Eksempler på efteruddannelsesforløb

Rengøringssektionen i Børne- og ungdomsforvaltningen (BUF)

I tæt samarbejde med Erhvervsskolens TEC og BUF har KBH SYD skabt en kursusmodel, der både introducerer de nye til faget og efteruddanner de medarbejdere, der har været på arbejdspladsen i længere tid.Tilbuddet er nu sat i system og de ansatte bliver tilbudt 18-55 dages kursus. En dag om ugen undervises de dansk og fire dage om ugen bliver brugt på at lære teknikker, service og ergonomi inden for rengøring. Kurset betyder bl.a. at BUF kan stille større krav til medarbejderne, fordi de har et højere niveau og også får et fælles niveau.

KBH SYDs uddannelseskonsulenten på  KBH SYD fortæller, at medarbejderne oplever at de bliver værdsat og at de bliver mere motiverede i deres arbejde. Og så har uddannelsen skabt et stærkere sammenhold hos de ansatte, der tit arbejder alene.

Gentofte Hospital

På Gentofte Hospital har vi gennem de sidste 4 år gennemført ordblinde- og forberedende voksenundervisning for et stort antal medarbejdere. Undervisningen har været en vigtig brik i hospitalets gennemførelse af et generelt kompetenceløft for servicepersonalet og, mere specifikt, en del af opkvalificeringen frem mod at blive rengøringstekniker. Et større antal medarbejdere end tidligere har, efter deltagelse i undervisningen FVU dansk og Dansk for ordblinde, gennemført uddannelsen som servicetekniker. Medarbejdere der grundet sproglige vanskeligheder var usikre i ansættelsen er på baggrund af den sproglige opkvalificering blevet forankrede. Gentofte Hospitals opkvalificering og fastholdelse af medarbejderne giver genklang i branchen, i kommuner og jobcentre: Gentofte Hospital løfter et socialt ansvar. 

SAS Ground Handling

SAS Ground Handling har gennem de seneste 5-6 år tilbudt deres personale HF- AVU- FVU- og ordblindeundervisning varetaget af KBH SYD (Tidligere VUC Hvidovre Amager). Formålet har dels været at give personalet de kompetencer, der kræves for at de eksempelvis kan forholde sig til manualer og andet skriftligt materiale, som er en del af hverdagen og dels videreuddanne sig fra ufaglært til faglært eksempelvis til Lufthavnsoperatør.

HF-spansk. I april 2015 afsluttede en gruppe medarbejdere i SAS Ground Handling et intensivt spansk-forløb. Læs mere om det her.

Volvo Truck Center Danmark A/S

Volvo Truck Center Danmark A/S gennemførte over en 2-årig periode et landsdækkende projekt ”Bliv Volvo-klog på dansk og matematik”, hvor ca. 320 medarbejdere blev FVU-testet i dansk og matematik og derefter – hvis der var behov ordblindetestet. Herefter udrulledes projektet over hele landet. Projektet var et strategisk kompetenceudviklingsprojekt. Koordineringen mellem Volvo Truck Center A/S og VUC’er blev varetaget af KBH SYD (Tidligere VUC Hvidovre-Amager.) 

Banedanmark

Banedanmark gennemførte over en 2-årig periode et landsdækkende projekt ”Uddannet til Fremtiden”, hvor ca. 600 medarbejdere blev FVU-testet og derefter - hvis der var behov - ordblindetestet. Herefter blev undervisningen (FVU og OBU) udrullet over hele landet. Projektet var et strategisk kompetenceudviklingsprojekt og yderligere et led i et stort IT-Projekt i Banedanmark Produktion: "Mobil Datafangst". Indsatsen gennemførtes i et samarbejde mellem flere VUC'er på landsplan. Koordineringen mellem landets VUC'er og Banedanmark blev varetaget af KBH SYD

Lufthavnen

En række virksomheder i Lufthavnen gik i 2016 og 2017 sammen om 6 ugers intensive sprogkurser. Det var blandt medarbejdere organiseret i 3F og HK. Deres overenskomst giver dem 2 uger om året, som de så kan pulje sammen til et 6 ugers kursus hvert 3. år. 

Læs om Spansk B-holdet, der blev færdigt i februar 2019