Idræt og sport!

Idrætsdag på KBH SYD

I oktober reserverer vi altid en dag til idrætten for alle på skolen - både medarbejdere og elever. Idrætslærerne, arbejder hvert år på at skabe en sjov fælles dag for hele skolen, og studiekontoret, administrationen og de øvrige lærere bakker op om dagen blandt andet ved at styre de forskellige poster. Vi mener, at det er vigtigt at dyrke samarbejdet og derfor kræver de fleste idrætsaktiviteter, at eleverne bruger hinanden. Uden fælles hjælpe kan udfordringerne nemlig ikke løses. 

Læs mere om de forskellige idrætsdage:

 

Fodbold på KBH SYD

Vi samarbejder med Hafnia-Hallen, en sportshal i Valby, som blandt andet har nogle fantastiske faciliteter for fodboldturneringer! Vores idrætslærere har god kontakt til medarbejderne i Hafnia, hvilket ofte resulterer i sjove og udfordrende projekter for eleverne. 

Som elev har man også mulighed for selv at tage teten og opbygge et samarbejde med hallen for fritidsaktiviteter. Eksempelvis tog eleven Ronni initiativ til et samarbejde og fik sammen med Hafnia-Hallen stablet en fodboldturnering for hele skolen på benene. Det gav anledning til en masse gode timer for lærere og elever og styrkede sammenholdet blandt de deltagende.

“Vi bliver klart mere sammentømrede som klasse, og det er fedt at være sammen om noget andet end lektierne. Også her nu hvor vi har eksamen - der er det ikke alle mand for sig selv. Vi er sammen om det. Folk sørger for, at klassekammeraterne kommer op og trækker eksamensemner. Det skaber en rigtig god sammenhæng”.
- HF-elev Ronni Folkersen