Fag, niveau og priser

Fag på HF-enkeltfag:

På HF-niveau kan du læse en bred vifte af fag heriblandt kemi, fysik, matematik, erhversøkonomi, dansk og engelsk. Se den fulde liste her neden under. 

I nogle tilfælde udbydes fagene kun som e-learning. Læs mere her: HF e-learning

HF-enkeltfag:

Arabisk B
Biologi C
Biologi B
Dansk A
Design C
Engelsk B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Fysik C
Geografi C
Historie B
Idræt B
Idræt C
Kemi B
Kemi C
Matematik A (e-learning)
Matematik A GSK
Matematik C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Psykologi B 
Religion C
Samfundsfag B
Samfundsfag C
Tyrkisk B

 NB) Hvis der er for få tilmeldte til et fag, kan det betyde, at holdet ikke bliver oprettet.

Fag på 2-årig HF:

Fag på AVU (9.-10. klasse for voksne)

Ordblindeundervisning og FVU-fag

 

OBU- og FVU-fag:

Dansk for ordblinde
Engelsk for ordblinde
FVU Læsning (Dansk)
FVU Regning (Matematik)

NB) Hvis der er for få tilmeldte et fag, kan det betyde at holdet ikke bliver oprettet.

Deltagergebyr og betalingsinfo

 

Priser på HF, HF-enkeltfag og HF e-learning

PRIS

2-årig HF Gratis
HF-enkeltfag - biologi, dansk, engelsk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag 550 kr. *)
HF-enkeltfag - øvrige fag 1400 kr.
HF E-learning Samme pris som HF-enkeltfag

 *) Beløbet tilbagebetales til kursister, der afslutter en hel hf eller en af de pakker, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser. 

Priser på AVU, AVU e-learning og FVU

 PRIS

AVU - dansk, dansk som andetsprog, engelsk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk 120 til 240 kr.
AVU - øvrige fag 1230 kr.
AVU e-learning Samme pris som AVU
FVU -  - Forberedende voksenundervisning i læsning og matematik Gratis
Ordblindeundervisning Gratis

 

Priser på HF Pakker

 PRIS

Pædagogpakken: (dansk A, engelsk B, samf C og psyk C) 2200 kr.
Socialrådgiverpakken: (dansk A, engelsk B, samf C, samf B og psyk C) 2750 kr.
Sygeplejerskepakke: (dansk A, engelsk B, biologi C, biologi B og psyk C) 

2750 kr.

Politipakken