Værdigrundlag

Værdigrundlag

København Syd HF & VUC er en voksenuddannelsesinstitution med fokus på faglighed og den enkelte kursists udbytte af undervisningen.

  • Dialogen på København Syd HF & VUC tager afsæt i åbenhed, ligeværd, ligestilling og respekt for det enkelte menneske.
  • Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor kan man ikke have tildækket ansigt, mens man deltager i aktiviteter på København Syd HF & VUC.
  • Alle kursister deltager aktivt i undervisningen og har dermed et medansvar for egen og andres læring.
  • Alle kursister kan arbejde sammen på tværs af køn, kultur og etnicitet.
  • Vi respekterer princippet om religiøs frihed, men anser religionsudøvelse for en personlig og privat sag, hvorfor religionsudøvelse ikke praktiseres på institutionen.
  • København Syd'd ledelse har det overordnede ansvar for, at al aktivitet på kurset er i overensstemmelse med værdigrundlaget. Desuden har ledelsen ansvaret for arbejdsmiljøet for både medarbejdere og kursister.