Erhverv

Videre- og efteruddannelse på Amager eller i Hvidovre

HF & VUC København Syd arbejder gerne ude af huset, fx hos virksomheder, institutioner eller fagforeninger. Vi har en række samarbejder med både private virksomheder og hel-og halvoffentlige institutioner. Vi har mange års erfaring med at levere skræddersyede undervisningsforløb til forskellige medarbejdergrupper.

Tilmeld dine medarbejdere efteruddannelse på KBH SYD og få ...:

 • et uddannelsesforløb, som er tilpasset din virksomhed og dine medarbejderes behov.
 • undervisning på mange forskellige niveauer – fra basis (fx grundlæggende dansk, matematik, IT-kundskaber) til gymnasialt niveau (A og B-niveau i fx spansk, engelsk, fransk eller psykologi).
 • undervisning, der kan tilpasses din arbejdsplads. Den kan foregå i arbejdstiden på VUC, på din arbejdsplads eller efter fyraften.
 • undervisningen, der både kan foregå i en klasse eller som e-learning foran computeren derhjemme.

Aktuelle kurser

Kursus for medarbejdere i arbejdstiden

Vil du blive bedre til it?

Bruger du digitale værktøjer og it på dit arbejde? Vi tilbyder et gratis forløb: FVU- digital, der tager udgangspunkt i dit arbejde. Med FVU-digital bliver du bedre til at bruge digitale værktøjer på dit arbejde. Det kan være:

 • At bruge din arbejdsmail
 • At bruge de it-programmer, der er på dit arbejde
 • At søge informationer på nettet
 • At forstå hvad digital sikkerhed og persondata er

Om undervisningen:

 • Undervisningen består af 3 trin
 • Hvert trin består af 20-30 lektioner
 • Forløbet bliver planlagt, så det passer ind i din arbejdsdag
 • Det er gratis

Vil du vide mere? Se kontakt leder af Læse-SkriveCentret Signe Skøt på ssk@kbhsyd.dk   

6-ugers fransk-kursus for begyndere

 • Periode: 25. nov. 2019 – 24. jan. 2020 (fri uge 51, 52, 1)
 • Varighed: 6 uger
 • Sted: HF & VUC København Syd, Amager.
 • Niveau: Fransk B
 • Tilmelding: Kontakt KBH SYD's uddannelseskonsulent Karina Bek på KBB@kbhsyd.dk

Om kurset: Fransk musik, opskrifter og film er alt sammen med til at give dig et grundlæggende ordforråd og indblik i fransk kultur. Fokus er på forståelse, og hvordan du kan bruge sproget aktivt. Du lærer at kunne begå dig nogenlunde på fransk.

Kurser tilpasset medarbejdere på din virksomhed

Udover overstående kurser udbyder vi hele tiden kurser, der er tilrettet virksomhedens behov. Fx i basis matematik, basis dansk og basis it-undervisning. Læs mere om det her.

Fx underviser vores lærere pt. rengøringspersonalet på Rigshospitalet i basis dansk. Mange arbejdspladser, der anvender ufaglært eller udenlandsk arbejdsplads har nytte af et grundlæggende danskkursus, som gør deres medarbejdere bedre til at læse, skrive og forstå dansk. Se flere eksempler på efteruddannelsesforløb her.

Kontakt VUC Erhverv

Hvem kan kontakte KBH SYD?

Alle har mulighed for at kontakte os med henblik på et skræddersyet forløb. Det gælder både til virksomheder og medarbejdere. Derudover er der også muligt at få lavet et forløb til grupper af privatpersoner med fælles interesse. Vi kan også lave forløb til fagforeninger og jobcentre.

Hvordan foregår efteruddannelse i praksis?

Undervisningsforløbet planlægges, så det passer bedst muligt til den enkelte medarbejdergruppe/virksomhed.

Det betyder, at vi fra skolens side rykker ud og screener medarbejderne, indplacerer hver enkelt på det rette niveau, sætter hold sammen og præsenterer virksomheden for et forslag til et forløb. Typisk vil undervisningen foregå på virksomheden i et passende lokale og på et tidspunkt, som passer ind i medarbejdernes vagtplaner.

Det rart at få genopfrisket det, jeg har lært – og også blive endnu bedre til dansk. Vores dansklærer Kristine og Karina har været meget gode, og har haft meget tålmodighed med os.” fortæller Kemo. Vi vandt! "Rengøringssektionen BUF" fik efteruddannelsesprisen 2017

6 ugers intensive sprogkurser i arbejdstiden

KBH SYD udbyder løbende intensive sprogkurser i fx spansk, engelsk, fransk og italiensk. Kurserne foregår oftest i arbejdstiden.

Så snart der er åbent for tilmelding, kan du tilmelde dig kurset via KBH SYDs webshop.

Da jeg hørte om det her spanskkursus, tænkte jeg, at jeg måske kunne få sproget banket ind i bolden”, griner Kim. “Men jeg meldte mig egentlig til kurset tilbage i november få et lille afbræk fra arbejdspladsen, men så gik det op for mig, jeg måske skulle lære noget og høre efter - Kim, 64 år 6-ugers spanskkursus udvikler medarbejderne og giver et afbræk fra arbejdet

Eksempel på sprogkursus for en virksomhed

20 medarbejdere i SAS Ground handling valgte spansk på HF-niveau. Det var et intensivt sprogkursus på 6 uger. Det hele begyndte med at en ildsjæl, der ville lære spansk, kontaktede 3F. Derefter indgik KBH Syd og 3F et samarbejde om at undervise virksomheder. Dette forløb blev en kæmpe succes. 

FVU og ordblindeundervisning

Dine medarbejdere kan modtage forberedende voksenundervisning (FVU, trin 1-4) hos os. Det kan fx være grundlæggende dansk og matematik, som fx gør dem bedre til at læse instruktioner eller bedre til regning. FVU foregår på små hold med max 6 elever. Dine medarbejdere vil også blive screenet for ordblindhed, og vil efterfølgende kunne modtage ordblindeundervisning.

Vores undervisere er uddannede til at varetage netop denne form for undervisning. Ofte udvikler de materiale, som er brancherelateret, med det formål at gøre lektionerne maximalt motiverende og relevante for eleverne.

FVU-forløb afsluttes med en prøve, der giver medarbejderne et bevis, og ordblindeundervisningen munder ud i en individuel vurdering af elevens status. Læs mere om FVU på KBH SYD her

Betaling for kurser

Betaling for uddannelsestilbud

Søg støtte til virksomhedsrettede kurser

Kompetencefonde

Hos de forskellige kompetenceudviklingsfonde kan du få støtte til at udvikle dig og dine medarbejdere.
Det væsentligste krav, for at du kan får tilskud til videre- og efteruddannelse fra en kompetencefond, er at du er ansat på overenskomst.

Liste over forskellige kompetencefonde:

Industrien

Bygge- og anlæg

Transport

Offentlig service

Privat service, hotel og restauration

Det grønne område

Værdien for virksomheden

Efteruddannelse kan mange ting

KBH SYD samarbejder med forskellige EUD- og AMU-uddannelsesinstitutioner. TEC er en af dem.

”Vi får fat i en målgruppe, der ikke kender uddannelsessystemet," fortæller uddannelseskonsulent Susan Broe Hansen fra TEC. Og medarbejderne bliver introduceret til AMU og FVU. Igennem KBH SYD og TEC bliver de motiverede. "De færreste ville have valgt efteruddannelse eller AMU-kurser selv”, fortæller Susan.

Siden 2013 har TEC og KBH SYD samarbejdet med virksomheder om efteruddannelsesforløb. Der har være over 200 igennem forskellige forløb.

Hvad betyder efteruddannelse for medarbejderne?

KBH SYD tilbyder (i samarbejde med TEC) det fagunderstøttende sat sammen med det sprogfaglige. Kursisterne er i et fagligt miljø, og derfor giver det mening for dem. "For den enkelte medarbejder/kursist får rigtig meget ud af kurset. Stort set alle blomstrer op, for det er meget stort for dem at få en uddannelse hvad end det er AMU eller EUD", fortæller Susan.

Hvad betyder efteruddannelse for virksomheden?

For virksomheden betyder det, at de fastholder deres medarbejdere. De styrker personale- og virksomhedskulturen – og så kan det betyde, at de kan effektivisere nogle arbejdsrutiner, fordi deres medarbejdere bliver bedre til arbejdet.

Eksempler på uddannelsesforløb