Fuld HF som enkeltfag
- på 2 år

Læs en hel HF med enkeltfag på 2 år. Følg de fastlagte semestre og bliv færdig på to år. Du kan også vælge at skrue op og ned for tempoet undervejs.

Vil du læse en fuld HF med HF-enkeltfag på to år?

Det kan være noget for dig, der:

 • gerne vil HF læse sammen med andre unge voksne
 • vil ind på en længere videregående uddannelse
 • vil starte på HF enten til januar eller til august
 • vil have muligheden for at hoppe på og af uddannelsen undervejs
 • vil have muligheden for selv at vælge fag

Læs om fordelene ved en HF-eksamen

Kom hurtigt i gang - og bliv færdig på to år

For at gøre det nemt for dig, kan du her se de fag, du skal tilmeldes hvert halvår - hvis du vil være færdig på 2 år med HF-enkeltfag.

Hvert halvår kaldes også semestre.

Vinter HF og Sommer HF

Vinterstart betyder, at du starter din HF-uddannelses om vinteren, ved januaropstart.. Det er også det, vi kalder Vinter HF. Læs mere om Vinter HF (januarstart) her

Sommerstart betyder, at du starter din HF-uddannelse om sommeren, ved augustopstart. 

 

Eksempel på 1. semester (første halvår) på Fuld HF med enkeltfag på Hvidovre-afdelingen
Eksempel på 1. semester (første halvår) på Fuld HF med enkeltfag på Hvidovre-afdelingen. Du kan enten starte om vinteren (Vinter HF) eller om sommeren (Sommer HF)
Eksempel på 1. semester (første halvår) på Fuld HF med enkeltfag på Amager-afdelingen. Du kan enten starte om vinteren (Vinter HF) eller om sommeren (Sommer HF)
Eksempel på 1. semester (første halvår) på Fuld HF med enkeltfag på Amager-afdelingen. Du kan enten starte om vinteren (Vinter HF) eller om sommeren (Sommer HF)

Tilmeld dig et semester ad gangen

Vi har samlet alle fagene i semestre, som du kan tilmelde dig her

Du kan dog kun tilmelde dig 2. semester, hvis du allerede har taget 1. semester. Grunden er, at du skal løfte nogle af fagene på B-niveau, og derfor skal du starte med at læse dem på C-niveau.

Det samme gælder 3. og 4. semester. Du skal tage semestrene i den rigtige rækkefølge. 

Du kan altid udskyde et semester eller helt hoppe ud af det sammensatte semesterspor, og tage fagene i dit eget tempo. Du kan også tilmelde dig HF på 3 år.

Snak med vejledningen, hvis du bliver forsinket eller bliver nødt til at holde pause undervejs. 

Kontakt vejledningen

 

Fag fordelt på semestre

Se eksempel på et uddannelsesforløb med "Fuld HF med enkeltfag" med opstart i fx 2021 og 2022. Klik på billedet for at se illustrationen i PDF og printe.

Tilmelding: 1. semester

Tilmelding til 1. semester på Amager Strand-afdelingen

Tilmelding til 1. semester på Hvidovre-afdelingen

Kontakt vejledningen, hvis du har spørgsmål til tilmelding

Tilmelding: 2. semester

Tilmelding til 2. semester på Amager Strand-afdelingen

Tilmelding til 2. semester på Hvidovre-afdelingen

Kontakt vejledningen, hvis du har spørgsmål til tilmelding

Tilmelding: 3. semester

Tilmelding til 3. semester på Amager Strand-afdelingen

Tilmelding til 3. semester på Hvidovre-afdelingen

Kontakt vejledningen, hvis du har spørgsmål til tilmelding

Tilmelding: 4. semester

Tilmelding til 4. semester på Amager Strand-afdelingen

Tilmelding til 4. semester på Hvidovre-afdelingen

Kontakt vejledningen, hvis du har spørgsmål til tilmelding

Fagene på HF-enkeltfag

Hvad skal der til, hvor at blive HF-student?

Nederst kan du se, de fag og eksamener, som du skal bestå for at blive student med HF-enkeltfag.

HF-uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag

Du skal være opmærksom på, at sammensætning af fag og niveauer kan have betydning for dine senere valgmuligheder. Og at du skal tage C-niveau før du kan læse. Så det er en rigtig god idé at tage en snak med en vejleder før du tilmelder dig fag.

Obligatoriske fag:

Fag og niveau Eksamensform
Dansk, A-niveau Skriftlig og mundtlig eksamen
Engelsk, B-niveau Skriftlig og mundtlig eksamen
Matematik, C-niveau Skriftlig og mundtlig eksamen
Biologi, C-niveau Mundtlig eksamen
Geografi, C-niveau Mundtlig eksamen
Kemi, C-niveau Mundtlig eksamen
Historie, B-niveau Mundtlig eksamen
Religion, C-niveau Mundtlig eksamen
Samfundsfag, C-niveau Mundtlig eksamen
Idræt eller kunstnerisk fag, C-niveau Mundtlig eksamen

Valgfag i fagpakke

 • To fag på B-niveau (løft fra de obligatoriske fag) og min. 200 timers valgfag/projekt
  eller
 • Et fag på B-niveau (løft fra obligatorisk fag), et nyt valgfag på C-niveau og min. 250 timers valgfag/projekt
  eller
 • Et nyt valgfag på B-niveau, et nyt valgfag på C-niveau og min. 175 timers valgfag/projekt

Opgaver du skal aflevere og bestå:

Større skriftlig opgave (SSO)
Der udarbejdes en større skriftlig opgave i et selvvalgt fag og emne. Faget skal være på mindst B-niveau.

Eksamensprojekt (EP)
Der udarbejdes et skriftligt eksamensprojekt, enten individuelt eller i grupper, som afsluttes med en mundtlig prøve.

Har du spørgsmål til sammensætningen af fag. Kontakt vejledningen

Overbygning på HF-enkeltfag

Hvis du vil fortsætte på en lang videregående uddannelse fx på universitetet, skal du supplere din HF-enkeltfagseksamen med en overbygning. Det der også hedder "udvidet fagpakke."

Her skal du løfte to fag til højere niveau. Et fag skal løftes til A-niveau og et skal løftes til B-niveau. Dette skal du gøre inden du lukker dit bevis.

Hvis du allerede har lukket dit bevis

Du kan tage forløbet som supplerende overbygning på HF (SOF) efter du har lukket dit eksamensbevis. Dette forløb udbyder KBH SYD desværre ikke. Kontakt vejledningen for at finde ud af mere.

 

Læs enkeltfag som e-learning

Du kan sammensætte dit skema, således at du tager nogle fag som fremmødefag og andre som e-learning-fag. 

Læs mere om at læse HF som e-learning her