E-learning

- Online undervisning på AVU-niveau.

HF & VUC København Syd tilbyder følgende 9. og 10. klasses-fag som e-learning

Fag

Niveau

Dansk G/9. klasse
Dansk F, E og D/10. klasse
Dansk som andetsprog G/.klasse
Dansk som andetsprog F, E og D/10. klasse
Engelsk F, E og D/10. klasse
Matematik G/9. klasse
Matematik F, E og D/10. klasse
Naturvidenskab G/9. klasse
Samfundsfag G/9. klasse
Samfundsfag D/10. klasse

Vi tilbyder max 3 fag ad gangen som e-learning.

E-learning kræver af dig, at du:

 • Følger en fastlagt afleveringsplan
 • Møder til aftalte tider
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan arbejde på PC og kan kommunikere via e-mail og internet

Undervisningens indhold

Kombineret virtuel læring og møder med læreren

AVU e-learning er AVU på nettet kombineret med individuelle møder mellem kursist og lærer.

Virtuel undervisning

Den virtuelle undervisning foregår via vores online platform Google.dk. I Google har hvert e-learningsfag sit virtuelle rum, hvor du finder det materiale, du skal bruge til faget.

Undervisningens indhold

Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes også med eksamen, eller med en særlig prøve (faglig dokumentation) for de moduler, der ikke har eksamen.

Læreren tilrettelægger fagets indhold og materiale, så det bliver så overskueligt og forståeligt som muligt – læreren giver dig de redskaber, der gør det muligt for dig at arbejde på egen hånd. Det skal du nemlig det meste af tiden. Du har mulighed for løbende kontakt og støtte hos din lærer, men du skal være bevidst om, at du selv er i førersædet.

Du skal planlægge og studere mere selvstændigt, end hvis du deltog i holdundervisning. I  ”5 gode råd” kan du læse om, hvordan du kan planlægge dit arbejde.

Hvor henne?

 • Undervisningen er hovedsagelig virtuel, dvs. den foregår via internettet.
 • Møder mellem kursist og lærer foregår på skolen efter aftale - møderne kan evt. også foregå via skype.

Undervisningens opbygning

 • Moduler

  Hvert fag er inddelt i et antal moduler. 

 • Afleveringsplan

  Du følger en afleveringsplan, som er en aftale mellem dig og skolen om at aflevere opgaver på bestemte tidspunkter.

 • Et forsøg pr. fag

  Du har som e-learning-kursist ét forsøg pr. fag pr. niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget som e-learningskursist på AVU gælder nogle generelle adgangskrav til AVU. Derudover gælder nogle særlige betingelser for at læse AVU på nettet.

Personlige og faglige kvalifikationer

Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at arbejde selvstændigt på tilfredsstillende måde og fuldføre den på normal tid.

Derudover skal du være opmærksom på:

 • at du skal have daglig adgang til en computer med internetopkobling.
 • at du skal være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet.
 • at du skal have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer.
 • at du skal have Excel eller regneark fra Open Office på din pc, hvis du deltager i matematik.
 • at du løbende tjekker mail samt e-boks.
 • at deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde.
 • Er du i tvivl om dit faglige niveau eller om forskellige uddannelsers specifikke krav eller om noget helt andet, så kontakt studievejledningen, inden du tilmelder dig.

Skolen stiller microsoft office-pakken til rådighed for alle aktive kursister.

Priser og fag

Priser for AVU e-learning - SU timetal - Frist for optag

Fag

Pris i DKR

SU timetal ½ år

SU timetal 1/1 år

Sidste frist for optag

Dansk F, E, D 240   7,50 15/3
Dansk G 120 10,00 5,56 15/2 ½ år - 15/3 1/1 år
Dansk som andetsprog F, E, D 240   7,50 15/3
Dansk som andetsprog G 120   7,50 15/3
Engelsk F, E, D 240 11,67 5,82 15/2 ½ år - 15/3 1/1 år
Matematik F, E, D 240 15,00 7,50 15/2 ½ år - 15/3 1/1 år
Matematik G 120 8,89 4,44 15/2 ½ år - 15/3 1/1 år
Naturvidenskab F, E, D 240   5,56 15/3
Naturvidenskab G 120 7,78 3,89 15/2 ½ år - 1/1 år kun opstart august
Samfundsfag D 120 6,67   15/2
Samfundsfag G 120 3,89 2,22 15/2 ½ år - 1/1 år kun opstart august

SU

Eksamen

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen afholdes i december og i maj. Tid og sted kan du se i vores undervisningssystem Ludusweb, når du er tilmeldt som kursist.

Mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen afholdes i december/januar og i maj/juni. Tid og sted offentliggøres et stykke tid før og kan ses i LudusWeb.

Godt at vide om eksamen

 • Deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde.
 • For at gå til eksamen skal alle moduler afleveres.
 • Til laboratoriefagene kræves et godkendt laboratoriekursus.
 • Vær OBS på hvilken afdeling eksamen finder sted. Mundtlig og skriftlig kan godt ligge på forskellige afdelinger.
 • Til eksamen skal du medbringe ID med foto.
 • Læs eksamensbekendtgørelsen her

Tilmelding

Du modtager et velkomstbrev via mail vedrørende opstart, når betalingen er registreret hos os

E-learning-koordinator

Else V. Bjerregaard
Koordinator for e-learning

Tlf. 4511 4300
net-uv@kbhsyd.dk

Edulife - vores læringsplatform

Edulife og Google Apps

Vores læringsplatform er Edulife og Google Apps. Skolens intranet hedder edulife.kbhsyd.nu. Du skal logge ind med dit unilogin, som du vil modtage på sms.

På Edulife finder du alt det, du skal bruge. Der vil b.l.a. være diverse info fra skole, nødvendige vejledninger samt oplysning vedr. eksamen, SSO og EP. På Edulife vil hvert e-learningsfag have sit eget site, hvor du finder en oversigt over de faglige moduler, som du skal igennem. Under de enkelte moduler finder du henvisninger/links til dine undervisningsmaterialer, og du finder dine modulopgaver, som du skal arbejde med.

5 gode råd

5 gode til hvis du vil læse e-learning

 • 1. Kend dit mål

  Sæt dig ind i de krav, der stilles i det fag, du er tilmeldt, læs eventuelt i fagbeskrivelserne

 • 2. Planlæg dit arbejde

  En kalender er uundværlig og planlægning giver overblik. Som udgangspunkt for din planlægning anbefaler vi, at du bruger afleveringsplanen med afleveringsdatoerne.

 • 3. Læs aktivt

  Find ud af din personlige læringsstil: Hvor, hvornår og hvordan arbejder og koncentrerer du dig bedst? Indret dig efter det.

 • 4. Gem guldkornene

  Tag noter. Hold styr på dine noter, skriftlige besvarelser, lærerens kommentarer osv.

 • 5. Oplys dine kilder

  Husk korrekt kildeangivelse, når du skriver opgaver og undgå dermed snyd. Gentagen snyd medfører bortvisning.