AVU-pakkerne

AVU-trappen.
Sådan kommer du fra basis-niveau / 9. eller 10. klasse til HF. Klik på grafen for at læse mere.

Sådan kommer du fra DSA Basis / 9. eller 10. klasse til HF. 

Holdene er ½-års-hold

DSA Basis (Dansk som andetsprog Basis)

  • Dansk basis (H), Matematik basis (H), Engelsk Basis (H)

Kommer du lige fra sprogskolen? Så skal du melde dig til vores basispakke. Du bliver undervist i dansk, matematik og engelsk - og i grundlæggende IT. Du går i skole hver dag 5-6 timer og vil arbejde og lære meget. Undervejs går du til prøve, sådan at du lærer det danske eksamenssystem at kende.

Læs mere

DSA G (Dansk som andetsprog G)

  • Dansk (G), Matematik (G), Engelsk (G)

Er du parat til at tage 9. klasse for voksne, så skal du i gang med G-pakken. Den er delt i to. Den første del har fokus på dansk, engelsk og matematik. Du går i skole hver dag og vil arbejde og lære meget. Du går til eksamen i dansk og engelsk ved forløbets afslutning, så du har papir på dine kvalifikationer

Broen til EUD (Erhvervsuddannelse)

  • Dansk (G), Matematik (G), Engelsk (G), Samfundsfag (G)

Broen til EUD er vores tilbud til dig, der enten har været ude af skolen i flere år og trænger til at genopfriske de vigtigste fag - eller til dig, som skal have kvalifikationer til at søge ind på en erhvervsskole. Vi lægger stor vægt på, at teori og praksis hænger sammen og undervejs besøger vi fx erhvervsskoler og andre relevante steder. Dansk, matematik og engelsk suppleres af samfundsfag, og du slutter af med eksamen i alle fire fag, så du har papir på dine kvalifikationer.

FE-Pakken

  • Dansk eller DSA (FE), Matematik (FE), Engelsk (FE). Vælg mellem Naturvidenskab (GD), Samfundsfag (GD) eller Historie (GD)

FE-pakken er til dig, som har mod på at gå den boglige vej - enten mod HF eller de erhvervsuddannelser, som kræver højere adgangsniveauer. Du skal have dansk/dansk som andetsprog, matematik og engelsk og derudover vælge et fag. Har du ikke tidligere haft samfundsfag, er det nu, du får det på skemaet. 

Veje videre (Ordblind)

  • 9. klasse for ordblinde. Dansk (G), Matematik (G), Engelsk (G), Samfundsfag (G)

Et tilbud til dig, der er ordblind og over 16 år. Du kommer på hold med ca. 18 deltagere og får: Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag. Du får støtte og hjælpemidler som fx IT-rygsækken (pc med støtteprogrammer). Undervisningen er i et godt og trygt miljø med meget erfarne lærere.

Broen til HF

  • Dansk (ED), Engelsk (ED), Matematik (FE), Naturvidenskab (D) 

Vores bro-pakke til hf er til dig, der enten trænger til at genopfriske fagene fra folkeskolen, inden du søger ind på hf, eller dig, der lige har taget andre pakker på vores skole. 

Vi forventer, at du har en seriøs indstilling til det at gå i skole, og at du er indstillet på at arbejde. Til gengæld stiller vi op med meget erfarne lærere, som vil lære dig at kende og støtte dig. Vi har rigtig gode erfaringer med denne pakke, som består af dansk, matematik, engelsk og naturfag.