VUC Erhverv / VEU

Virksomhedskurser, kurser for ledige, 6-ugers selvvalgt og efteruddannelse af medarbejdere

VUC erhverv på Amager eller i Hvidovre

HF & VUC København Syd underviser gerne ude af huset, fx hos virksomheder, institutioner eller fagforeninger. Vi har en række samarbejder med både private virksomheder og hel-og halvoffentlige institutioner. Vi har mange års erfaring med at levere skræddersyede efteruddannelsesforløb til forskellige medarbejdergrupper.

Tilmeld dine medarbejdere efteruddannelse, og få:

 • et uddannelsesforløb, som er tilpasset din virksomhed og dine medarbejderes behov.
 • undervisning på mange forskellige niveauer – fra basis (fx grundlæggende dansk, matematik, IT-kundskaber) til gymnasialt niveau (A og B-niveau i fx spansk, engelsk, fransk eller psykologi).
 • undervisning, der kan tilpasses din arbejdsplads. Den kan foregå i arbejdstiden på VUC, på din arbejdsplads eller efter fyraften.
 • undervisningen, der både kan foregå i en klasse eller som e-learning foran computeren derhjemme.

Hvem kan kontakte KBH SYD?

Alle har mulighed for at kontakte os med henblik på et skræddersyet forløb. Det gælder både til virksomheder og medarbejdere. Derudover er der også muligt at få lavet et forløb til grupper af privatpersoner med fælles interesse. Vi kan også lave forløb til fagforeninger og jobcentre.

Hvordan foregår efteruddannelse af medarbejdere i praksis?

Undervisningsforløbet planlægges, så det passer bedst muligt til den enkelte medarbejdergruppe/virksomhed.

Det betyder, at vi fra skolens side rykker ud og screener medarbejderne, indplacerer hver enkelt på det rette niveau, sætter hold sammen og præsenterer virksomheden for et forslag til et forløb. Typisk vil undervisningen foregå på virksomheden i et passende lokale og på et tidspunkt, som passer ind i medarbejdernes vagtplaner.

Kontakt VUC Erhverv

VUC Erhverv-kontakt:

Hanne Olsen
Uddannelseskonsulent


hao@kbhsyd.dk

Basis IT-kursus

Skal du - eller dine medarbejdere - have styrket IT-kompetencerne?

Vi tilbyder et gratis IT-forløb: FVU-digital. Med FVU-digital bliver du bedre til at bruge digitale værktøjer på dit arbejde.

Det kan være at du gerne vil være bedre til at:

 • bruge din arbejdsmail
 • bruge de it-programmer, der er på dit arbejde
 • søge informationer på nettet
 • forstå hvad digital sikkerhed og persondata er

Om undervisningen:

 • Undervisningen består af 3 trin
 • Hvert trin består af 20-30 lektioner
 • Forløbet bliver planlagt, så det passer ind i din arbejdsdag
 • Det er gratis

Vil du vide mere? Se kontakt leder af Læse-SkriveCentret Signe Skøt på ssk@kbhsyd.dk  

Grundlæggende dansk og matematik (gratis)

Har du - eller nogle af dine medarbejdere - svært ved at læse eller regne?

På KBH SYD kan du få undervisning i grundlæggende dansk og matematik, som fx gør dig bedre til at læse instruktioner eller bedre til regning.

 • FVU foregår på små hold med max 6 elever.
 • Du vil også blive screenet for ordblindhed, og vil efterfølgende kunne modtage ordblindeundervisning.

Vores undervisere er uddannede til at varetage netop denne form for undervisning. Ofte udvikler de materiale, som er brancherelateret, med det formål at gøre lektionerne maximalt motiverende og relevante for eleverne.

FVU-forløb afsluttes med en prøve, hvor du får et bevis, og ordblindeundervisningen munder ud i en individuel vurdering din status. Læs mere om FVU

Kurser til ledige (virksomheder, jobcentre og fagforeninger)

Er du ledig og har du været ledig i mere end 5 uger?

KBH SYD tilbyder 6 ugers jobrettet uddannelse, kursus eller workshop.

 • Kurset varer 6 uger
 • Kurset er for dig der er ufaglært, faglært eller som har en kort uddannelsesmæssige baggrund
 • Kurset er til dig, der har krav til 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Kurset er for dig, der ønsker et fleksible kompetenceløft, der klæder dig på til det fremtidige jobmarkedet og din fremtidige jobsøgning.

Kontakt uddannelseskonsulent Hanne Olsen og få mere info: hao@kbhsyd.dk. 

6 ugers intensive sprogkurser

Genopfrisk dine sprogkundskaber med et intensive sprogkurser på HF-niveau

Du kan fx læse

 • spansk 
 • engelsk
 • fransk
 • og italiensk.

Kurserne foregår oftest i arbejdstiden. Typisk kan du få betalingen refunderet af bl.a. IKUF. IKUF støtter selvvalgt uddannelse, der retter sig mod beskæftigelse inden for industriens overenskomsters dækningsområder. Det betyder, at den uddannelse, du vil søge, skal have et erhvervsmæssigt sigte inden for industrien.

Så snart der er åbent for tilmelding, kan du tilmelde dig kurset via KBH SYDs webshop.

Du kan også kontakte uddannelseskonsulent Hanne Olsen hao@kbhsyd.dk, for at blive tilmeldt eller høre mere

Da jeg hørte om det her spanskkursus, tænkte jeg, at jeg måske kunne få sproget banket ind i bolden”, griner Kim. “Men jeg meldte mig egentlig til kurset tilbage i november få et lille afbræk fra arbejdspladsen, men så gik det op for mig, jeg måske skulle lære noget og høre efter - Kim, 64 år 6-ugers spanskkursus udvikler medarbejderne og giver et afbræk fra arbejdet
Det rart at få genopfrisket det, jeg har lært – og også blive endnu bedre til dansk. Vores dansklærer Kristine og Karina har været meget gode, og har haft meget tålmodighed med os.” fortæller Kemo. Vi vandt! "Rengøringssektionen BUF" fik efteruddannelsesprisen 2017

Søg støtte til virksomhedsrettede kurser

Kompetencefonde

Hos de forskellige kompetenceudviklingsfonde kan du få støtte til at udvikle dig og dine medarbejdere.
Det væsentligste krav, for at du kan får tilskud til videre- og efteruddannelse fra en kompetencefond, er at du er ansat på overenskomst.

Liste over forskellige kompetencefonde:

Industrien

Bygge- og anlæg

Transport

Offentlig service

Privat service, hotel og restauration

Det grønne område

Eksempler på uddannelsesforløb