AVU E-learning

Læs om online undervisning på AVU-niveau i Hvidovre og på Amager. Kom forbi e-learningscentret på Amager. Se åbningstider her.

Tag 9. - 10. klasse som fjernundervisning

Mangler du 9. eller 10. klasse? Du kan uden problemer få din folkeskoleeksamen - også selvom du er blevet voksen og fx har børn og/eller arbejde. Eller hvis du af andre årsager ikke kan deltage i klasseundervisning.

Du kan tage de fag, du mangler som fjernundervisning. Det vi på KBH SYD kalder AVU e-learning. (AVU står for Almen voksenundervisning). Du bestemmer selv, hvornår du vil modtage undervisning og lave lektier. Læs mere om AVU e-learning her på siden.

E-learning på AVU kræver af dig, at du:

 • Følger en fastlagt afleveringsplan
 • Mødes med din lærer en gang imellem til aftalte tider
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan arbejde på PC og kan kommunikere via e-mail og internet

Undervisningens indhold

Undervisningens opbygning på AVU e-learning

 • Moduler

  Hvert fag er inddelt i et antal moduler. 

 • Afleveringsplan

  Du følger en afleveringsplan, som er en aftale mellem dig og skolen om at aflevere opgaver på bestemte tidspunkter.

 • Et forsøg pr. fag

  Du har som e-learning-kursist ét forsøg pr. fag pr. niveau. 

Kombineret virtuel læring og møder med læreren

AVU e-learning er AVU på nettet kombineret med individuelle møder mellem kursist og lærer.

Online undervisning på AVU-niveau

Den virtuelle undervisning foregår via vores online platform Google.dk. I Google har hvert e-learningsfag sit virtuelle rum, hvor du finder det materiale, du skal bruge til faget. 

AVU-fag på e-learning

Du kan få undervisning i en lang række fag på nettet. Bl.a. i dansk og engelsk.

Fag

Niveau

Dansk G/9. klasse
Dansk F, E og D/10. klasse
Dansk som andetsprog G/.klasse
Dansk som andetsprog F, E og D/10. klasse
Engelsk F, E og D/10. klasse
Matematik G/9. klasse
Matematik F, E og D/10. klasse
Naturvidenskab G/9. klasse
Samfundsfag G/9. klasse
Samfundsfag D/10. klasse

Undervisningens indhold

Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes også med eksamen, eller med en særlig prøve (faglig dokumentation) for de moduler, der ikke har eksamen.

Læreren tilrettelægger fagets indhold og materiale, så det bliver så overskueligt og forståeligt som muligt – læreren giver dig de redskaber, der gør det muligt for dig at arbejde på egen hånd. Det skal du nemlig det meste af tiden. Du har mulighed for løbende kontakt og støtte hos din lærer, men du skal være bevidst om, at du selv er i førersædet.

Du skal planlægge og studere mere selvstændigt, end hvis du deltog i holdundervisning. I  ”5 gode råd” kan du læse om, hvordan du kan planlægge dit arbejde.

Adgangskrav for AVU

For at blive optaget som e-learningskursist på AVU gælder nogle generelle adgangskrav til AVU. Derudover gælder nogle særlige betingelser for at læse AVU på nettet.

Personlige og faglige kvalifikationer

Du skal være fyldt 18 år.

Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at arbejde selvstændigt på tilfredsstillende måde og fuldføre den på normal tid.

Derudover skal du være opmærksom på:

 • at du skal have daglig adgang til en computer med internetopkobling.
 • at du skal være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet.
 • at du skal have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer.
 • at du skal have Excel eller regneark fra Open Office på din pc, hvis du deltager i matematik.
 • at du løbende tjekker mail samt e-boks.
 • at deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde.
 • Er du i tvivl om dit faglige niveau eller om forskellige uddannelsers specifikke krav eller om noget helt andet, så kontakt studievejledningen, inden du tilmelder dig.

Skolen stiller microsoft office-pakken til rådighed for alle aktive kursister.

Priser og fag

AVU-fag og priser for AVU e-learning i København. Her finder du også SU-timetal og holdstart

 

Optag fra 20.10.2018

Pris
i DKK  

SU
Timetal  

Eksamen  

3/4 års fag      
Dansk G - 7daG358 120 7,11 Sommer 2019
Engelsk FED - 7enD358 240 8,01 Sommer 2019
Matematik FED - 7maD358 240 10,68 Sommer 2019
Matematik G - 7maG358 120 6,22  Sommer 2019
Naturvidenskab FED - 7naD358 240 8,01 Sommer 2019
Naturvidenskab G - 7naG358 120 5,33 Sommer 2019
Samfundsfag D - 7saD358 120 4,44 Sommer 2019
Samfundsfag G - 7saG358 120 2,67 Sommer 2019
       

Optag fra 20.10.2018

Pris
i DKK

SU
Timetal

Eksamen

1/1 års fag      
Dansk FED 7daD158 240   Vinter 2019/20
Dansk som andetsprog FED - 7dfD158   240   Vinter 2019/20
Dansk som andetsprog G - 7dfG158 120   Vinter 2019/20

SU

Eksamen på AVU e-learning

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen afholdes i december og i maj. Tid og sted kan du se i vores undervisningssystem Ludusweb, når du er tilmeldt som kursist.

Mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen afholdes i december/januar og i maj/juni. Tid og sted offentliggøres et stykke tid før og kan ses i LudusWeb.

Godt at vide om eksamen

 • Deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde.
 • For at gå til eksamen skal alle moduler afleveres.
 • Til laboratoriefagene kræves et godkendt laboratoriekursus.
 • Vær OBS på hvilken afdeling eksamen finder sted. Mundtlig og skriftlig kan godt ligge på forskellige afdelinger.
 • Til eksamen skal du medbringe ID med foto.

Tilmelding

Du modtager et velkomstbrev via mail vedrørende opstart, når betalingen er registreret hos os

Edulife - vores læringsplatform

Edulife og Google Apps

Vores læringsplatform er Edulife og Google Apps. Skolens intranet hedder edulife.kbhsyd.nu. Du skal logge ind med dit unilogin, som du vil modtage på sms.

På Edulife finder du alt det, du skal bruge. Der vil b.l.a. være diverse info fra skolen og nødvendige vejledninger. På Edulife vil hvert e-learningsfag have sit eget site, hvor du finder en oversigt over de faglige moduler, som du skal igennem. Under de enkelte moduler finder du henvisninger/links til dine undervisningsmaterialer, og du finder dine modulopgaver, som du skal arbejde med.

AVU e-learningscenter med base på Amager

 • Undervisningen er hovedsagelig online, dvs. den foregår via internettet.
 • Møder mellem kursist og lærer foregår på skolen efter aftale. 

Kontakt E-learningcentret

KBH SYDs E-learningcenter har åbent for fysiske henvendelser fem dage om ugen. Du finder E-learningscentrets åbningstider her

Du vil selvfølgelig også altid kunne få den rette hjælp og vejledning ved at ringe eller skrive en mail til e-learningkoordinatoren.

E-learning-koordinator

Else Bjerregaard
Administrativ medarbejder, e-learning

Tlf. 4511 4321
net-uv@kbhsyd.dk

5 gode råd

5 gode råd, hvis du vil læse e-learning

 • 1. Kend dit mål

  Sæt dig ind i de krav, der stilles i det fag, du er tilmeldt, læs eventuelt i fagbeskrivelserne

 • 2. Planlæg dit arbejde

  En kalender er uundværlig og planlægning giver overblik. Som udgangspunkt for din planlægning anbefaler vi, at du bruger afleveringsplanen med afleveringsdatoerne.

 • 3. Læs aktivt

  Find ud af din personlige læringsstil: Hvor, hvornår og hvordan arbejder og koncentrerer du dig bedst? Indret dig efter det.

 • 4. Gem guldkornene

  Tag noter. Hold styr på dine noter, skriftlige besvarelser, lærerens kommentarer osv.

 • 5. Oplys dine kilder

  Husk korrekt kildeangivelse, når du skriver opgaver og undgå dermed snyd. Gentagen snyd medfører bortvisning.