Nøgletal

Karakterergennemsnit, fraværstal, fuldførelse og overgang til videre uddannelse.

Fraværstal for den 2-årige HF

Fysisk fravær

 

1. årgang HF

2. årgang HF

Skoleår 2016-17

27%

28%

Skoleår 2017-18

24%

31%

Skoleår 2018-19

26%

38%

 

Skriftligt fravær*

 

1. årgang HF

2. årgang HF

Skoleår 2016-17

31%

38%

Skoleår 2017-18

34%

32%

Skoleår 2018-19

33%

31%

*baseret på et beskedent datagrundlag

Andre nøgletal

I nedenstående oversigt fremgår aktuelle karaktergennemsnit, fuldførelsesprocenter og andelen af elever som er i gang med en videregående uddannelse for henholdsvis hele HF & VUC København Syd og for hver af skolens to afdelinger.