AVU E-learning

Læs om online undervisning på AVU-niveau i Hvidovre og på Amager. Kom forbi e-learningscentret på Amager. Se åbningstider her.

Hvordan kan jeg læse 9. klasse som fjernundervisning?

Hvis du mangler 9. eller 10. klasse, så kan du faktisk læse det som e-learning. Det betyder at du uden problemer kan få din folkeskoleeksamen - også selvom du er blevet voksen og fx har børn og/eller arbejde. Eller hvis du af andre årsager ikke kan deltage i klasseundervisning.

Du kan bare tage de fag, du mangler som fjernundervisning. Det vi på KBH SYD kalder AVU e-learning. (AVU står for Almen voksenundervisning). Du bestemmer selv, hvornår du vil modtage undervisning og lave lektier. Læs mere om AVU e-learning her på siden.

E-learning på AVU kræver af dig, at du:

 • Følger en fastlagt afleveringsplan
 • Mødes med din lærer en gang imellem til aftalte tider
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan arbejde på PC og kan kommunikere via e-mail og internet

Undervisningens indhold på e-learning

Undervisningens opbygning på AVU e-learning

 • Moduler

  Hvert fag er inddelt i et antal moduler. 

 • Afleveringsplan

  Du følger en afleveringsplan, som er en aftale mellem dig og skolen om at aflevere opgaver på bestemte tidspunkter.

 • Et forsøg pr. fag

  Du har som e-learning-kursist ét forsøg pr. fag pr. niveau. 

Mødes med din lærer engang imellem

Du skal læse derhjemmefra, når du læser AVU som e-learning, men det skal faktisk også mødes med din lærer engang imellem. Det er både for at få hjælp og får at få sat et ansigt på din underviser. Det gør det nemmere at gennemføre fagene som e-learning.

Den virtuelle undervisning foregår via vores online platform Google for education. På skolens google platform har hvert e-learningsfag sit virtuelle rum, hvor du finder det materiale, du skal bruge til faget. Det vil du blive introduceret for, når du er tilmeldt fagene som e-learning.

AVU-fag på e-learning

Du kan få undervisning i en lang række fag på nettet. Bl.a. i dansk og engelsk.

Fag

Niveau

Dansk G/9. klasse
Dansk F, E og D/10. klasse
Dansk som andetsprog G/.klasse
Dansk som andetsprog F, E og D/10. klasse
Engelsk F, E og D/10. klasse
Matematik G/9. klasse
Matematik F, E og D/10. klasse
Naturvidenskab G/9. klasse
Samfundsfag G/9. klasse
Samfundsfag D/10. klasse
Tysk G/10. klasse

Undervisningens indhold

Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes også med eksamen, eller med en særlig prøve (faglig dokumentation) for de moduler, der ikke har eksamen.

Læreren tilrettelægger fagets indhold og materiale, så det bliver så overskueligt og forståeligt som muligt – læreren giver dig de redskaber, der gør det muligt for dig at arbejde på egen hånd. Det skal du nemlig det meste af tiden. Du har mulighed for løbende kontakt og støtte hos din lærer, men du skal være bevidst om, at du selv er i førersædet.

Du skal planlægge og studere mere selvstændigt, end hvis du deltog i holdundervisning. I  ”5 gode råd” kan du læse om, hvordan du kan planlægge dit arbejde.

Adgangskrav for AVU e-learning

For at blive optaget som e-learningskursist på AVU gælder nogle generelle adgangskrav. Derudover gælder nogle særlige betingelser for at læse AVU på nettet.

Personlige og faglige kvalifikationer

Du skal være fyldt 18 år.

Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at arbejde selvstændigt på tilfredsstillende måde og fuldføre den på normal tid.

Derudover skal du være opmærksom på, at du skal:

 • have daglig adgang til en computer med internetopkobling.
 • være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet.
 • have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer.
 • have Excel eller regneark fra Open Office på din pc, hvis du deltager i matematik.
 • tjekke mails løbende samt e-boks.
 • gå til eksamen, og at eksamen kræver fysisk fremmøde.

Er du i tvivl om dit faglige niveau eller om forskellige uddannelsers specifikke krav eller om noget helt andet, så kontakt studievejledningen, inden du tilmelder dig.

Skolen stiller microsoft office-pakken til rådighed for alle aktive kursister.

Priser og fag

Her finder du AVU-fag og priser for AVU e-learning i København, såvel som SU-timetal og holdstart.

  Optag fra 20.01.19:   Pris i DKK   SU/Timetal   Eksamen  
  1/2 års fag        
  Dansk G - 7daG618   120 10,67 Sommer 2019
  Engelsk FED - 7enD618   240 12,00 Sommer 2019
  Matematik FED - 7maD618   240 15,99 Sommer 2019
  Matematik G - 7maG618   120 9,33 Sommer 2019
  Naturvidenskab FED - 7naD618   240 12,00 Sommer 2019
  Naturvidenskab G - 7naG618   120 8,00 Sommer 2019
  Samfundsfag D - 7saD618   120 6,67 Sommer 2019
  Samfundsfag G - 7saG618   120 4,00 Sommer 2019
  Tysk G - 7tyG618   120 9,33  sommer 2019
           
  Optag fra 20.01.19:   Pris i DKK SU /Timetal Eksamen
  1/1 års fag        
  Dansk D - 7daD518   240 8,01 Vinter 2019
  Dansk G - 7daG518   120 5,33 Vinter 2019
  Engelsk D - 7enD518   240 6,00 Vinter 2019
  Dansk som andetsprog D - 7dfD518   240 8,67 Vinter 2019
  Dansk som andetsprog G - 7dfG518   120 8,00 Vinter 2019
  Matematik D -  7maD518   240 8,01 Vinter 2019
  Matematik G -  7maG518       120 4,67 Vinter 2019
  Naturvidenskab D - 7naD518   240 6,00 Vinter 2019
  Naturvidenskab G - 7naG518   120 4,00 Vinter 2019
  Samfundsfag G - 7saG518   120 2,00 Vinter 2019
           

SU

Eksamen på AVU e-learning

Skriftlig eksamen på AVU e-learning

Skriftlig eksamen afholdes i december og i maj. Tid og sted kan du se i vores undervisningssystem Ludusweb, når du er tilmeldt som kursist.

Mundtlig eksamen på AVU e-learning

Mundtlig eksamen afholdes i december/januar og i maj/juni. Tid og sted offentliggøres et stykke tid før og kan ses i LudusWeb.

Godt at vide om eksame på e-learning

 • Deltagelse i eksamen kræver fysisk fremmøde.
 • For at gå til eksamen skal alle moduler afleveres.
 • Til laboratoriefagene kræves et godkendt laboratoriekursus.
 • Vær OBS på hvilken afdeling eksamen finder sted. Mundtlig og skriftlig kan godt ligge på forskellige afdelinger.
 • Til eksamen skal du medbringe ID med foto.

Tilmelding

Du modtager et velkomstbrev via mail vedrørende opstart, når betalingen er registreret hos os

Edulife - vores læringsplatform

Edulife og Google Apps

Vores læringsplatform er Edulife og Google Apps. Skolens intranet hedder edulife.kbhsyd.nu. Du skal logge ind med dit unilogin, som du vil modtage på sms.

På Edulife finder du alt det, du skal bruge. Der vil b.l.a. være diverse info fra skolen og nødvendige vejledninger. På Edulife vil hvert e-learningsfag have sit eget site, hvor du finder en oversigt over de faglige moduler, som du skal igennem. Under de enkelte moduler finder du henvisninger/links til dine undervisningsmaterialer, og du finder dine modulopgaver, som du skal arbejde med.

AVU e-learningscenter med base på Amager

Kontakt E-learningcentret

KBH SYDs E-learningcenter har åbent for fysiske henvendelser fem dage om ugen. Du finder E-learningscentrets åbningstider her

Du er også altid velkommen til at ringe til os på 4511 4321. Vi har åben for telefonisk henvendelse alle dage mellem 10:00 og 14:00 eller skrive en mail (net-uv@kbhsyd.dk) til e-learningkontoret.

5 gode råd

5 gode råd, hvis du vil læse e-learning

 • 1. Kend dit mål

  Sæt dig ind i de krav, der stilles i det fag, du er tilmeldt, læs eventuelt i fagbeskrivelserne

 • 2. Planlæg dit arbejde

  En kalender er uundværlig og planlægning giver overblik. Som udgangspunkt for din planlægning anbefaler vi, at du bruger afleveringsplanen med afleveringsdatoerne.

 • 3. Læs aktivt

  Find ud af din personlige læringsstil: Hvor, hvornår og hvordan arbejder og koncentrerer du dig bedst? Indret dig efter det.

 • 4. Gem guldkornene

  Tag noter. Hold styr på dine noter, skriftlige besvarelser, lærerens kommentarer osv.

 • 5. Oplys dine kilder

  Husk korrekt kildeangivelse, når du skriver opgaver og undgå dermed snyd. Gentagen snyd medfører bortvisning.