Vores pædagogiske praksis

Synlig læring

Vi tager udgangspunkt i kursisternes læring og i lærernes udvikling og pædagogiske kompetencer og praksis.

Vores pædagogiske hovedgreb er 'synlig læring' med klare mål og et vedholdende arbejde med at evaluere vores arbejdsformer. Herunder vores måde at arbejde med:

  • Skriftlighed: Processkrivning indskydes i den daglige undervisning som læringsmetode, men også som mål.
  • Lektieprogression: Det er et mål i sig selv, at kursisterne er studieparate, når de er færdige med deres uddannelse på gymnasialt niveau. Undervejs til HF-eksamener (herunder også på AVU-niveau) er lektiekompetencen et læringsmål. Det vil sige, at kursisterne skal lære at lave lektier, mens det ikke er et krav at de kan dette i den første tid.
  • Formativ evaluering: Vi går ind for at evaluering først og fremmest skal bruges som støtte og inspiration i læringsprocessen.
  • Indskoling:Vi gør meget ud af at hjælpe alle vores kursister med at lære (og genlære) at følge en formel uddannelse, så derfor gør vi meget ud af at tilbyde en god indskoling med stor opmærksomhed på den enkelte kursist.
  • Differentiering: Vi vil indstille vores undervisning, så vi kan rumme vores kursisters meget forskellige forudsætningsniveau.
  • Læse, skrive, talforståelse: Vi bruger vores læse-skrivecenter aktivt til at støtte kursister med særlige vanskeligheder
  • Fokus på den enkelte: Vi ser vores kursister som individer og vores fastholdelsesarbejde udspringer i kontakten mellem den enkelte kursist og den enkelte lærer.