Tobaksfri skole

Tobaksfri skoletid på HF & VUC København Syd

HF & VUC København Syd indfører tobaksfri skoletid pr. 1. august 2021. Formålet er at sikre et godt lærings-, trivsels- og arbejdsmiljø for alle elever, kursister og medarbejdere på skolen.

Tobaksfri skoletid betyder, at det ikke er tilladt at anvende/ryge tobak i skole- og arbejdstiden. Det vil sige fra vi møder ind kl. 8.10 til det sidste undervisningsmodul slutter kl. 16.10.

Tobaksfri skoletid gælder for alle elever, kursister, medarbejdere og besøgende på skolen og inkluderer alle typer tobak, herunder cigaretter, e-cigaretter, tyggetobak, snus, opvarmet tobak og lignende.

Vi har længe haft et røgfrit miljø på skolens inde-arealer. Med indførelsen af Tobaksfri skoletid må tobak heller ikke anvendes uden for skolens område i skole-/arbejdstiden. Skolens arealer er stadig tobaksfri før og efter skole- og arbejdstid.