspert-rådgivning inden for ordblinde-området. Kontakt os og vi kan skræddersy et forløb med din virksomhed eller institution - alt efter jeres behov.

Det kan fx være:

 • Folkeskoler der har modtaget flygtninge
 • Anden aktører, der er knyttet til kommunen
 • Under 18 - og over 18 år

Vi har ekspertisen inhouse, så tøv ikke med at kontakte os: Skriv direkte til Signe Skøt, der er leder af Læse-skriveCentret.

Fandt du det, du søgte?