9. - 10. klasse/AVU

AVU - 9.- 10. klasse for voksne i København

AVU er en forkortelse for Almen Voksenuddannelse og er for alle, der har brug for at afslutte eller forbedre fag på niveau med folkeskolens afgangsprøve. Du skal være fyldt 18 år for at kunne begynde på AVU.

Fakta om AVU

 • Adgangskrav

  Du behøver ikke at have særlige forudsætninger for at deltage. 

 • Folkeskolens eksamen

  Prøverne har samme værdi som folkeskolens afsluttende prøver og giver adgang til de samme uddannelser.

 • Hvem går på AVU?

  Uddannelsen henvender sig til alle over 18 år, der har behov for at opfriske nogle fag på grundskoleniveau.

 • SU

  Du er berettiget til SU, mens du læser AVU.

AVU-pakker:

AVU-strukturen

Basecamp - et afklaringsforløb

BaseCamp på HF & VUC København Syd

BaseCamp er et 13 ugers afklaringsforløb på AVU på KBH SYD for unge, der ønsker hjælp til at finde frem til, hvilke veje de skal gå i forhold uddannelse- og job.

Forløbet henvender sig hovedsagligt til unge, der har udfordringer med at påbegynde uddannelse, ikke har gået i skole i lang tid eller har dårlige skoleoplevelser med i bagagen.

Forløbet berettiger til SU, og hvis kursisterne under forløbet tilmelder sig uddannelse, der starter til august, kan SU forlænges.

Læs mere om Basecamp

Broen til EUD: Vil du videre på en erhvervsuddannelse?

Broen til EUD er vores tilbud til dig, der enten har været ude af skolen i flere år og trænger til at genopfriske de vigtigste fag - eller til dig, som skal have kvalifikationer til at søge ind på en erhvervsskole. Vi lægger stor vægt på, at teori og praksis hænger sammen og undervejs besøger vi fx erhvervsskoler og andre relevante steder. 

 • På 16 uger får du dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.
 • Du afslutter med eksamen og har papir på dine kvalifikationer.

Læs mere om AVU-pakkerne

Broen til HF: Vil du videre på HF?

HF-Broen eller FE-pakken?

Vores bro-pakke til HF er til dig, der enten trænger til at genopfriske fagene fra folkeskolen, inden du søger ind på HF, eller dig, der lige har taget andre pakker på vores skole. 

Vi forventer, at du har en seriøs indstilling til det at gå i skole, og at du er indstillet på at arbejde. Til gengæld stiller vi op med meget erfarne lærere, som vil lære dig at kende og støtte dig. Vi har rigtig gode erfaringer med denne pakke, som består af dansk, matematik, engelsk og naturfag. 

Læs mere om AVU-pakkerne

Niveauer

 • AVU

  AVU - Almen VoksenUddannelse - giver samme muligheder som folkeskolens 9. og 10. klasse + lidt mere.
 • AVU trin G

  AVU trin G svare til folkeskolens 9.klasse, og AVU trin D til lidt over folkeskolens 10. klasse.

 • G + D

  Der er afsluttende prøver efter trin G og D. Prøvebeviset kan anvendes, hvis du som voksen vil søge ind på uddannelser, der kræver folkeskolens afgangsprøver i et eller flere fag.

 • F + E

  Flere af fagene tilbydes på flere trin som en slags samlet pakke. Du modtager et deltagerbevis.

 • E + D

  Flere af fagene tilbydes på flere trin som en slags samlet pakke. Afsluttes med en prøve.

 • Basis

  Er på niveau med folkeskolens 7.-8. klasse

Fag og priser

Priser på AVU-fag

Der er deltagerbetaling AVU.

Du finder priser for AVU-fag her

Fag på AVU-niveau

Se alle fag på AVU-niveau

Skema

AF-eksamen i København

En AF-eksamen (Almen Forberedelseseksamen) giver direkte adgang til den 2-årige HF eller en anden ungdomsuddannelse. En AF-eksamen består af en række obligatoriske fag, der hver afsluttes med en eksamen. 

 • Dansk F E D
 • Eller Dansk som andetsprog F E D
 • Engelsk - F E D
 • Matematik - F E D
 • Naturfag G

Et af følgende fag på G eller D-niveau; historie, samfundsfag, tysk eller fransk (vi tilbyder kun historie og samfundsfag).

Det bedste er, at jeg har noget at stå op til om morgenen. Og jeg har et mål til sidst, nemlig eksamen. Jeg vil gerne være frisør eller kosmetolog.
- AVU-kursist