KBH SYDs A til Å

Find svar på næsten alt...

KBH SYDs A-Å

A

Adresse: tjek din adresse i Ludusweb

Aflysninger: Aflysninger og ændringer kan ses i Ludusweb

B

Bøger: Bøger låner du gratis mod en underskrift. Husk at aflevere dem igen efter eksamen.

Billeder: Du kan melde dig til at blive en af skolens modeller og få taget billeder af en professionel fotograf. Hold øje med opslag på Edulife. 

C

Computer: Alle elever have deres egen computer/tablet med til undervisningen. Der er ingen særlige krav til programmer eller styresystemer. Vi vil i videst muligt omfang hjælpe jer, hvis du har it-problemer her på skolen, fx med at komme på nettet, installation af programmer og printeradgang.

D

Dispensation: Du kan søge dispensation fra eksamensreglerne, hvis du har et handicap, som gør det nødvendigt. Der skal foreligge en erklæring fra en sagkyndig (for eks. en læge).

Dejlig: Alle vores elever er dejlige!

Dimission: årets gladeste dag hvor alle skolens studenter får eksamensbeviser udleveret.

E

Eksamen: Al praktisk information omkring afholdelsen af eksamen offentliggøres i Edulife og på kursistintra.

EP: For at få en hel HF på HF-enkeltfag skal du lave et ”Eksamensprojekt (EP)”. Eksamensprojektet skal laves inden for de sidste 6 uger af undervisningen.

E-learning: E-learning er enkeltfagsundervisning via internettet. Undervisningens indhold svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med eksamen.

Elevatorerne: Du skal have en god grund til at få udleveret nøgle til elevatorerne, spørg i studieservice/receptionerne, hvis du har brug for en nøgle.

Edulife: Skolens intranet.

F

Fravær: Du skal være studieaktiv for at kunne gå på skolen. Lærerne registrerer kursisternes fremmøde til hver undervisningsgang, også om du er kommet til tiden og er blevet til undervisningen er slut.

Fester: Festerne bliver arrangeret af skolens kursistråd og/eller festudvalg. Du kan melde dig ind, hvis du vil være med.

Feriekalender: Se skolens feriekalender på hjemmesiden.

G

Glemte ting og sager: Finder vi glemte ting og sager vil vi opbevare dem en vis periode. Spørg i servicecenteret/receptionerne.

H

Holdskift: Hvis du ønsker at skifte hold, skal du gå til vejlederne, som undersøger om det kan lade sig gøre.

I

Informationer: Alle er forpligtet til selv at holde øje med relevante informationer via Edulife og Ludusweb. Tjek begge platforme hver dag.

Idrætsdag: Skolen afholder en årlig idrætsdag for elever og lærere, det er som regel i oktober.

K

Klager over prøver og eksamen: Klager skal være skriftlige og præcisere og begrunde klagepunkterne. Klager sendes til skolens ledelse.

Kursistrådet: Du kan melde dig ind i Kursistrådet og/eller Festudvalg. Der er kursistråd på begge afdelinger. Kursistrådet har repræsentanter i bestyrelsen og er med til at planlægge de sociale arrangementer.

Kantine: På Hvidovre-afdelingen er der kantine på 1. sal. Amager-afdelingen er desværre ikke stor nok til at en kantine har omsætning nok, med Superbrugsen og Netto ligger lige ved siden af.

Kursistintra: På Edulife finder du Kursistintra. Her er masser af gode informationer.

Læse- og staveproblemer: Har du svært ved at læse og skrive? I løbet af året kan du blive testet af læsevejledere, og vi vil efter behov tilbyde dig læsetræning. Der er særlig hjælp til ordblinde. Kontakt en ordblindevejleder.

Ludus-Web: I Ludus-Web kan du se de hold du er tilmeldt, og du kan se dit skema. Du kan ændre dit mobilnummer og din mail - så det altid er opdateret, husk det! Login på LudusWeb: Klik på knappen ”Log på med UNI•Login” og login med dit uni-login.

Lokaleplan: Du finder lokaleplaner på skolens hjemmeside.

Login: Edulife og Google: Brugernavn: [UNI•Login-brugernavn]@kbhsyd.nu + Adgangskode: din adgangskode til UNI•Login. NB: Her skal du bruge kbhsyd.nu (ikke kbhsyd.dk).

Lektiehjælp: Skolen tilbyder lektiehjælp. Hold øje med opslag på Edulife.

N

Nulstil din UNI•Login-kode: Hvis du har problemer med din kode, kan du få den nulstillet ved at sende en SMS til 30 44 56 25 med teksten ’kodeord’.

Netværk: Det trådløse netværk (WIFI) hedder: KBHSYD. Log på med UNI•Login. Eller prøv gæstenetværket Wifi: KBHSYD-Guest og Log på med UNI•Login.

O

Officepakke: Outlook / Office 365. Link: login.microsoftonline.com. Brugernavn: [UNI•Login-brugernavn]@kbhsyd.dk + Adgangskode: din adgangskode til UNI•Login.

Ordblind: Skolen tilbyder ordblindeundervisning. Vil du gerne testes for ordblindhed, så kontakt en ordblindevejleder.

P

Print: Du har mulighed for at printe. Brug PrinterLink: print.kbhsyd.dk. Log på med UNI•Login. Printere på Amager hedder noget med A, og så et lokalenummer eller etage-angivelse. Printere på Hvidovre hedder noget med H, og så et lokalenummer eller etage-angivelse.

Parkering: Der er parkeringsmuligheder ved begge skoleafdelinger.

R

Rygning: Der må ikke ryges indendørs. Dette gælder også e-cigaretter.

Regler: Følg altid skolens studie- og ordensregler, så er du sikker på at du ikke kommer i uføre.

S

SSO: Eelever, som tager en hel hf, skal udarbejde en Større Skriftlige Opgave, der bedømmes af lærer og censor.

SU: Du skal selv ansøge om SU på www.su.dk

Sygeeksamen: Hvis du bliver syg til din eksamen, skal du ringe til skolen hurtigst muligt og give besked. Hvis du vil gå op til sygeeksamen (kun på hf), er det vigtigt, at du kontakter din læge og får dokumention på at du har været syg. Læs mere på kursistintra under "syg til eksamen". Her finder du også en blanket, som du skal udfylde.

Sygemelding til undervisning: Du skal sygemelde dig i LudusWeb. Hvis sygmeldingen varer over en uge, skal du kontakte vejledningen. 

Skift kodeord: UMS og skift UNI•Login-kode. Link: ums.kbhsyd.dk. Log på med UNI•Login.

Skemaer: Du kan se dit skema i Ludusweb.

T

Tilmelding: Du bliver tilmeldt hold/klasser i vejledningen.

Tilbagebetaling: Hvis du afslutter en hel HF med enkeltfag, kan du få deltagerbetalingen for dine fag tilbage, hvis du består fagene. Det gælder også, hvis du afslutter og består alle fag i en pakke (for eks. en pædagogpakke, dog undtaget politipakken). Gem dine kvitteringer!

V

Vejledningen: I vejledningen kan vejlerne hjælpe dig med tilmeldinger og hvis du har problemer med at klare din uddannelse eller har ønsker om holdskift mm.

KBH SYDs A til Å
Er der noget, du er i tvivl om så tjek listen her ud. Her finder du svar om næste alt ... om livet på KBH SYD ;-)