Nøgletal for HF & VUC København Syd

Disse rapporter vil, i overensstemmelse med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. §2, stk.1, punkt 3-4, fremlægge nøgletal vedrørende HF og HF-enkeltfag på HF & VUC København Syd. Data er hentet og senest opdateret fra Uddannelsesministeriets Databank og Datavarehus. Find den eksakte dato i pdf’erne neden under. 

I oversigten over nøgletal i nedenstående pdf’er fremgår aktuelle karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter og andelen af elever, som er i gang med en videregående uddannelse for henholdsvis hele HF & VUC København Syd og for hver af skolens to afdelinger.

Uddannelsesstatistik fra Børne- og undervisningsministeriet:

Opdateres live fra UVM: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/main.aspx

 

Nøgletal pr. afdeling