Praktisk info

Som elev på HF & VUC København Syd har du brug for information - både før du starter og mens du går på skolen. De to vigtigste steder er:

  • Skolens Kursistintra (Edulife)
  • LudusWeb