Fuld HF som enkeltfag
- på 2 år

Læs en hel HF på 2 år. Følg de fastlagte semestre og bliv færdig på to år. Du kan også vælge at skrue op og ned for tempoet undervejs.

Vil du læse en fuld HF med HF-enkeltfag på to år?

Det kan være noget for dig, der:

 • gerne vil HF læse sammen med andre unge voksne
 • vil ind på en længere videregående uddannelse
 • vil starte på HF enten til januar eller til august
 • vil have muligheden for at hoppe på og af uddannelsen undervejs
 • vil have muligheden for selv at vælge fag

Læs om fordelene ved en HF-eksamen

Kom hurtigt i gang - og bliv færdig på to år

For at gøre det nemt for dig har vi her sammensat et typisk 1. semester med januarstart og et typisk 1. semester med sommerstart.

Hvis du tilmelder dig et af disse semestre, vil du være godt på vej til at gennemføre en fuld HF på bare to år. 

Læs mere om Vinter HF (januarstart) her

Eksempel på 1. semester på Fuld HF med enkeltfag på Hvidovre-afdelingen
Eksempel på 1. semester på Fuld HF med enkeltfag på Hvidovre-afdelingen
Eksempel på 1. semester på Fuld HF med enkeltfag på Amager Strand-afdelingen
Eksempel på 1. semester på Fuld HF med enkeltfag på Amager Strand-afdelingen

Tilmeld dig et semester ad gangen

Vi har samlet alle fagene i semestre, som du kan tilmelde dig her

Du kan dog kun tilmelde dig 2. semester, hvis du allerede har taget 1. semester.

Det samme gælder 3. og 4. semester. Du skal tage semestrene i rækkefølge, efter hinanden.

Du kan altid udskyde et semester eller helt hoppe ud af det sammensatte semesterspor, og tage fagene i dit eget tempo. Du kan også tilmelde dig HF på 3 år.

Snak med vejledningen, hvis du bliver forsinket eller bliver nødt til at holde pause undervejs. 

Kontakt vejledningen

 

Fag fordelt på semestre

Se eksempel på et uddannelsesforløb med "Fuld HF med enkeltfag" med opstart i fx 2021 og 2022. Klik på billedet for at se illustrationen i PDF og printe.

Tilmelding: 1. semester

Tilmelding til 1. semester på Amager Strand-afdelingen

 • 1. semester, vinterstart, Amager Strand-afdelingen. Tilmeld og betal
 • 1. semester, sommerstart, Amager Strand-afdelingen. Klik her

Tilmelding til 1. semester på Hvidovre-afdelingen

Kontakt vejledningen

Tilmelding: 2. semester

Tilmelding til 2. semester på Amager Strand-afdelingen

 • 2. semester, vinterstart, Amager Strand-afdelingen. Tilmeld og betal
 • 2. semester, sommerstart, Amager Strand-afdelingen. Klik her

Tilmelding til 2. semester på Hvidovre-afdelingen

Kontakt vejledningen

Tilmelding: 3. semester

Tilmelding til 3. semester på Amager Strand-afdelingen

 • 3. semester, vinterstart, Amager Strand-afdelingen. 
 • 3. semester, sommerstart, Amager Strand-afdelingen. 

Tilmelding til 3. semester på Hvidovre-afdelingen

 • 3. semester, vinterstart, Hvidovre-afdelingen. 
 • 3. semester, sommerstart, Hvidovreafdelingen. 

NB: Tilmelding til 3. semester foregår via vejledningen

Kontakt vejledningen og tilmeld dig

Tilmelding: 4. semester

Tilmelding til 4. semester på Amager Strand-afdelingen

 • 4. semester, vinterstart, Amager Strand-afdelingen. 
 • 4. semester, sommerstart, Amager Strand-afdelingen. 

Tilmelding til 4. semester på Hvidovre-afdelingen

 • 4. semester, vinterstart, Hvidovre-afdelingen. 
 • 4. semester, sommerstart, Hvidovreafdelingen. 

NB: Tilmelding til 4. semester foregår via vejledningen

Kontakt vejledningen og tilmeld dig

Obligatoriske fag og eksamen

HF-uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag. Du skal være opmærksom på, at sammensætning af fag og niveauer kan have betydning for dine senere valgmuligheder. Så det er en rigtig god idé at tage en snak med en vejleder før du tilmelder dig fag eller vælge en af de fastsatte semestre.

Obligatoriske fag:

Fag og niveau Eksamensform
Dansk, A-niveau Skriftlig og mundtlig eksamen
Engelsk, B-niveau  Skriftlig og mundtlig eksamen
Matematik, C-niveau Skriftlig og mundtlig eksamen
Biologi, C-niveau Mundtlig eksamen
Geografi, C-niveau Mundtlig eksamen
Kemi, C-niveau Mundtlig eksamen
Historie, B-niveau Mundtlig eksamen
Religion, C-niveau Mundtlig eksamen
Samfundsfag, C-niveau Mundtlig eksamen
Idræt eller kunstnerisk fag, C-niveau Mundtlig eksamen

Valgfag i fagpakke (uden overbygning):

 • To fag på B-niveau (løft fra de obligatoriske fag) og  min. 200 timers valgfag/projekt
  eller
 • Et fag på B-niveau (løft fra obligatorisk fag), et nyt valgfag på C-niveau og min. 250 timers valgfag/projekt
  eller
 • Et nyt valgfag på B-niveau, et nyt valgfag på C-niveau og min. 175 timers valgfag/projekt

Opgaver:

Større skriftlig opgave (SSO)
Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

Eksamensprojekt (EP)
Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.

 

Overbygning

Overbygning på hel HF-enkeltfag (hvis du skal videre på universitetet)

Hvis du vil fortsætte på en lang videregående uddannelse fx på universitetet, skal du supplere din HF med en overbygning.

Her skal du løfte to fag til højere niveau. Et fag skal løftes til A-niveau og et skal løftes til B-niveau.

Du kan vælge at tage din overbygning som enkeltfag inden du lukker dit eksamensbevis, eller du kan tage forløbet som supplerende overbygning på HF (SOF) efter du har lukket dit eksamensbevis.

Kontakt vejledningen for at finde ud af mere.