Fagudbud, niveau og priser

Fagbeskrivelser og pris på HF-enkeltfag og AVU-fag

HF-enkeltfag - klasseundervisning

På HF-niveau kan du læse en bred vifte af fag heriblandt kemi, fysik, matematik, erhvervsøkonomi, dansk og engelsk. Se den fulde liste her neden under. Du kan læse en del af fagene både som fremmødefag og som e-learning

Fag:

Tid

Pris

SU-timer

Biologi C-B  ½-års 550,- 11,11
Biologi C ½-års    6,67 
Dansk 0-A ½-års 550,- 11,11 
Dansk C ½-års 550,- 6,67
Design og arkitektur C ½-års 550,- 6,67 
Engelsk 0-B ½-års  550,- 10,00 
Engelsk B-A ½-års 550,-  
Erhvervs-
økonomi C
½-års 1.400,- 6,67 
Filosofi 0-C ½-års  1.400,-  6,67 
Fysik C-B ½-års  550,-  11,11 
Fysik 0-C ½-års  550,-  6,67 
Geografi 0-C ½-års  550,-  6,67 
Historie 0-B ½-års  550,-  6,67
Idræt C-B ½-års 550,-  
Idræt 0-C ½-års  550,-  
Kemi C-B ½-års  550,-  11,11
Kemi 0-C ½-års  550,-  6,67 
Matematik B-A ½-års  550,-  11,11  
Matematik C-B ½-års  550,-  11,11 
Matematik 0-C ½-års  550,-  12 
Mediefag 0-C ½-års  550,-  
Musik 0-C ½-års  550,-  
Psykologi 0-C ½-års  550,-   6,67
Psykologi C-B  ½-års  550,-  11,11 
Religion C-B ½-års  550,-  
Samfundsfag C-B ½-års  550,-  11,11 
Samfundsfag 0-C ½-års  550,- 6,67 
Spansk B-A ½-års  1400,-  
Spansk 0-B ½-års  1400,-  
Tysk 0-B ½-års  550,-  

 NB) Hvis der er for få tilmeldte til et fag, kan det betyde, at holdet ikke bliver oprettet.

HF-enkeltfag som e-learning

På HF-niveau kan du læse en række af fagene som e-learning. Bliv klogere på e-learning og bliv tilmeldt her.

Bemærk: Vi anbefaler max 3 fag ad gangen på e-learning, da det er en ret krævende studieform. 

Find info om holdstart, tilmeldingsdeadline og eksamenstermin under "praktisk info om e-learning"

Fag

Tid

Pris

SU-timer

Arabisk B, e-learning ½-år 1.400,- 17,78
Arabisk B, e-learning 3/4- år 1.400,- 12,70
Arabisk B, e-learning
1- år 1.400,- 8,89
Biologi C-B, e-learning ½-år 550,- 11,11
Biologi C-B, e-learning 3/4-år 550,- 7,93
Biologi C, e-learning ½-år 550,- 6,67 
Biologi C, e-learning 3/4-år 550,- 4,77
Dansk A, e-learning 1-år 550,- 10,67
Dansk A, e-learning 1 1/4 år 550,- 10,2
Dansk C, e-learning ½-år 550,- 6,67
Dansk C, e-learning 3/4 år 550,- 4,77
Engelsk B, e-learning 1 1/4-år 550,- 8,23
Engelsk 0-B, e-learning 1-år 550,- 9,33 
Engelsk C, e-learning ½-år 550,- 6,67
Engelsk C, e-learning 3/4-år 550,- 4,77
Erhvervsøkonomi C, e-learning ½-år 1.400,- 6,67
Erhvervsøkonomi C, e-learning 3/4-år 1.400,- 4,77
Filosofi C, e-learning ½-år 1.400,- 6,67
Filosofi C, e-learning 3/4-år 1.400,- 4,77
Fysik C-B, e-learning ½-år 550,- 11,11
Fysik C-B, e-learning 3/4-år 550,- 7,93
Fysik C, e-learning ½-år 550,- 6,67
Fysik C, e-learning 3/4-år 550,- 4,77
Geografi C, e-learning ½-år 550,- 6,67
Geografi C, e-learning 3/4-år 550,- 4,77
Historie B, e-learning 1 1/4-år 550,- 7,84
Historie 0-B, e-learning 1-år 550,- 8,89
Italiensk 0-B, e-learning 1-år 1.400,- 8,89
Kemi C, e-learning ½-år 550,- 6,67
Kemi C, e-learning 3/4-år 550,- 4,77
Kemi C-B, e-learning ½-år 550,- 11,11
Kemi C-B, e-learning 3/4-år 550,- 7,93
Kinesisk 0-B 1/1-år 1400,- 8,89
Matematik B-A, e-learning ½-år 550,- 11,11 
Matematik B-A, e-learning 3/4-år 550,- 7,93
Matematik C-B, e-learning ½-år 550,- 11,11
Matematik C-B, e-learning 3/4-år 550,- 7,93
Matematik C, e-learning ½-år 550,- 12
Matematik C, e-learning 3/4-år 550,- 8,57
Psykologi C, e-learning ½-år 550,-  6,67
Psykologi C, e-learning 3/4-år 550,- 4,77
Psykologi C-B, e-learning ½-år 550,- 11,11
Psykologi C-B, e-learning 3/4-år 550,- 7,93
Religion C, e-learning ½-år 550,- 6,67
Religion C, e-learning 3/4-år 550,- 4,77
Religion C-B, e-learning ½-år 550,- 11,11
Religion C-B, e-learning 3/4-år 550,- 7,93
Retorik C, e-learning ½-år 1400,- 6,67
Retorik C, e-learning 3/4-år 1400,- 4,77
Samfundsfag C, e-learning ½-år 550,- 6,67
Samfundsfag C, e-learning 3/4-år 550,- 4,77
Samfundsfag C-B, e-learning ½-år 550,- 11,11
Samfundsfag C-B, e-learning 3/4-år 550,- 7,93
Spansk C-B 1/1-år  1400,- 8,89
Tyrkisk 0-B, e-learning ½-år 1400,- 17,78
Tyrkisk 0-B, e-learning 3/4-år 1400,- 12,70
Tyrkisk 0-B, e-learning 1-år 1.400,- 8,89 

 

Ovenstående priser er gældende for elever, som:

  • ikke er alderspensionister eller efterlønnere
  • ikke har en videregående uddannelse

Link til handelsebetingelser for fag på HFe-learning

AVU-enkeltfag - klasseundervisning

En lang række AVU-enkeltfag udbydes også som pakke-hold. Dem finder du her. 
Fag på basis-niveau kan kun tages som AVU-pakke-hold. Du finder info om Basis-hold her
Det koster 120 kr. for Basis, G-niveau, ED-niveau og D-niveau. Det koster 240 kr. for FED-niveau.

AVU-fag:

Tid  

Pris

SU-timer

Dansk G ½ år 120,-  
Dansk F ½ år 120,-  
Dansk E ½ år 120,-  
Dansk D ½ år 120,-  
Dansk som andetsprog G ½ år 120,-  
Dansk som andetsprog F ½ år 120,-  
Dansk som andetsprog E ½ år 120,-  
Dansk som andetsprog D ½ år 120,-  
Engelsk G ½ år 120,-  
Engelsk F ½ år 120,-  
Engelsk E ½ år 120,-  
Engelsk D  ½ år 120,-  
Matematik G ½ år 120,-  
Matematik F ½ år 120,-  
Matematik E ½ år 120,-  
Matematik D ½ år 120,-  
Naturvidenskab G ½ år 120,-  
Naturvidenskab F ½ år 120,-  
Naturvidenskab E ½ år 120,-  
Naturvidenskab D ½ år 120,-  
Samfundsfag G ½ år 120,-  
Samfundsfag D ½ år 120,-  

 NB) Hvis der er for få tilmeldte til et fag, kan det betyde, at holdet ikke bliver oprettet.

Læs mere om AVU her

 

 

AVU-enkeltfag som e-learning

Bemærk at vi udbyder 3/4-fag både i efteråret og foråret. Kontakt vejledningen, hvis du vil vide, hvornår der er eksamenstermin.

AVU-fag:

Tid

Pris

SU-timer

Dansk G, e-learning  1-år  120,-  5,33
Dansk FED, e-learning 1-år 240,- 8,01
Dansk FED, e-learning 1 1/4-år 240,- 7,08
Dansk som andetsprog G, e-learning 1-år 120,- 8,00
Dansk som andetsprog G, e-learning 1 1/4-år 240,- 7,06
Dansk som andetsprog FED, e-learning 1-år 240,- 8,67
Dansk som andetsprog FED, e-learning 1 1/4-år 240,-  7,08
Engelsk D, e-learning 3/4-år 240,- 8,34
Engelsk FED, e-learning 1-år 240,- 6,00
Engelsk FED, e-learning ½-år 240,- 12,00
Matematik D, e-learning  1-år 240,- 7,2
Naturvidenskab G, e-learning ½-år 120,- 8,00
Naturvidenskab G, e-learning 3/4-år 120,- 5,67
Naturvidenskab FED, e-learning ½-år 240,- 12,00
Naturvidenskab FED, e-learning 3/4-år 240,- 6,67
Samfundsfag G, e-learning ½-år 120,- 4,00
Samfundsfag G, e-learning 3/4-år 120,- 2,78
Samfundsfag D, e-learning ½-år 120,- 6,67
Samfundsfag D, e-learning  3/4-år 120,- 4,76
Tysk G, e-learning ½-år 120,- 9,33
Tysk G, e-learning 3/4-år 120,- 6,67

 

Læs mere om AVU her

Ordblindeundervisning og FVU-fag

 

OBU- og FVU-fag:

Dansk for ordblinde
Engelsk for ordblinde
FVU Læsning (Dansk)
FVU Regning (Matematik)

NB) Hvis der er for få tilmeldte et fag, kan det betyde at holdet ikke bliver oprettet.

Læs mere om OBU og FVU her

Deltagergebyr og betalingsinfo

 

Priser på HF-enkeltfag og HF e-learning

PRIS

HF-enkeltfag: Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Design og arkitektur, Dramatik, Engelsk, Fransk, Fysik, Geografi, Historie Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Tysk  550 kr. *)
HF-enkeltfag - øvrige fag 1400 kr.
HF E-learning Samme pris som HF-enkeltfag

 *) Beløbet tilbagebetales til kursister, der afslutter en hel hf eller en af de pakker, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser. 

Priser på AVU-enkeltfag, AVU e-learning og FVU

 PRIS

AVU - dansk, dansk som andetsprog, engelsk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk 120 til 240 kr.
AVU - øvrige fag 1230 kr.
AVU e-learning Samme pris som AVU
FVU - Forberedende voksenundervisning i læsning og matematik Gratis
Ordblindeundervisning Gratis

 

Priser på HF Pakker

PRIS

Pædagogpakken: (dansk A, engelsk B, samf C og psyk C)

2200 kr.

Socialrådgiverpakken: (dansk A, engelsk B, samf C, samf B og psyk C)

2750 kr.

Sygeplejerskepakke: (dansk A, engelsk B, biologi C, biologi B og psyk C) 

2750 kr.