Kursistrådet

I skabelsen af en skole med fokus på kursisterne læring er det væsentligt med et frugtbart og formaliseret samarbejde med kursistrådet.

Derfor har vi i fællesskab udarbejdet et kommissorium, hvor visioner og arbejdsformer er ekspliciteret. Det er tanken, at kursistrådet jævnligt inddrages i skolens udvikling – fx deltager kursistrådet i udarbejdelse af skolens værdier og i løbende kursistundersøgelser som skal bidrage til at vi hele tiden udvikler os til en skole, der inddrager kursisternes meninger og behov.

Skolen har to fungerende kursistråd. Et på hver skoleafdeling

Kursistrådet er ansvarlige for de sociale arrangementer på København Syd.

Arrangementerne har til formål at skabe fællesskab blandt kursisterne og styrke kursisternes tilhørsforhold til skolen. Vellykkede sociale arrangementer er vigtige, fordi de skaber god stemning og fællesskab blandt de nuværende kursister, men også fordi de styrker HF & VUC Københavns omdømme blandt den potentielle målgruppe.

Skolen vil med støtte til de sociale arrangementer forsøge at tilgodese den sammensatte kursistgruppes ønsker og behov for fællesskab på skolen, som et sjovt og hyggeligt supplement til det faglige fællesskab, kursisterne i forvejen har.

Mål

  • At kursistrådet er briefet om ledelsesmæssige beslutninger vedr. sociale arrangementer.
  • At kursistrådet sammen med relevante ledere og studieadministrationen op mod sommerferien eller i løbet af skoleårets start finder datoerne for fester og arrangementer for næstkommende skoleår
  • At kursistrådet fra skoleårets start får beskrevet og besluttet de 6-8 arrangementer, de ønsker at afholde i løbet skoleåret og at de fremlægger dem for uddannelsescheferne
  • Sikre at de to festudvalg tager ejerskab om dette.

Succeskriterium

Det handler ikke om hvor mange, der deltager til hver arrangement, men om, at dem, der er med til arrangementet hygger sig og har det sjovt.

Det skal være sjovt at gå her

Det er ikke bare lektielæsning, flid og slid at gå på København Syd. De sociale arrangementer er en stor del af livet på skolen. På hver afdeling bliver der i løbet af skoleåret afholdt mellem 6 og 8 sociale arrangementer. Det kan være fest, fredagscafé, idrætsdag, filmaften og lignende. 

Vi tager forbehold for at nogle af arrangementerne godt kan ændre karakter: Det kan f.eks. være at festudvalget i samråd med skolen, beslutter at der i stedet for en fest skal være f.eks. SuperBowl-aften.

Det er dog en god idé at notere datoerne i kalenderen, det skal nok blive sjovt - hvad end det bliver.

Vil du være med i kursistrådet, kan du finde kontaktinfo på skolens Kursistintra via edulife

Eksempler på kursistrådets arbejde

Simone, kursistrådsformand på Amager-afdelingen, havde inviteret berømte politikere til debat om afstemningen om retsforbeholdet d.3.12. 2015

Så i går havde Amager-afdelingen besøg af Bertel Haarder (V), Pelle Dragsted (EL), Christian Langballe (DF), Peter Hummelgaard Thomsen (A) og Alexander Porsman fra Dansk Industri.
Super spændende politikerdebat i Pavillonen i går. Ca 120 kursister mødte op for at høre de inviterede politikere hjælpe dem med at forklare hvad det er vi skal stemme om d. 3.12.2015

kursistrådet på KBH SYD har inviteret til debatmøde
kursistrådet på KBH SYD har inviteret til debatmøde
kursistrådet på KBH SYD har inviteret til debatmøde