KBH SYDs FAQ

Find svar på næsten alt... her i FAQ'en
(A-Å)

KBH SYDs FAQ

A

Adresse: Tjek din adresse i Ludusweb

Aflysninger: Aflysninger og ændringer kan ses i Ludusweb

B

Barsel: Læs om, hvordan du søger SU under barsel her. Derudover er det vigtigt, at du, inden du går på barsel, meddeler studievejledningen om du ønsker, at være studieaktiv eller ej under din barsel.

Bøger: Her på skolen bruger vi læringsplatforme og e-bogsmaterialer. Læs mere her

Billeder: Du kan melde dig til at blive en af skolens modeller og få taget billeder af en professionel fotograf. Hold øje med opslag på Edulife. Læs om KBH SYDs regner for foto og video

C

Classroom: Det er en del af skolen digitale læringsplatform. Din lærer giver dig adgang til dig Classroom, når undervisningen går i gang. Hvis du er e-learningselev, vil du derfor først kunne få adgang umiddebart før din lærer starter den online undervisning. Der kan gå op til 24 timer fra din lærer har inviteret dig ind i Classroom, til du har adgang. Læs mere på e-learning

Computer: Alle elever skal have deres egen computer med til undervisningen. Vi vil i videst muligt omfang hjælpe jer, hvis du har it-problemer her på skolen, fx med at komme på nettet, installation af programmer og printeradgang. Læs mere om Computer og IT her

Corona: Læs skolens coronainformation her

D

Dispensation: Du kan søge dispensation fra eksamensreglerne, hvis du har et handicap, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig (for eks. en læge). Læs mere under Vejledning

Dispensation fra studieaktivitetskravet: I særlige tilfælde kan du søge dispensation fra kravet om studieaktivitet. Det vil sige, hvis du ved at du pga. sygdom eller andre ekstraordinære forhold vil få højt fravær. Du søger via denne blanket.

Dejlig: Alle vores elever er dejlige!

Dimission: Årets gladeste dag, hvor alle skolens studenter får eksamensbeviser udleveret.

E

Eksamen: Al praktisk information omkring afholdelsen af eksamen offentliggøres i Edulife og på elevintra.

EP: For at få en hel HF på HF-enkeltfag skal du lave et ”Eksamensprojekt (EP)”.

E-learning: E-learning er enkeltfagsundervisning via internettet. Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med eksamen.

Elevatorerne: Du skal have en god grund til at få udleveret nøgle til elevatorerne, spørg i studieservice/receptionerne, hvis du har brug for en nøgle.

Elevintra: På Edulife finder du Elevintra. Her er masser af gode informationer.

Elevrådet: Du kan melde dig ind i Elevrådet og/eller Festudvalg. Der er elevrådråd på begge afdelinger. Elevrådet har repræsentanter i bestyrelsen og er med til at planlægge de sociale arrangementer.

Edulife: Skolens intranet. Det er vigtigt at logge på Edulife hver dag og se opdateringer fra skolen. Find det her.

F

Fravær: Du skal være studieaktiv for at kunne gå på skolen. Lærerne registrerer elevernes fremmøde til hver undervisningsgang, også om du er kommet til tiden og er blevet til undervisningen er slut.
Husk dit fravær må aldrig overskride 20 %, så hold dit fravær under det.
Vil du vide hvad 
TL og ML betyder, så hop ned til "T" og "M" her i FAQ'en

Fester: Festerne bliver arrangeret af skolens elevtråd og/eller festudvalg. Du kan melde dig ind, hvis du vil være med.

Feriekalender: Se skolens feriekalender på hjemmesiden.

G

Glemte ting og sager: Finder vi glemte ting og sager vil vi opbevare dem en vis periode. Spørg i servicecenteret/receptionerne.

Google: KBH SYD er en google-skole. Det betyder, at vi anvender Google For Education i undervisningen. Du logger på her. Er du i tvivl om login, læs mere her.

Gruppevejledning: Når du får gruppevejledning, så mødes du sammen med en mentor og 4-5 andre elever og snakker om alt det, der vigtigt for at du kan komme godt igennem din uddannelse. Du både giver og modtager råd og vejledning og deler erfaringer med de andre deltagere. Man mødes 4-6 gange.

I

Informationer: Alle er forpligtet til selv at holde øje med relevante informationer via Edulife og Ludusweb. Tjek begge platforme hver dag.

Idrætsdag: Skolen afholder en årlig idrætsdag for elever og lærere, det er som regel i oktober.

K

Kantine: På Hvidovre-afdelingen er der kantine på 1. sal. På Amager-afdelingen er der en café i stuen.

Klager over prøver og eksamen: Klager skal være skriftlige og præcisere og begrunde klagepunkterne. Læs mere her.

Læse- og staveproblemer: Har du svært ved at læse og skrive? I løbet af året kan du blive testet af læsevejledere, og vi vil efter behov tilbyde dig læsetræning. Der er særlig hjælp til ordblinde. Kontakt en ordblindevejleder.

LudusWeb: I LudusWeb kan du se de hold, du er tilmeldt, og du kan se dit skema. Du kan ændre dit mobilnummer og din mail - så det altid er opdateret, husk det! Login på LudusWeb: Klik på knappen ”Log på med UNI•Login” og login med dit uni-login.

Lokaleplan: Du finder lokaleplaner på skolens hjemmeside.

Login: Få hjælp til login her

Lektiehjælp / studiecafé: I studiecaféen kan du komme og lave lektier, opgaver eller bare få ekstra hjælp til det du synes kan være svært. Der er altid en lærer tilstede. Hold øje med opslag på Edulife.
Hvis du har brug for ekstra undervisning i det fag, fx hvis du har særlige udfordringer, så kan du få ekstra støtte gennem SPS. Spørg din lærer om dette, og læs mere her

M

Mentor: Skolens mentorkorps består af elever og lærere, der kan hjælpe dig som f.eks. har svært ved at strukturere din dag eller som har brug for en at tale om særlige udfordringer i hverdagen. Et mentorforløb består af 4-6 samtaler. Hvis du gerne vil have en mentor, så snak med din lærer om det.

ML: ML i % viser hvad du ender med i fravær, hvis du kommer til alle timer fra nu og til faget slutter. TL er tilbudte lektioner. Den viser hvor mange af de afholdte lektioner du har været til. Den må ikke overstige 20 %

N

Netværk: Det trådløse netværk (WIFI) hedder: KBHSYD. Log på med den kode, du har fået på sms, da du startede på skolen. Eller prøv gæstenetværket Wifi: KBHSYD-Guest

O

Officepakke: Outlook / Office 365. Link: login.microsoftonline.com. Brugernavn: [UNI•Login-brugernavn]@kbhsyd.dk + Adgangskode

Ordblind: Skolen tilbyder ordblindeundervisning. Vil du gerne testes for ordblindhed, så kontakt en ordblindevejleder.

P

Print: Du har mulighed for at printe. Brug PrinterLink: print.kbhsyd.dk. Printerne hedder noget med A (printere på Amager) eller H (printere i Hvidovre) og så et lokalenummer eller etage-angivelse. Navnene på printerne står også på selve printerne.

Parkering: Der er parkeringsmuligheder ved begge skoleafdelinger.

Psykologhjælp: Skolen har tilknyttet psykologen Camilla. Hvis du har brug for et psykologforløb, så tal med din lærer om det.
Hvis du har brug for yderligere hjælp, så samarbejder skolen med ung-til-ung-rådgivningen Headspace og misbrugsrådgivningen KABS.

R

Rygning: Der må kun ryges i de gældende rygezoner udenfor. 

Refusion: Find links og info om refusion af deltagerbetaling på elevintra. Læs mere her.

Regler: Følg altid skolens studie- og ordensregler, så er du sikker på at du ikke kommer i uføre.

S

SSO: Elever, som tager en hel HF, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, der bedømmes af lærer og censor.

Studiekort: Du finder KBH SYDs studiekort som app på Apple Store og Google Play. Du får altså ikke noget plastikkort, men skal blot vise dit studiekort med mobilen.

Studiecafé: Hop til opslaget om "lektiehjælp" under "L"

SU: Du skal selv ansøge om SU på www.su.dk. Kontakt skolens SU-vejleder og find svar på dine spørgsmål om SU her

Sygeeksamen: Hvis du bliver syg til din eksamen, skal du ringe til skolen hurtigst muligt og give besked. Dernæst SKAL du følge proceduren for Syge-ved-eksamen, som du finder på elevintra. Du SKAL bl.a. hente dokumentation fra din læge.

Sygemelding til undervisning: Skriv til din lærer i LudusWeb og fortæl, at du er syg. Hvis du er syg i længere tid skal du indhente lægelig dokumentation og ansøge om dispensation for studieaktivitet. Det gør du studiekontoret.

Skemaer: Du kan se dit skema i Ludusweb.

T

Tilmelding: Du bliver tilmeldt hold/klasser i vejledningen eller via skolens webshop

Tilbagebetaling: Hvis du afslutter en hel HF med enkeltfag, kan du få deltagerbetalingen for dine fag tilbage, hvis du består fagene. Det gælder også, hvis du afslutter og består alle fag i en pakke (for eks. en pædagogpakke, dog undtaget politipakken). Gem dine kvitteringer!

TL: TL er tilbudte lektioner. Den viser hvor mange af de afholdte lektioner, du har været til. Den må ikke overstige 20 %. ML i % viser hvad du ender med i fravær, hvis du kommer til alle timer fra nu og til faget slutter.
Hvis du har mere end 20 % TL, får du en skriftlig advarsel, og de følgende 14 dage skal du komme til hver eneste lektion. Formår du ikke at nedbringe dit fravær merkant, bliver du udmeldt.

Trivsel: Hvis du ikke trives på skolen, så tag en snak med dine lærere. Vi har mange tilbud som kan hjælpe dig med at trives. Det samme gælder, hvis du har konflikter med dine klassekammerater. Hiv fat i din lærere.

U

Uddannelsesvalg: I løbet af året får vi besøg af vejledere fra Studievalg København, som kommer rundt og fortæller om videregående uddannelse. Hold øje med EduLife

V

Vejledningen: Er du i tvivl, om hvilke niveauer og fag, du skal læse? Så snak med vejledningen. De kan også hjælpe, hvis du har behov for ekstra hjælp, har brug for at snakke om dit fravær, eller gerne vil sikre dig, at du har de rigtige kvalifikationer til at søge videre uddannelse.

W

Wifi: Find login info her

KBH SYDs A til Å
Er der noget, du er i tvivl om så tjek listen her ud. Her finder du svar om næste alt ... om livet på KBH SYD ;-)